Careeria toivottaa työelämän tervetulleeksi virtuaaliseen Open Partner -tilaisuuteen 15.–16.4.2021!

08.04.2021

Miehiä töissä kypärät päässään.  Kokkiopiskelija työn ääressä.

Tervetuloa tutustumaan Careerian eri ammattialojen opetukseen! Toteutus on vallitsevan koronapandemian vuoksi virtuaalinen. Tallenteiden muodossa olevat esitykset ovat opiskelijoiden itsensä tekemiä. Tavoitteenamme on entisestään parantaa työelämäyhteistyötä jakamalla yrityksille ajanmukaista tietoa tämän päivän ammatillisesta opetuksesta.

Rakennamme yhteistyötä jatkossa koronan väistyttyä toivottamalla työelämän tervetulleeksi oppilaitokseen paikan päälle tutustumaan ammatillisen koulutuksen arkeen ja erilaisiin oppimisympäristöihin sekä käymään vuoropuhelua ammatillisesta opetuksesta opiskelijoiden, työelämän ja ammatillisten opettajien kesken.

Tervetuloa tutustumaan virtuaalisesti, kuinka eri ammattialoja opetetaan:

Torstaina 15.4.2021 klo 10.00–11.00, esittelyssä tekniset alat
Perjantaina 16.4.2021 klo 10.00–11.00, esittelyssä palvelualat

Liity mukaan tilaisuuteen: https://bit.ly/3u8JbWb

Videotallenteet on toteutettu yhteistyössä Careerian opiskelijoiden, opettajien ja oppilaitoksen hallinnon kanssa.

Haluamme Careeriassa vastata työelämän todelliseen koulutustarpeeseen. Siksi jatkuva vuoropuhelu ja palaute on tärkeää, jotta oppilaitos pystyy jatkuvasti kehittämään opetustaan vastaamaan alan vaatimuksia ja kehitystä. Myös työelämältä tulevat ideat, uudistusehdotukset ja tiedot käytettävistä laitteista ovat opetuksen suunnittelulle arvokkaita. Avainasemassa yhteistyössä on myös toimiva työpaikkaohjaajayhteistyö.

Esittelyssä 15.4. ja 16.4.2021 on mm.:

-          prosessiteollisuus
-          logistiikka, varastotoiminta
-          simulaatiot, metallialan 3D-tulostus
-          tieto- ja viestintätekniikka
-          pelikehitys toiminnan mahdollistajana ja virtuaalitodellisuus
-          media-ala
-          rakennustekniikka
-          simulaatio-opetus sosiaali- ja terveysalalla
-          turvallisuusala, kosmetologit ja kampaajat

Tietoa ja onnistumistarinoita Careerian työelämäyhteistyöstä löytyy myös nettisivuillamme: https://www.careeria.fi/careeria/menestystarinat/

Virtuaalitapahtuma 15.–16.4.2021 on osa Opetushallituksen Open Partner -hanketta, jolla tarjotaan matalan kynnyksen malli arjen kumppanuuden syventämiseen työelämän ja oppilaitosten välillä. Malli luo pohjan yhteistyön jatkamiselle yritysten, opiskelijoiden ja opettajien kesken.