Hyviä kokemuksia Careerian ja Ohjaamo Vantaan yhteistyöstä uravalintojen ohjauksessa

18.02.2021

Careeria ja Ohjaamo Vantaa käynnistivät alkuvuodesta yhteistyön, jossa Careerian opinto-ohjaaja Riina Salminen on säännöllisesti kevään 2021 ajan Ohjaamossa neuvomassa asiakkaita opiskelu- ja uravalinnoissa. Riina on tavattavissa Ohjaamo Vantaalla jokaisen parittoman viikon perjantaina klo 12.00–15.00 kohderyhmänään erityisesti alle 30-vuotiaat.

Nuori tietokoneen äärellä ohjaustilanteessa.

Opinto-ohjaajalta saa neuvoja opiskelu- ja uravalintoihin

Toistaiseksi tapaamiset hoidetaan etänä, mutta fyysisiin tapaamisiin siirrytään heti, kun koronatilanne sen sallii.

– Minuun voivat olla yhteydessä kaikki, jotka pohtivat ammatinvalintaa tai muutoksia urallaan. Ohjauksen lähtökohtana ovat asiakkaan omat toiveet, tavoitteet, edellytykset sekä eri koulutusalojen tarjoamat mahdollisuudet. Kysymyksiä voi esittää opintojen rahoittamiseen ja itselle sopivaan opiskelumuotoon liittyen: oppisopimus, monimuoto-opiskelu, moniosaajakoulutus, osatutkinto, työvoimakoulutus jne. Voimme pohtia asiakkaan kanssa yhdessä olisiko oikea opiskeluvaihtoehto perus-, ammatti vai peräti erikoisammattitutkinto tai mitä ammattikorkeakouluun tai yliopistoon hakeutuminen edellyttää ja mistä löytyy lisätietoa eri asioista. Autan ensisijaisesti opiskeluun hakeutumiseen liittyvissä asioissa, mutta tarvittaessa myös työnhakuun liittyvissä asioissa, kuten CV:n tai työhakemuksen laatimisessa ja työhaastatteluun valmistautumisessa, Riina listaa.

Riina tekee Ohjaamo Vantaassa tuttua opinto-ohjaajan työtä, mutta hieman eri twistillä.

– Ensimmäisen päivystyskerran 5.2.2021 jälkeen tuli heti uusia ilmoituksia, että toivotaan opinto-ohjaajan apua. Tapaamiseen on tulossa esimerkiksi nuorten työllisyyspalveluista palveluohjaajien eteenpäin minulle ohjaamia nuoria sekä yhteydenottopyyntö nuoren sosiaaliohjaajaan. Autan kaikkia niitä, joiden yhteystiedot saan Ohjaamo Vantaalta ja teen yhteistyötä heidän ohjaajiensa kanssa. Erona normaaliin opinto-ohjaajan työhöni Careeriassa on nyt se, että kun yleensä ohjaan opiskelijoita, jotka jo tunnen, autan nyt ihmisiä, joita en ole koskaan nähnyt. Tällaisessa tilanteessa on haasteellista vastata esimerkiksi kysymyksiin oikeista valinnoista tuntematta henkilöä. Voin kuitenkin antaa erilaisia vaihtoehtoja ja ohjata katsomaan, kuulostelemaan ja miettimään itse. Kysymyksiä, joiden parissa työskentelen voi olla esimerkiksi opintojen keskeytyminen tai ettei opiskelupaikkaa ole ollenkaan tai sitten ei löydy koulutusta vastaavaa työtä. Oikeanlaisilla kysymyksillä löytyy kuitenkin useimmiten polku, jota pitkin asiakas pääsee eteenpäin. On hienoa, että on olemassa Ohjaamon kaltainen paikka, josta saa apua matalalla kynnyksellä, Riina kiittelee lopuksi.

Yhteistyön taustalla Opetushallituksen hanke

Careerian tavoitteena koulutuksen järjestäjänä on kehittää opiskelijoiden ohjausta niin, että oikeanlaista tietoa annetaan jo ennakkoon, jotta ihmiset osaavat hakeutua itselleen sopivaan koulutukseen. Careerian ja Ohjaamo Vantaan yhteistyön taustalla on ajatus siitä, että monipuolista yksilöllistä ohjausta edistetään tänä päivänä entistä vahvemmin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Careerian opinto-ohjaajan jalkautumisen Ohjaamo Vantaaseen mahdollistaa Opetushallituksen rahoittama hanke OLO – oikeus laadukkaaseen ohjaukseen. Lisätietoa hankkeesta Careerian nettisivuilta: OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen.

Koulutusasiat ovat Ohjaamossa kysytyimpien asioiden kärjessä

– Olemme todella iloisia ja tyytyväisiä, että Riina on Ohjaamossa neuvomassa ja ohjaamassa asiakkaita. Tämä tulee todelliseen tarpeeseen varsinkin nyt, kun kevään yhteishaku on juuri alkamassa, iloitsee Ohjaamo Vantaan palveluohjaaja Noomi Kojo.

– Ohjaamossa koulutusasiat ovat toiseksi kysytyin teema (ykkösenä on työ). Ohjaamon yhteydenotoista lähes joka neljäs kysymys koskee koulutusta (tilastojen mukaan 22–23 %). Koulutusneuvonnalle on siis todella suuri tarve, jonka takia olemme hyvin iloisia tästä yhteistyöstä Careerian kanssa. Meille Ohjaamossa tällainen monialainen yhteistyö on todella tärkeää, jotta nuoret saavat mahdollisimman paljon erilaisia palveluja saman katon alta, ja näin nuoria pystytään auttamaan kokonaisvaltaisemmin, täsmentää Ohjaamo Vantaan neuvonnan koordinaattori ja asiantuntija Anni Sepponen yhteistyön hyötyjä.

Lisätietoja:

Careerian yhteishakutarjonta
Careerian jatkuva haku
Ohjaamo Vantaa