Ammattiosaajat pitävät kunnan toiminnassa

21.05.2021

Kunnat vastaavat merkittävältä osalta ammatillisen koulutuksen rahoituksesta ja sen toteuttamisesta, ja kuntien alueella toimii yksityisiä koulutuksen järjestäjiä, jotka monipuolistavat osaamispalveluita. Ammatillinen koulutus vahvistaa kuntien elinvoimaa, joten koulutuspalvelujen ylläpitämiseksi tarvitaan rohkeita ratkaisuja. 13.6.2021 pidettävät kuntavaalit ovat myös koulutusvaalit.

Careeria on merkittävä työvoiman kouluttaja toimialueellaan

Careeria kouluttaa työelämän tarpeeseen sekä nuoria että aikuisia toiminta-alueena itäinen Uusimaa sekä pääkaupunkiseutu. Omistajakuntien (Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola ja Lapinjärvi) ja työelämän kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua osaamisen tarpeista. Opiskelu Careeriassa on käytännönläheistä ja opiskelijat tekevät työelämäyhteistyötä eri muodoissa jo opiskeluaikana. Mahdollisuus kaksoistutkintoon sekä väyläopinnot ammattikorkeakoulussa jo ammatillisen koulutuksen aikana sujuvoittavat siirtymistä jatko-opintoihin ja nopeuttavat työelämään siirtymistä. Yrittäjyysopinnot ovat osa Careerian kaikkia tutkintoja perustutkinnosta ammatti- ja erikoisammattitutkintoon.

Careerian toimitusjohtaja/rehtori Pasi Kankare korostaa ammatillisen koulutuksen merkitystä sekä elinkeinoelämän kehittymisen että työllisyyspalvelujen järjestämisen näkökulmasta.
– Kunnat ovat vastuussa julkisten palvelujen järjestämisestä, mutta vaikuttavat samalla merkittävästi alueen yritysten toimintamahdollisuuksiin. Tunnettu tosiasia on, että toimivan yrittäjyyden yksi tukijalka on osaava työvoima. Careeria on alueen viiden kunnan omistama oppilaitos, joka osakeyhtiömuotisena vastaa merkittävästä osasta Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestämistä. Careerialla on lupa järjestää sekä suomen- että ruotsinkielistä ammatillista koulusta. Englanninkielistä koulutusta voimme järjestää kaupan alalla (Vocational Qualification in Business, QB), Pasi Kankare toteaa.
– Ammatillisen koulutuksen järjestämisen lisäksi Careeria tukee alueen elinkeinoelämän kehittymistä ja työllisyyspalvelujen järjestämistä. Careeria on laajasti mukana koko Uudenmaan alueen kuntien työllisyyskokeiluissa, joissa teemana on jatkuvan oppimisen kehittäminen. Merkittävä uusi kuntien kanssa toteutettava tehtäväkenttä on laajeneva oppivelvollisuus, joka edellyttää tiivistä vuorovaikutusta omistajakuntien lisäksi kaikkien niiden kuntien kanssa, joista opiskelijoita Careeriaan saapuu, Pasi Kankare jatkaa.
– Kuntien uusilla päättäjillä tulee olemaan edessään merkittävästi erilainen tehtäväkenttä kuin aiemmin. Toivon kuntayhteistyön jatkuvan erinomaisena myös tulevalla valtuustokaudella, Pasi Kankare evästää tulevia kuntapäättäjiä vielä lopuksi.

Ammatillista koulutusta koskevaa taustatietoa kuntavaaleihin

AMKE ry (Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys) on koonnut hyödyllistä taustatietoa ammatillisesta koulutuksesta kuntavaaleihin. Materiaali löytyy sekä suomen että ruotsin kielellä. Ohessa linkit AMKE ry:n koosteisiin:

Ammattiosaajat pitävät kunnan toiminnassa
Yrkesproffs håller kommunen igång

Lisätietoa:
Toimitusjohtaja/rehtori Pasi Kankare, pasi.kankare@careeria.fi, puh. 040 682 1264