Onks motii? - Careeria

Onks motii?

22.05.2019

Olen ammatillisen reformin myötä joutunut todistamaan kollegoihini kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä tutkinnonperusteiden osaamisvaatimuksista. Tällainen sekä suullinen että kirjallinen viestintä tuntuu käsittämättömältä oppimistuloksistaan maailmankuulussa maassa. Vieläkin käsittämättömämmältä se tuntuu kehitysmaa-perspektiivistä katsottuna. Työskenneltyäni viime vuonna ammatillisessa koulutuksessa Nepalissa, sain todistaa, kuinka kiitollisia koulutettavat olivat saamastaan koulutuksesta, joka tarjosi heille tulevaisuuden ja toivon. Mitä enemmän ammatillisessa koulutuksessa olevat saivat opiskella, sitä motivoituneimpia he olivat.

Opiskelija, aikuinen tai nuori, rakentaa opintojaan motivaation perustalta. Motivaatio on meillä kaikilla aina välillä kadoksissa, mutta oppimisen synnyttämä ilo herättää motivaation aina uudelleen henkiin. Oppiminen vaatii omalta mukavuusalueelta poistumista ja nöyryyttä, eikä oppiminen suju aina esteittä.

Olkaamme kiitollisia suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, joka kehittyy ja vaalii jatko-opintokelpoisuuttamme elinikäisen oppimisen polulla. Tässä järjestelmässä uudet ammatillisten tutkintojen perusteet vastaavat entistä paremmin työelämän tarpeita ja mahdollistavat työtehtävien kansainvälisen vertailun, alanvaihdot ja jatko-opinnot. Tutkinnon perusteet ovat ammatillisten ja yhteisten aineiden osaamistavoitteiden kokonaisuus, jonka saavuttamisen ohjauksesta vastaamme me, koulutuksenjärjestäjän edustajat. Ajantasaisen osaamisen määrittelee Opetushallitus määräyksissään, eikä yksittäinen opettaja tai ammattikunta.

Motivoitunut opettaja pyrkii tukemaan oppijaa kaikin mahdollisin tavoin saavuttamaan määräysten mukaiset osaamistavoitteet. Tällaisia kollegoita näen ympärilläni lukuisia – on ilo työskennellä yhdessä heidän ja opiskelijoiden kanssa.


Nepalilaiset sähköalan opiskelijat pitävät koulupäivän jälkeen sanaselitys-kilpailuja englanniksi koulun pihalla Bhaktapurissa. Motivaatio kielen oppimiseen on valtaisa.

Iina Pälväjärvi
Ammatillinen opettaja, opinto-ohjaaja
Careeria