Careeriaan opiskelijaksi valitut 2019/Till Careeria valda studerande 2019 - Careeria

Tervetuloa Careeriaan! Välkommen till Careeria!

05.08.2019

Careeriaan opiskelijaksi valitut 2019/Till Careeria valda studerande 2019
Listassa on niiden henkilöiden nimet, jotka ovat  antaneet luvan nimen julkaisuun. 

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Jatkuvan haun kautta voit hakea koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. 
Lisätietoja Careerian opintotoimistosta arkisin klo 8.00-16.00: 
opintotoimisto@careeria.fi
puh. 0400 360 627

Tervetuloa opiskelemaan Careeriaan! Välkommen och studera till Careeria!

Careerian vuosikertomus: Careeria Story 2019

Lukuvuoden 2019–2020 työajat/Arbetsdagar för läsåret 2019–2020/Academic Year 2019–2020: 

Lukuvuosi/läsåret/academic year 1.8.2019–31.7.2020

Syystauko 14.–18.10.2019/Höstuppehåll 14.–18.10.2019/Autumn break 14.–18.10.2019 
Joulutauko 23.12.2019–6.1.2020/Juluppehåll 23.12.2019–6.1.2020/Christmas break 23.12.2019–6.1.2020 
Talvitauko 17.–21.2.2020/ Vinteruppehåll 17.–21.2.2020/ Winter break 17.–21.2.2020 
Valmistujaiset 29.5.2020/Avslutningsfest 29.5.2020/Graduation party 29.5.2020