Kansainväliset verkostohankkeet tukevat oppimista ja kehittävät osaamista - Careeria

Kansainväliset verkostohankkeet tukevat oppimista ja kehittävät osaamista

10.04.2019

Kansainvälisyys on osa Careerian arkea. Opiskelijoilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää osaamistaan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Sen mahdollistaa laaja kontaktiverkosto Euroopassa ja muualla maailmassa, sekä Careerian saama hankerahoitus. Kansainvälisissä hankkeissa kehitetään myös oppilaitoksen ja yhteistyökumppaneiden yhteisen tekemisen malleja.

Keväällä 2019 on käynnissä kansainvälisiä verkostohankkeita, yhteisarvoltaan 500 000 euroa. Uusi Careeria hakee myös aktiivisesti uusia kansainvälisyystoimintaa tukevia rahoituksia.

Erasmus+
 Liikkuvuushankkeet
tukevat opiskelijoiden ja henkilökunnan opiskelua ja osaamisen kehittämistä Euroopan maihin suuntautuvilla liikkuvuusjaksoilla.

Careerian hankkeet MITTA4ALL sekä MORE TO EUROPE järjestävät opiskelijoille ja henkilökunnalle eurooppalaisilla työpaikoilla ja eurooppalaisissa yhteistyöoppilaitoksissa tapahtuvia opiskelu- ja tutustumisjaksoja. Läpäisyperiaatteella tuetaan elinikäistä oppimista ja kansainvälisyystaitojen kartuttamista yhteistyössä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa.

Vertaistukea arviointiin Euroopasta on Testipiste-konsortion sekä sen jäsenorganisaatioiden henkilöstölle. Testipiste on kielitaidon arvioinnin asiantuntija pääkaupunkiseudulla. Projektin tavoite on lisätä henkilöstön osaamista ohjaustyössä, syventää henkilöstön osaamista testinlaadintatyössä ja kehittää opiskelijoiden itsearviointitaitoja. 


Erasmus+ Kumppanuushankkeet
kehittävät oppimisen ja opetuksen menetelmiä yhdessä kehittäminen eurooppalaisten oppilaitosten ja yritysten kanssa. Careeriassa toteutetaan neljää hanketta:

First Things First -hanke tuottaa työturvallisuus ja työhyvinvointipaketin hiusalan ja kauneudenhoitoalan ammattilaisille. Hankkeen tulosten kansainvälinen levittämistapahtuma järjestetään Porvoossa 9.5.2019. Ilmoittautumislinkki ja lisätietoja hankkeesta löytyy osoitteessa https://firstthingsfirst.eu/
Hankkeen tuottamat materiaalit ovat sekä oppilaitosten että alan yritysten käytettävissä. Hanketta koordinoi Careeria, ja siinä on mukana oppilaitoksia neljästä Euroopan maasta.

Making Business Education Business Proof for the 21st Century -hankkeessa tuotetaan online –opiskelumoduuleja liiketoiminnan koulutuksessa käytettäviksi. Hollannin koordinoimassa hankkeessa on mukana oppilaitokset viidestä Euroopan maata. Tuotettavat moduulit perustuvat blended learning –menetelmään ja niissä huomioidaan erityisesti tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja ja osaamisia (21 Century Skills).

Millenials and Postmilennials -hankkeessa etsitään ja kuvataan "Digitaalisen sukupolven" opiskelijoille soveltuvia oppimis- ja opetusmenetelmiä. Tavoite on löytää toimintatapoja, joilla ammatilliset oppilaitokset ja opettajat saavat opiskelijat innostumaan oppimisesta ja ammatin opiskelusta. Latvian koordinoimassa hankkeessa on mukana oppilaitoksia neljästä Euroopan maasta.

Opetushallituksen Globaalin toimijuuteen valmentamisen verkostohankkeet

edistävät globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työ- ja elinkeinoelämän osaamistaitovaatimuksiin vastaamista ammatillisessa koulutuksessa.

FinnVET in China -verkostohanke on 19 suomalaisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän verkosto. Sen kautta organisoidaan opiskelija- ja henkilökuntavaihtoja Shanghaihin, Kiinaan. Kiinassa hankekumppaneita ovat useat oppilaitokset ja yritykset.

Next Steps in ThaiGo Cooperation -verkostossa opiskelija- ja henkilökuntavaihtojen kohdemaana on Thaimaa. Careeria koordinoi verkoston toteuttamat hoito- ja palvelualojen opiskelijavaihdot.

Lisätietoa Opetushallituksen valtionavustuksella rahoitetuista ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyshankkeista on netissä https://finvet.fi/fi/opetushallitus/oph-ajankohtaista

Nordplus Junior on Pohjoismaiden Ministerineuvoston koulutusalan yhteistyötä tukeva ohjelma. Senprojektit tukevat Pohjoismaiden ja Baltian maiden alueella tapahtuvaa opiskelija- ja henkilökunta-liikkuvuutta sekä koulutusalan kehittämistyötä.

Work and Learn Abroad -hanke järjestää työpaikalla ja/tai oppilaitoksessa tapahtuvia opiskelujaksoja Pohjoismaissa.

Global Goals Enquiry -projektin viikon pituisia kestävän kehityksen teemoihin perehdyttävät opintojaksot Islannissa, Virossa, Tanskassa, Liettuassa, Latviassa ja Suomessa.

Lisätietoja Careerian KV-toiminnan kokonaisuudesta antavat:

Kehittämispäällikkö Jukka Hakala  040 7754 638  jukka.hakala@careeria.fi

KV-koordinaattori Ville Vierimaa  040 537 8367  ville.vierimaa@careeria.fi