ATK:ta vai ÄTK:ta? Automaattisesta tietojenkäsittelystä älylliseen tietojenkäsittelyyn - Careeria

ATK:ta vai ÄTK:ta? Automaattisesta tietojenkäsittelystä älylliseen tietojenkäsittelyyn

05.04.2019

Tänä päivänä jokainen organisaatio kerää todella suuren määrän erilaista tietoa päivittäin. Tietoa tulvii niin organisaation sisäpuolelta kuin ulkopuoleltakin. Tiedon määrän mittakaava vaihtelee luonnollisesti organisaation koon mukaan, mutta otsikkotasolla tieto on suurin piirtein samaa riippumatta siitä, onko kyseessä mikroyritys vai suuryritys.

Tietoa kerätään tai keräytyy moniin erilaisiin järjestelmiin. On talouden, tuotannon, henkilöstöhallinnon, asiakashallinnan, myynnin ja oston järjestelmiä ja niin edelleen. Järjestelmien yhteensopivuushaasteiden vuoksi samaa tai samankaltaista tietoa saattaa olla useassa järjestelmässä. Osa tiedosta sisältää metatietoa (tiedon tekninen kuvaus) ja parhaimmillaan myös meta-metatietoa (tiedon informatiivinen tulkintaohje), erityisesti jälkimmäinen taitaa tosin olla vielä tänä päivänä järjestelmätasolla hyvin harvinaista herkkua.

Tiedon käyttämisen ongelmia muodostaa mm. se, ettei tietoa teknisin keinoin voida tai osata yhdistää niin, että olemassa oleva tieto muuttuisi tulevaisuuden skenaarioiksi, jotka mahdollisimman todenmukaisesti ennustaisivat mitä tapahtuu eri valintojen myötä. Tiedon yhdistely vaatii toki teknistä osaamista, mutta ennen kaikkea se vaatii, että tiedostetaan mitä ja minkälaista tietoa organisaatiossa ylipäätään olisi saatavilla ja, miten näitä tietoja yhdistelemällä voisi tuottaa tehokasta, toimintaa ohjaavaa viisautta.

Kaikkea tietoa ei siis kyetä digitalisaationkaan tuomalla autuudella automaattisesti yhdistelemään kaiken kattavan viisauden lähteeksi. Tässä kohdassa kuvaan astuvat taas älylliset ihmiset. Mikä tahansa johto- tai asiantuntijaryhmä koostuu ihmisistä, jotka ovat erittäin tietäviä, ymmärtäviä ja osaavia omassa asiassaan – silti he ovat vain yksittäisiä henkilöitä, eivätkä näin edes teoreettisella tasolla voikaan kyetä liittämään kaikkea oman alansa ulkopuolista tietoa hallussaan olevaan tietoon tai tunnistamaan eri alojen tiedon vaikutusta toisiinsa. Organisaation menestymisen kannalta onkin erittäin tärkeää, että sen eri ryhmien jäsenet kykenevät keskenään jakamaan hallussaan olevaa tietoa ja tähän liittyvää metatietoa, meta-metatietoa ja näiden kausaalisuhteita ja erityisesti näistä koostamaansa analyysiä ja näin yhteisvastuullisesti luomaan kaikille yhteisen näkymän koko organisaatiosta.

Yhdessä tekeminen on kuitenkin taitolaji, joka pitää osata, että sitä voi toteuttaa. Vaaditaan runsain mitoin vahvaa tahtoa, avointa mieltä ja kärsivällisyyttä sen oppimiseen. Keinoälyn kehittymisessä ollaan toki jo pitkällä, mutta kyllä se älyllisin tietokone taitaa edelleen löytyä meistä ihmisistä. Ja tehokkain supertietokone ryhmästä samaan suuntaan tähtääviä ihmisiä.

Jani Toivonen
Hallintopäällikkö, controller
Careeria