Ammatillinen koulutus ja sen kehittäminen siirtyivät verkkoon - Careeria

Ammatillinen koulutus ja sen kehittäminen siirtyivät verkkoon

27.05.2020

Ammatillinen koulutus siirtyi verkkoon, kuva.

Ammatillinen opetus siirtyi koronakevään aikana digihypyllä verkkoon, ja opettajat ottivat verkko-opetuksen haltuun hyvin lyhyellä varoitusajalla. Taitoja opetettiin ja opiskeltiin luokan ja työsalin sijaan Teamsin tai jonkun muun verkkoalustan kautta. Opettajat painoivat monta pitkää päivää ottaessaan haltuun uusia oppimisympäristöjä, samoin kuin digiopetuksen tukiporukat. Opiskelijat ottivat haltuun uusia opiskelutapoja.

Samalla muuttui myös ammatillisen koulutuksen opetusmenetelmien ja uusien toimintatapojen kehittäminen. Careeriassa se tarkoitti esimerkiksi sitä, että jo pitkälle suunniteltu eCampus otettiin opetusmenetelmien osalta käyttöön parissa viikossa. Meillä oli onnea siinä, että eCampuksen suunnittelu oli valmiiksi jo melko pitkällä, ja poikkeustilanne käytännössä vauhditti digitaalisten opetusmenetelmien käyttöönottoa. eCampuksen myötä opiskelija voi halutessaan tehdä opintonsa verkossa tai hän voi valita opintoihinsa verkon kautta tehtäviä osia. Opintojen verkkotarjonnan myötä opiskelijan vaihtoehdot lisääntyvät, ja hän voi valita itselleen sopivimman opiskelutavan.

Digihypyn tiheimmän, monen ihmisen ylitäyden päivittäisen työpanoksen vaatineen vaiheen jälkeen opetuksen menetelmiä on kehitetty tiiviisti eteenpäin verkossa toimien. Nyt valmistaudutaan ensi syksyyn ja syksyn jälkeisiin aikoihin, joista ei tässä vaiheessa tiedetä kovinkaan varmasti.

eCampusta työstetään valmiiksi tänä ja ensi vuonna niin, että verkko-opiskelun vaihtoehto on vielä laajemmin opiskelijan käytettävissä. Samoin Careerian työelämäyhteistyötä vahvistetaan ja yhteistyön toimintatapoja kehitetään. Yhteistyötä työpaikan kanssa selkeytetään nimeämällä vastuuhenkilöt. Työelämässä oppimisen tavat täsmäytetään valtakunnallisissa Parasta palvelua ja Parasta osaamista
-hankkeissa mallinnettuihin toimintatapoihin. Yritysten ja työpaikkojen on jatkossa helpompi hahmottaa oppilaitosten työpaikkayhteistyötä, kun niitä yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti. Careeria ottaa myös käyttöön Open Day ja Open Partner -toimintamallit työpaikkayhteistyöhön.

Sopeuduimme siis uuteen tilanteeseen yllättävän nopeasti. Poikkeustila toi mukanaan kaikesta ikävästä huolimatta myös loikkia digitaalisuudessa, ja aikaa myöten se voi tuoda myös muita uusia toimintatapoja.

Taina Paananen
Kehittämispäällikkö, Careeria