Careerian Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeet niittävät kunniaa ja herättävät kiinnostusta jo ulkomaita myöten – malli on yksi kuudesta Cygnaeus-palkinnon finalistista! - Careeria

Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeiden malli yksi Cygnaeus-palkinnon finalisti!

01.08.2019

Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun -hakkeet ovat yksi Careerian hanketoiminnan menestystarinoista. Toiminta lähti liikkeelle ESR-rahoitteisesta Äidit mukana -hankkeesta, jolle haettiin lisärahoitus OPH:lta nimellä Vanhemmat mukaan kouluun. Kummassakin hankkeessa on sama toimintamalli. Vantaalla toteutetut hankkeet laajenevat vielä tämän vuoden aikana niin, että sekä ESR-rahoitteista Äidit mukana, että OPH-rahoitteista Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeita on käynnissä yhteensä neljä, kaksi kumpaakin.

Äidit mukana:

ESR-rahoitteisessa Äidit mukana -hankkeessa kehitetään uusi malli, jonka avulla voidaan edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja työllistymistä. Alussa vahvistetaan luku- ja kirjoitustaitoa, ja sen jälkeen kehitetään suomen kielen taitoa niin, että ammatillisen koulutuksen suorittaminen kielituella on mahdollista. Kielituettu koulutus tapahtuu työpaikoilla. Teoriaopetus kytketään tiiviisti työssäoppimiseen aidossa työympäristössä.
https://aiditmukana.fi/
https://www.facebook.com/aiditmukana
https://www.instagram.com/aiditmukana/

Vanhemmat mukaan kouluun:

Vanhemmat mukaan kouluun -hanke on Opetushallituksen rahoittama ja yhteistyössä Vantaan kaupungin sivistystoimen kanssa toteutettava hanke. Vanhempien koulutuksesta ja työelämäpolutuksesta vastaa Careeria. Tavoitteena on maahanmuuttajien kouluttautumisen, kotoutumisen ja työllistämisen nopeuttaminen, sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Tarkoituksena on luoda malli, jonka avulla lisätään myös maahanmuuttajavanhempien mahdollisuuksia kanssakäymiseen suomalaisten kanssa sekä vuorovaikutusta oman lapsen opetushenkilöstöön. Vanhemmat opiskelevat suomen kieltä ja matematiikkaa yhdessä peruskoulun oppilaiden kanssa, jonka lisäksi vanhemmat tutustuvat Careerian kouluttajien kanssa suomalaiseen koulujärjestelmään ja yhteiskuntaan.
https://sites.google.com/view/vanhemmat-mukaan-kouluun/etusivu
https://www.facebook.com/vanhemmatmukaankouluun/
https://www.instagram.com/vanhemmatmukaankouluun/

Työelämä saa hankkeiden kautta maahanmuuttajaäideistä työntekijöitä. Tämä on yhteiskunnallisesti merkittävä asia, sillä juuri maahanmuuttajaäidit ovat hankalasti työllistyvä ryhmä. Hankkeissa toteutettu malli on lisäksi ehdolla Cygnaeus-palkinnon saajaksi (Cygnaeus-palkinto jaetaan toimijalle, joka on pyrkinyt pysäyttämään eriarvoistumista sekä lisäämään koulutuksen ja kansainvälistymisen tasa-arvoisuutta.)

Hankkeet ovat olleet esillä valtakunnallisessa mediassa laajasti

Ohessa listaus missä hankkeita on esitelty:

