Hankkeella hyviä tuloksia: Perhevapaalta työelämään

26.03.2021

Perhevapaalta työelämään -hankkeen kuva.

Perhevapaalta työelämään -hanke on sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön poikkihallinnollinen työllisyyshanke, jonka tavoitteena on tukea pitkään perhevapaalla olleiden paluuta takaisin työelämään. Hankkeesta valmistunut loppuraportti on luettavissa täällä. 

Hankkeella oli neljä tavoitetta:

1. Mallintaa työllisyyspalvelujen tarjoamista perheiden lähipalveluna perhekeskusten kontekstissa.
2. Tukea perhevapaalla olevien joustavaa siirtymistä koulutukseen tai työelämään heille räätälöityjen palvelujen avulla.
3. Lisätä perhekeskuksen työntekijöiden tietoisuutta urasuunnittelun tukimuodoista.
4. Selvittää, miten maakunta järjestäjänä voisi tarjota asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden tälle kohderyhmälle eri palveluja integroiden. 

Hankkeessa toteutettiin valmennusta perhevapaalla olleille vanhemmille kymmenellä eri paikkakunnalla 1.11.2019–31.10.2020. Careeria oli yksi Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman ja Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman pilottihankkeen toteuttaja. Careeria Oy:n tytäryhtiö CareeriaPlus Oy sai paljon kiitosta tavastaan viedä eteenpäin perhevapaalla olevien joustavaa siirtymistä koulutukseen ja työelämään. Haastattelimme hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa mukana ollutta vastuuvalmentaja Ani Ojalaa CareeriaPlus Oy:stä.
– Kotona perhevapaalla olevissa vanhemmissa piilee suuri potentiaali. On yhteiskunnan kannalta tärkeää, että heidät saadaan heräteltyä kouluttautumaan ja löytämään uusia polkuja työelämään palaamiseen. Tämä hanke on tullut todelliseen tarpeeseen. Mukana olleet vanhemmat ovat olleet erittäin innostuneita ja motivoituneita. Työ on ollut mielekästä, kun on nähnyt ihmisten voimaantuvan ja löytävän uuden suunnan perhevapaan jälkeiselle ajalle, Ani Ojala summaa kokemuksiaan hankkeen toteuttamisesta.

Careeria vei pilottihankkeessa kaiken kaikkiaan läpi Keusoten alueella yhdeksän valmennusryhmää. Ensimmäisen ryhmän käynnistyttyä sana hienosta hankkeesta alkoi levitä.
– Kokosimme perhevapaalla olevien vanhempien valmennusryhmiä tiedottamalla hankkeesta. Kiersin jakamassa esitteitä Keusoten alueen neuvoloihin ja tiedotin asiasta Facebook-ryhmissä joulukuussa 2019. Ensimmäinen ryhmä aloittikin sitten tammikuussa 2020. Jaoimme vielä ensimmäisen ryhmän valmennuksista kuvia Instagramissa, ja sana alkoi kiiriä. Ryhmiä käynnistyi tasaisesti tammi-, helmi- ja maaliskuussa. Korona pakotti keväällä valmennukset verkkoon, mutta toukokuussa pääsimme onneksi palaamaan lähitapaamisiin. Pilottihankkeen viimeinen ryhmä toteutettiin syys–lokakuun vaihteessa 2020, Ani Ojala kertoo. 

Valmennukset toteutettiin maksimissaan kahdeksan osallistujan ryhmissä. Tapaamisissa käytiin läpi oman osaamisen tunnistaminen ja sen sanoittaminen oikeaan muotoon, tämän päivän työmarkkinat, megatrendit, piilotyöpaikat, sosiaalisen median ja verkostojen hyödyntäminen työnhaussa, koulutusten rahoitusmahdollisuudet, TE-palvelujen tuet sekä perheen ja työelämän yhdistämiseen liittyvät asiat.
– Valmennukset vietiin läpi learning café -tyyppisesti. Yhdellä ryhmällä oli aina yhteensä kuusi kokoontumista. Osallistujat valitsivat yhdessä tapaamisiin kaikkia kiinnostavat ja hyödyttävät aiheet ja jakoivat myös omaa osaamistaan. Yhdessä ryhmässä saatiin esimerkiksi luento naisten oman talouden kehittämisestä. Lastenhoito oli aina järjestetty Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimesta tapaamisten ajaksi. Ryhmätapaamisten jälkeen jokaiselle osallistujalle oli tarjolla vielä kymmenen tuntia henkilökohtaista ohjausta, jolloin mietittiin kunkin osallistujan henkilökohtaista polkua ja tehtiin CV:t, Ani Ojala kuvaa valmennuksia. 

