Merkonomiopiskelijat tekivät asiakastyytyväisyyskyselyn CareeriaDelille

12.10.2021

Liiketoiminnan perustutkinnossa opiskellaan ensimmäisenä lukuvuonna asiakaspalvelua, johon kuuluu kurssi asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus. Opiskelimme asiaa projektina. Ensin opimme, miksi asiakastyytyväisyys on tärkeää yrityksille, miten eri tavoin asiakastyytyväisyydestä saadaan ja kysytään tietoa sekä miten näitä tietoja liiketoiminnassa pitäisi hyödyntää. Kävimme läpi erilaisia taustakysymyksiä, suljettua kysymyksiä, avoimia kysymyksiä ja minkälaisia asteikkoja voi olla käytössä. Esimerkiksi jos käytämme asteikkoa 1–5, voi väittämiin vastata valitsemalla numeron 3 (ei samaa, ei eri mieltä). Jos taas käytämme asteikkoa 1–4, saamme selkeämmin vastauksia, ovatko asiakkaat enemmän puolesta vai vastaan. Sitä saa, mitä tilaa ja mittaa… Opiskelijat tekivät jokainen oman asiakastyytyväisyyskyselylomakkeensa. Tämän jälkeen he rakensivat tiiminä näistä lomakkeista yhden yhtenäisen kyselylomakkeen. Kävimme opiskelijoiden kanssa tutustumassa CareeriaDeliin ennen kyselylomakkeen lopullista versiota. Kysyimme CareeriaDelin opiskelijoilta, mitä he haluaisivat tietää. Samalla kysyimme arvion asiakasmääristä, jotta osaisimme varautua kyselylomakkeiden määrään. Veimme kyselylomakkeet, palautelaatikon ja mainostekstin CareeriaDeliin. Houkuttelimme asiakkaita vastaamaan kyselyyn kakkuarvonnalla. Kun saimme riittävästi täytettyjä lomakkeita, haimme ne ja yksi opiskelija otti urakan vastaan eli teki yhteenvedon kyselystä. Yhteenveto toimitettiin CareeriaDeliin ja kävimme sen  oppitunnilla läpi opiskelijoiden kanssa. Onnetar suosi Ilkka Martikaista kakkuarvonnassa. Opiskelija soitti voittajalle tästä mukavasta palkinnosta.

Opiskelijoita laatimassa kyselylomaketta.

Asiakaskyselyä työstetään tiiminä.


Nainen täyttämässä kyselylomaketta.

Asiakas vastaa kyselyyn.

Opiskelija arpoo voittajan.

Arvotaan kakun voittaja. 

Mies seisoo kakku kädessä.

Kakkuarvonnan voittaja Ilkka Martikainen hakee kakun. 

Careerian merkonomiopiskelijat kiittävät. Ote kyselylomakkeesta: 
Kiitos, että vastaat kyselyyn ja autat meitä opiskelussamme.

Kiitos CareeriaDelin asiakkaille, opiskelijoille sekä ammatilliselle ohjaajalle Mia Ketolaiselle. Mia oli ihan alusta lähtien mukana tässä yhteisessä projektissamme, joka toivon mukaan tehdään taas uudestaan.

Katariina Lindholm, vastuuopettaja
ja merkonomiopiskelijat