Vantaan Sanomat: https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/629283-maahanmuuttajaaideille-opetetaan-suomen-kielta-uusin-keinoin-tavoitteena-ottaa
Opettaja-lehti: https://www.opettaja.fi/tyossa/maahanmuuttajaaidit-tulivat-mukaan-lasten-oppitunneille-kielitaidon-kehitys-ollut-huimaa/?fbclid=IwAR30lRdLmmRLBz7S7_MMEsZyrd4w0xMumInAygEGc30NPYQ1tLNm6Uwq-Sg
Helsingin Sanomat: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005982389.html
Agricola-Studio: https://www.agricolanpaiva.fi/?utm_source=facebook&utm_medium=sponsored&utm_campaign=agricola2019&utm_content=jakso2&fbclid=IwAR2pftn84Bb2DhNON32weY8x54LsfBrL6fp0gGUa4ZXg1zlYseP7BUbWMMg
Anna-lehti 2.5.2019, nr. 18: On ollut tärkeää saada yhteys toisiin aikuisiin 
Suomen kuvalehti 10.5.2019 nr. 19: Äitien oppiminen voimaannuttaa koko perheen 
Suomen opettajat 2/2019: Maahanmuuttajaäidit voimaantuvat ja rohkaistuvat käyttämään suomen kieltä Vantaalla 
Kotimaa 4.4.2019: Koulunpenkiltä alkaa uusi elämä 

Hanke herättää kiinnostusta niin Suomessa kuin ulkomailla – yksi kuudesta Cygnaeus-palkinnon finalistista!

Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeiden malli ja hyvät tulokset ovat herättäneet kiinnostusta jo niin Suomessa kuin myös Suomen rajojen ulkopuolella. Hankkeita ja toimintamallia onkin käyty esittelemässä jo mm. Saksassa, Virossa, Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM), ELY-keskuksessa ja erilaisissa maahanmuuttajatilaisuuksissa. Hanketta on myös jo benchmarkattu mm. Lappeenrantaan, Kouvolaan, Vaasaan, Ouluun, Keravalle, Helsinkiin, Järvenpäähän ja Turkuun. Näissä kaikissa ollaan jo aloittelemassa vastaavanlaista toimintaa.

Seuraavaksi Careeria on hankkimassa rahoitusta mallin levittämiseen ja mallintamiseen. Mukana on myös ELY-keskus, jonka tilaamana hankkeista on myös tehty ulkopuolinen arviointi. Arvioinnin suoritti Ramboll, ja siitä saatiin hyvää palautetta. Lisäksi Suomen ELY-keskus on lähettänyt hankkeet EU-tasoiselle foorumille, Regiostars-palkintokilpailu 2019. Euroopan komissio palkitsee vuosittain ne EU:n rahoittamat hankkeet, jotka ovat malliesimerkkejä huippuosaamisesta ja uusista lähestymistavoista aluekehityksen alalla.

Malli on kuuden Cygnaeus-palkinnon finalistin joukossa. Cygnaeus-palkintoa on jaettu vuodesta 1981, jolloin kouluhallitus perusti palkinnon kunnioittamaan Suomen oppivelvollisuusisän Uno Cygnaeuksen (1810–1888) muistoa. Kouluhallitus lakkautettiin vuonna 1991, ja tilalle perustettu Opetushallitus jatkoi palkinnon jakamista. Cygnaeus-palkinto jaetaan toimijalle, joka on pyrkinyt pysäyttämään eriarvoistumista sekä lisäämään koulutuksen ja kansainvälistymisen tasa-arvoisuutta.

Sekä Äidit mukana että Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeeseen on saatu rahoitusta niin, että toiminta voidaan vielä aloittaa kahdessa uudessa koulussa. Syksyllä alkavana lukuvuonna 2019–2020 Vantaalla on siis käynnissä tällä toimintamallilla neljä hanketta: kaksi Äidit mukana ja kaksi Vanhemmat mukaan kouluun -hanketta. Careerialla on tarkoitus jalkauttaa malli Vantaan lisäksi myös Porvooseen.

Lisätietoja:

Careeriassa hankkeiden projektipäällikkönä toimii Minna Perokorpi-Sulin, ja hanketyönteikijöinä toimivat Nina Meriläinen (Vanhemmat mukaan kouluun -hanke) ja Maija Tanneraho (Äidit mukaan –hanke).

Minna Perokorpi-Sulin, puh. 040 672 1835, minna.perokorpi-sulin@careeria.fi