Levitä kultaa ympärillesi – sanoina, tekoina ja ajatuksina - sanoina, tekoina ja ajatuksina - Careeria

Levitä kultaa ympärillesi - sanoina, tekoina ja ajatuksina

01.03.2019

Careerian arvoihin on tiivistetty toimintatapamme:

Arvostan asiakasta, opiskelijaa ja työkaveria.
Luotan yhteiseen osaamiseen ja onnistun muiden kanssa.
Uudistun ja uudistan rohkeasti ja vastuullisesti.

Kun yhteistä Careeriaa rakennetaan parhaillaan, haluan tuoda esille ne arjen pienet asiat, jotka vaikuttavat meidän jokaisen hyvinvointiin.  Niin asiakkaan, opiskelijan kuin työtekijän.

Levitä kultaa ympärillesi sanoina.

Puhu hyvää opiskelijoista, asiakkaista ja työkavereista. Sano kiitos, ole hyvä, anteeksi. Puhu arvostavasti ja kannustavasti, mene kohti ratkaisuja. Kirjoita kohteliaasti ja ystävällisesti.

Levitä kultaa ympärillesi tekoina.

Auta opiskelijaa ja työtoveriasi, tee yhdessä. Ole avoin yhteisille hetkille ja ole utelias uuden ihmisen kanssa. Yhdessä tekemällä löytyy yhteinen tapa toimia. Pysähdy yhteisiin hetkiin ja ole läsnä.

Levitä kultaa ympärillesi ajatuksina.

Ajattele hyvää itsestäsi, asiakkaista, opiskelijoista ja työkaverista. Valitse aktiivisesti hyviä ajatuksia, pysähdy pienten onnellisten arjen ajatusten äärelle. Kiinnitä huomiosi onnistumisiin ja hyviin asioihin.

Jokainen arjen kohtaaminen, teko, sana ja ajatus ovat arvokkaita, jos niin valitsemme.

Maarit Toivanen
Careeria, henkilöstöpäällikkö