Lukuvuoden alkaessa - Careeria

Lukuvuoden alkaessa

14.08.2019


Pasi Kankare, Careerian rehtori.

Careerian ensimmäinen lukukausi on nyt takana ja ensimmäinen kokonainen lukuvuosi alkamassa. Yhdistymishankkeen uusien yhteisten käytäntöjen lisäksi opettelemme vielä uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön kiemuroita, ja tästä päivästä 1.8.2019 alkaen olemme siirtyneet vuosityöaikaan. Myös uusi toimintasääntö on voimassa ensimmäistä päivää.

Kaikkien muutosten ja uudistusten keskellä saattaa olla vaikea hahmottaa, mikä päätös tai lainsäädäntö on minkäkin muutosvoiman takana. Kuten lainsäädännön kehittämisessä, myös koulutuksen järjestäjän arjessa yksi asia voi vaikuttaa moneen muuhun, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen vaikeutuu.

Organisaatio 0.2 uudistuksen tavoitteena oli kuvata johtamisjärjestelmä selkeämmin ja sitä kautta sujuvoittaa arkea. Asiaan liittyi nimikeremontti, joka osaltaan johtui myös Avainta ry:n sopimuksiin ja vuosityöaikaan siirtymisestä. Kahden oppilaitoksen yhdistymisen jäljiltä Careerian nimikkeistö vuoden alussa oli varsin kirjava, ja sovellettava virka- ja työehtosopimus saattoi olla tehtävänimikkeeseen ja työnkuvaan nähden epäselvä. Aivan kaikkea ei kesän aikana olla saatu valmiiksi, mutta henkilöstöosasto on tehnyt koko kesän töitä vuosityöajan tiimoilta. Siitä heille iso kiitos. Vuosityöaikaan siirtyminen tulee helpottamaan arjen johtamista, kunhan opimme ottamaan siitä kaiken hyödyn irti.

Organisaatiouudistuksen yhtenä tavoitteena oli linjata Edupoli Oy:n ja Careerian välistä yhteistyötä selkeämmin. Käytäviltä on kuulunut ihmettelyä asiasta, koska aikaisempi malli on koettu toimivammaksi. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen kuin helikopteriperspektiivistä voi näyttää. Oppilaitoksen toimiminen kilpailluilla markkinoilla jäi lainsäädäntökiireissä isompien asioiden jalkoihin. Perusperiaate on, että julkisia varoja ei saa käyttää kilpailluilla markkinoilla tapahtuvan toiminnan tukemiseen. Tiukimpien tulkintojen mukaan kaikki valtionosuuksilla tapahtuva toiminta tulee eriyttää markkinaehtoisesta toiminnasta, jolloin Careeria Oy:n tulisi tehdä sopimukset tyttärensä Edupoli Oy:n kanssa kaikista sille tarjottavista resursseista. Kuulostaa hölmöläisten hommalta, mutta taustalla on vankkaa lainsäädäntöä, jota lähiaikoina tultaneen linjaamaan ammatilliseen koulutukseen paremmin sopivaksi. Careerian omia linjauksia tarvitaan, joten hallituksella riittää lähiaikoina pähkäiltävää asian tiimoilta.

Careeria oppilaitoksena sai uuden toimintasäännön, joka ei varmasti kestä kovin pitkää kulutusta ennen pieniä korjauksia. Toimintasäännön ajatuksena on linjata oppilaitoksen ja osakeyhtiön välistä toimintaa, jotta oppilaitoksen arki olisi mahdollisimman sujuvaa. Nyt ei arkirutiinien sujumattomuudesta voi ainakaan toimintasääntöä syyttää, koska oppilaitoksella on huomattavan autoritäärinen rooli Careeria-konsernissa.

Syksylle asettamistani tavoitteista ehkä suurin on laadunhallinnan rakentaminen osaksi oppilaitoksen arkea. Olen asiaa mietiskellyt siitä lähtökohdasta, että isossa kuvassa rehtorin keskeisin tehtävä on suunnitella, toteuttaa ja arvioida vuositason suunnitteluprosessia, jossa suunnitellaan oppilaitoksen vuoden toiminta (ennakointi), arvioidaan saavutetut tulokset ja tehdään vaadittavat korjaukset seuraavan vuoden tavoitteisiin. Seuraavilla tasoilla päästään tiheämpirytmisiin sykleihin, joista tärkein on oppilaitoksen päivittäisen opetuksen toteutus ja arviointi siihen liittyvine laatukriteereineen.

Kaiken muutoksen keskellä toivon, että henkilöstö antaa armoa itselleen ja myös työkavereille. Careeria ei tule valmiiksi tämän syksyn aikana, mutta olemme pitkällä, jos katsomme, missä olimme vuosi sitten, kun EdupoliPointCollege Oy oli vasta perustettu.

Oikein hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille!

Pasi Kankare
Rehtori, Careeria