Careeria Can - Careeria

Careeria Can

20.05.2020

Careerian Hevosenkengänkadun toimipiste, Porvoo.

Careerian taival on edennyt seitsemänteentoista kuukauteensa. Se, onko tuo aika pitkä vai lyhyt, riippuu näkökulmasta. Monet organisaatiot kestävät vuosikymmeniä, jopa -satoja, joten siinä mielessä vajaa puolitoista vuotta ei ole vielä pitkäkään aika. Jos sen sijaan miettii, mitä kaikkea on ehtinyt tapahtua tässä ajassa, ei ajanjakso aivan tynkä ole.

Tammikuussa 2019 tapahtui paikallisessa koulutustarjonnassa suuri muutos, kun Edupoli ja Point College yhdistivät voimansa. Alkuvuosi kului melkoisessa hulinassa, kun järjestelmät, organisaatiokulttuuri, opiskelijat ja henkilökunta muuntuivat yhteisiin toimintatapoihin ja periaatteisiin. Tosin muuntumisprosessi jatkuu vielä tänäkin päivänä, mutta suurin muutos näyttäytyi juuri tuohon aikaan.

Tänä päivänä tietyt toiminnot ovat jo vakiintuneet, ja osa jo vakiintuneista toimintatavoista on lähtenyt uuteen muutokseen. Toiminta kertoo vain organisaation ketteryydestä, kun todetaan, että joku asia voitaisiin tehdä vieläkin paremmin. Reilun vuoden takaiseen aikaan verrattuna Careeriassa voidaan nykyään tunnistaa selkeitä prosesseja; opiskelijaksi hakeutuminen, hakijapalvelut, hakijapäivät, opiskelijaksi ottaminen, henkilökohtaistaminen, lähiopiskelu, verkko-opiskelu, monimuoto-opiskelu, oppimisympäristöt, lukujärjestykset, eCampus, erityisen tuen toimenpiteet ja ytot. Montaa asiaa on kehitetty vastaamaan Careerian opiskelijan tarpeita ja etenemistä kohti ammatillista pätevyyttä. Muutos on ollut valtava ja tapahtunut reilussa vuodessa. Yhden osa-alueen kehittäminen vaatii kaikkien muidenkin osa-alueiden huomioimista, joten siihen nähden lyhyessä ajassa on saatu aikaan paljon.

Kaikki edellä mainitut prosessit mahdollistavat myös entistä monipuolisempia opintopolkuja opiskelijoille. Ennen ammattiin valmistuvia opiskelijoita saatiin onnitella pääasiassa keväällä valmistumisen johdosta. Nykyään ammattiin valmistutaan yksilöllisen suunnitelman mukaan pitkin vuotta.

Täysin valmista on vaikea saada aikaan, koska muutokset ovat tässä ajassa nopeita. Kevään aikana olemme odotelleet myös oppivelvollisuuden pidentämiseen tähtäävien toimien toteutumista. Toteutuessaan oppivelvollisuuden pidentäminen asettaa ammatilliset oppilaitokset jälleen uusien haasteiden eteen. Careeriassa on jo osoitettu muutosvalmius ja kyky sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Ammattitaitoinen henkilöstö pystyy ottamaan tämänkin haasteen vastaan ja muuntumaan toiminnassaan lakimuutoksen tarpeisiin.

Careerian sinänsä lyhyt historia on osoittanut, että uusi organisaatio on valmis muutoksiin ja uusiin haasteisiin. Vaikka edellä on kuvattu keskeisiä nykypäivän haasteita, saattoi sieltä joku epähuomiossa unohtuakin. Careeria on valmis tarjoamaan opiskelijalle yksilölliset ja joustavat polut kohti uutta ammattia ja osaamista olosuhteista riippumatta. Onhan se nähty tänäkin keväänä.

Sami Somiska
Koulutuspäällikkö, Careeria