Kielitietoinen ohjaus parantaa oppimisen laatua ja auttaa työllistymisessä - Careeria

Kielitietoinen ohjaus parantaa oppimisen laatua ja auttaa työllistymisessä

25.03.2020

Careeria on mukana Opetushallituksen rahoittamassa KIELO – kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää ja pilotoida valmennusohjelma, jolla lisätään ammatillisten kouluttajien valmiuksia kielitietoiseen ohjaukseen. Hankkeessa ovat mukana Aikuiskoulutus Taitaja, Business College Helsinki, Careeria, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.

"Ole suvaitsevainen vierasta aksenttia kohtaan, mutta korjaa väärinymmärryksiä aiheuttavat kielivirheet"

Uudessa kieliverkoston lehdessä 03/20 on julkaistu hanketoimijoiden yhteisartikkeli: Kielitietoisuusvalmennukset ammatillisessa koulutuksessa – KIELO-hankkeen kokemuksia. 

Artikkeli:
Dejanova, T., Seppä, M., Arola, T., Pakkanen, R., Pesola, H. & Siirilä, J. (2020). Kielitietoisuusvalmennukset ammatillisessa koulutuksessa – KIELO-hankkeen kokemuksia. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(2).
Lue artikkeli täältä.

Lisätietoa KIELO – kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä -hankkeesta täällä.