Miten sujuvat merkonomiopinnot Careeriassa?

13.10.2021

Nainen tekee muistiinpanoja tietokoneen äärellä.

Careeriassa on monta tapaa suorittaa liiketoiminnan perustutkinto ja valmistua merkonomiksi. Ylivoimaisesti eniten Careeriassa on jatkuvan haun kautta tulleita aikuisia opiskelijoita, joilla on tavoitteena joko suorittaa koko tutkinto tai päivittää osaamistaan jonkin tutkinnon osan kautta. Merkonomitutkinto antaa tähän hyvät mahdollisuudet, sillä osaamista voi hankkia vaikkapa taloushallinnosta, myynnistä, markkinointiviestinnästä ja sisällöntuotannosta sekä palvelumuotoilusta, tässä vain osa valinnan mahdollisuuksista.

Ammatillisissa opinnoissa otettiin reipas digiloikka koronan takia. Suurelle osalle Careerian merkonomiopiskelijoista loikka ei tuntunut missään, sillä opiskelijoilla on käytössään verkon kautta toteutettava opintotarjotin. Monet merkonomiopiskelijat, sekä aikuiset että nuoret, suorittavat opintojaan työvaltaisesti joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Opintotarjottimelta opiskelija voi valita tarvittavia kursseja, joiden kautta osaamista täydennetään työelämässä tapahtuvan oppimisen lisäksi. Lisää tietoa: Merkonomiksi verkossa

Yhteishaun kautta tulleille nuorille merkonomiopiskelijoille korona toi mukanaan etäopetukseen sopeutumisen. Nyt harjoitellaan uuteen todellisuuteen siirtymistä; millaista on yhdistää lähiopetus ja verkossa tapahtuva etäopetus? Mitä taitoja opiskelija voi oppia vain ryhmässä, samassa tilassa muiden kanssa, miten oppia itseohjautuvaksi, missä kohtaa tarvitaan tukea? Osa valmistuvista merkonomeista työllistyy aloille, joissa etätyö on itsestäänselvyys, myös etätyötaitoja on hyvä harjoitella jo valmiiksi.  

Kaupan ala on suuri merkonomien työllistäjä ja Careeria tekeekin yhteistyötä kaupan eri ketjujen sekä yksittäisten kauppojen kanssa. Työllistyminen itseä kiinnostavalle alalle on tietysti kaikille ammattiin opiskeleville tärkein päämäärä. Hyvin selkeä tie työllistymiseen on suorittaa työvaltaisesti merkonomin tutkinnon osia, kuten esimerkiksi yhteistyössä Citymarketien kanssa. Lisää tietoa: Liiketoiminan perustutkinto  

Paras tapa taata työllistyminen on tietysti oppisopimus, missä suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Merkonomiksi voi opiskella monenlaisessa työympäristössä ja oppisopimuksen kautta tutkintoa voi räätälöidä työtehtäviin sopivaksi. Uutta osaamista voi hankkia joko siirtyessään uuteen työhön tai vaikkapa vaihtaessaan tehtäviä omassa työssään. Oman osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen on järkevää ja kannattavaa sekä opiskelijan että yrityksen näkökulmasta. Uudet ajatukset ja ideat tuovat lisää virtaa molempiin! Lisää tietoa: Liiketoiminnan perustutkinto oppisopimuksella

Kirsi Lattu-Viljakka
Koulutuspäällikkö, liiketoiminnan perustutkinto
Careeria