Careerialle myönnetty laadunhallinta-, työterveys- ja työturvallisuus- sekä ympäristöjärjestelmäsertifikaatit

17.11.2020

Kiwa Inspectan myöntämät sertifikaatit.

Careerialle on myönnetty ISO 9001 laadunhallinta-, ISO 14001 ympäristö sekä ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifikaatit.

Careerian toiminta ammatillisen koulutuksen kentällä näiden kaikkien kolmen alueen sertifikaattien viitekehyksessä on luotettava osoitus siitä, että teemme jatkuvasti töitä työhyvinvoinnin, laadun ja turvallisuuden ja ympäristöasioiden eteen.

Careerialle myönnettyjen ISO-standardien mukaisesti toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen, prosessimaiseen toimintamalliin, riskiperusteisuuteen, jatkuvaan parantamiseen, eri alojen vaatimuksiin ja Careerian tavoitteisiin. Toimimme Green Careeria -periaatteen mukaisesti positiivisten ympäristövaikutusten kasvattamiseksi ja ympäristökuormituksen pienentämiseksi.

Careerian auditoinnin suorittanut Kiwa Inspecta on osa kansainvälistä Kiwaa, joka on yksi maailman suurimmista testaus-, tarkastus- ja sertifiointialan yrityksistä. IQ-sertifikaatit selkiyttävät Careerian laatutoimintaa kansainvälisissä yhteyksissä.

Sertifikaatti 9952-03 ISO 9001: 2015, laadunhallintajärjestelmä
Sertifikaatti 9953-03 ISO 14001: 2015, ympäristöjärjestelmä
Sertifikaatti 9954-03 ISO 45001: 2018, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä

Lisätietoa Kiwa Inspectan sivuilta täältä.

Lisää tietoa Careerian laatutyöstä löytyy täältä.