Digitalisaatio mahdollistaa henkilökohtaistamisen

16.09.2020

Blogin kuva digitalisaatiosta.

Vaikka ammatillisessa koulutuksessa henkilökohtaistamisen pitäisi olla jo arkipäivää, tuo se silti moniulotteisuudessaan jatkuvasti uusia asioita hallittavaksi. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman HOKSin keskiössä ovat mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, puuttuvan osaamisen hankkimiseksi tarvittavan tuen määrittely, osaamisen hankkimistavat sekä oppimisympäristöt, työpaikalla tapahtuva opiskelu ja oppiminen kuten myös osaamisen todentamiseen tarvittavien näyttöjen organisoiminen. Melkoinen paketti.

Ammatillisen koulutuksen toteuttaminen on edellyttänyt toimintatapojen ja kulttuurin muutosta. Osaamisperusteisuus ja opiskelijan henkilökohtaiset, joustavat opintosuunnitelmat sekä työelämässä oppimisen sujuvuus tarvitsevat yhteisiä asiakaslähtöisiä toimintatapoja, vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä ja pedagogisia toimintamalleja kaikkien käyttöön.

Koulutusten toteuttaminen vaatii moniammatillisen henkilöstön, erilaisia oppimateriaaleja ja opetusvälineitä, erilaisia koulutusmalleja ja koulutuspolkuja sekä erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia edetä opinnoissa ja suorittaa tutkinto. Ammatillisen koulutuksen uudistusten voimaantulon myötä oppilaitosten pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen saikin uusia tuulia. Avoimet opinnot, erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja ohjaavan opettajuuden käytänteet ovat mahdollistaneet uusia ratkaisuja oppilaitosten arkeen.

Kevät jos mikä opetti, että opetus voidaan jatkossakin järjestää muuttuvissa oppimisympäristöissä, samoin kuin näytöt. Digitalisaatio tarjoaa pedagogiikkaan ja koulutuksen järjestäjien hallinnollisiin prosesseihin hyviä ja uudenlaisia ratkaisuja. Digitalisoidut palvelut ovat nykyaikaisia, innovatiivisia sekä ajasta ja paikasta riippumatta saatavilla. Ne eivät sulje pois perinteistä opetusta, vaan niitä voidaan tarjota tukemaan ja monipuolistamaan sitä.

Careeriassa onkin meneillään useita hankkeita digitalisaation hyödyntämiseen ja lisäämiseen osana opetusta. eCampustyö on hyvässä vauhdissa, Moodlen oppimisalustalle on työstetty verkossa toteutettavia koulutussisältöjä, yksittäisiä kursseja sekä kokonaisia tutkinnonosia. Verkon kautta tapahtuvaa ohjausta on kehitetty ja kehitetään edelleen, ja hienoja hankkeita mm. DigiVET4all, SimuPro, Digi2Go ja DataOppijan Tukena (DOT)​ hyödynnetään kehitystyössä. Meillä on myös työn alla hienoja YTO-ammattiaineiden ja ammatti-ammattiaineiden integraatiokehitystöitä. Streem ja Flowboard-videotyökaluja otetaan syksyn aikana opetuskäyttöön laajemmin ja niistä on tulossa koulutuksia. Hienon SimuPro-projektin innoittamana virtuaalisten (AR/VR) oppimisympäristöjen kehittäminen laajenee useille osaamisaloille luoden uusia interaktiivisia oppimisympäristöjä. Innostus ja vauhti on nyt päällä. Kaikki tämä mahdollistaa pedagogisen laadun paranemisen ja resursoinnin tehokkuuden sekä mahdollistaa alussa mainitsemani aidon henkilökohtaistamisen.

Minna Perokorpi-Sulin
Palvelupäällikkö
Pedagoginen suunnittelu ja kehitys