Kaikista valmennuksista kerättiin palaute. Keusoten alueen vastausprosentti oli kaikkein korkein, 91 prosenttia, ja myös laadussa oltiin kärjessä yhdessä Rovaniemen kanssa. Keusoten palautteiden keskiarvo oli huikea 5,36/6.
– Palaute on ollut todella iloista kuultavaa. 90 prosentilla hankkeeseen osallistujista elämäntilanne sai uuden suunnan valmennuksen aikana. Moni on laittanut minulle jälkikäteen viestejä, kuten ”pääsin opiskelemaan” tai ”kiitos, sain työpaikan.” Tämä on ollut hyvin palkitsevaa. Moni on hakenut opiskelemaan, ja toiset palaavat töihin vasta myöhemmin, mutta kaikille kirjoitettiin jatkosuunnitelmat ja listattiin mahdollisuudet. Monilla oivallus eteenpäin menemisestä tuli aika nopeasti ja itseohjautuvuus voimistui päätösten tekemiseen. Tässä hankkeessa tunsi tekevänsä todella tärkeää ja merkityksellistä työtä. Ihmiset olivat motivoituneita ja kiitollisia saamastaan avusta, Ani Ojala kiteyttää lopuksi. 

Myös Careerian palvelujohtaja Suvi-Riikka Milord on tyytyväinen hankkeen tuloksiin ja yhteistyöhön.
– Oli ilo olla mukana rakentamassa uudenlaista palvelua ja pilotoimassa sitä yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Koko palvelun ajan korostui aito yhteiskehittelyn henki ja kävimme avointa vuoropuhelua palvelun toteuttamisesta asiakaskeskeisesti. Tulokset osoittavat palvelun tarpeellisuuden ja toivottavasti valmennuskokonaisuus jatkossa vakiintuisi osaksi perhevapaalla oleville tarjottavia palveluita, Suvi-Riikka Milord summaa.

Hankkeen projektipäällikkö Saija Enqvist Uudenmaan ELY-keskuksesta on erittäin tyytyväinen kumppanuuteen Careerian kanssa.
– Hankkeen eteenpäin vieminen tarvitsee aina kumppanuutta, jotta saadaan luotua parempia toimintatapoja yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Oli ilo olla vahvassa yhteistyössä CareeriaPlussan Ani Ojalan kanssa. Saimme muokattua yhteistyössä hankkeen toteutusta palvelemaan paremmin asiakkaita ja saimme nähdä kuinka loistavaa toimintaa CareeriaPlus sai aikaan. Ani on kyllä persoonana sellainen, että oli haaste mikä tahansa, niin asia järjestyi ja ratkesi parhain päin. Oli käsinkosketeltavaa, kuinka vahvan luottamuksen määrän Ani Ojala tiimeineen sai aikaan asiakkaissa. Oli huikeaa vahvistaa sitä osaamisen selkeämmäksi tekemistä ja vahvistaa rohkeutta kohdata uusi tilanne siiryttäessä perhevapaalta työelämään. CareeriaPlus oli myös hyvin avoin kehittämisideoille ja vei niitä nopeasti toteutukseen, kiittelee yhteistyötä Saija Enqvist Perhevapaalta työelämään -hankkeen projektipäällikkö Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Perhevapaalta työelämään liittyvän tuen kehittäminen jatkuu, sillä hankkeelle on myönnetty jatkorahoitus vuosille 2021–2022. Hankkeen rahoittaja jatkokaudella on työ- ja elinkeinoministeriö.

Taustamateriaali:
Vaasan yliopiston Levón-instituutin vaikuttavuustutkimus Perhevapaalta työhön -hankkeesta 
Nurmijärven Sanomat: Perhevapaalta töihin? Valmennus kannustaa etsimään piilossa olevia työpaikkoja
Perhevapaalta töihin, blogi: Perhevapaalta työelämään -hankkeen loppuraportti osoittaa palvelun tarpeen – hanke saa jatkoa