Rohkea hanke, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia – Äidit mukana -hankkeen loppuseminaarissa kiitettiin kaikkia - Careeria

Rohkea hanke, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia – Äidit mukana -hankkeen loppuseminaarissa kiitettiin kaikkia

09.10.2020

Virtuaalitilaisuutena 7.10.2020 järjestetyssä Äidit mukana -hankkeen loppuseminaarissa oli kiitollisia ja tyytyväisiä ihmisiä. 1.8.2017 alkanut ja 15.11.2020 päättyvä Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Äidit mukana -hanke on tehnyt uraauurtavaa työtä maahanmuuttajien kouluttautumisen, kotoutumisen ja työllistämisen edistämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Rinnalla on toteutettu 26.8.2019–31.12.2020 Opetushallituksen rahoittamaa Vanhemmat mukaan kouluun -hanketta. Tähän mennessä näillä hankkeilla on tarjottu jo sadoille maahanmuuttajaäidille mahdollisuus uuteen, ja mallia on viety eteenpäin niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Mukana on erilaisista taustoista tulevia maahanmuuttajaäitejä. Toiset ovat olleet Suomessa jo parikymmentä vuotta, ja kielitaito kaipaa vahvistusta. Toiset ovat juuri Suomeen tulleita vailla kielitaitoa olevia äitejä. Hankkeiden yhteinen tavoite on ollut yhteistyön vahvistaminen koulun ja sellaisten eri kulttuuritaustaistoista tulevien vanhempien välillä, joiden lapsi on aloittanut tai aloittamassa koulunkäynnin. Äidit mukana on toteutettu Rajakylän koulussa (Länsimäen koulu) ja Kaivokselan koulussa, Vanhemmat mukaan kouluun Lehtikuusen ja Mikkolan kouluissa.

Oppimisen iloa, yhdessä onnistumista, lasten ylpeyttä äideistään ja lämpimiä muistoja

Äidit mukana, paneelikeskustelu.

Seminaarin paneelissa kiitettiin kilpaa hankkeiden saavutuksia ja niistä saatuja kokemuksia mukana olleiden koulujen, Vantaan kaupungin, Careerian ja äitien näkökulmasta.
– Hanke on muuttanut perheiden elämää ja laajentanut näköalaa. Äidit ovat oppineet samoja taitoja kuin heidän lapsensa. He ovat kertoneet itsetunnon kasvusta, ylpeydestä ja halusta vaikuttaa omaan ja lasten elämään yhteiskunnassa. Hyvä idea ei pelkästään riitä, vaan vaatii hyvää projektin johtamista. Iso kiitos luotettavalle ja innostavalle kumppanille, Careerialle. Tämä hanke on luonut jotain sellaista, joka on paljon enemmän, kuin meidän yksilöiden yhteenlaskettu summa, avasi paneelin Vantaan kaupungin aluepäällikkö Niina Korko.
– Inhimillisellä tasolla on saavutettu paljon onnistumisia, unelmien toteuttamisia ja ammatillisia tutkintoja. Hanke on ollut merkittävä ja antaa mallin vaihtoehtoisesta kotouttamistavasta, summaa hankkeen ”äiti” Careerian palvelupäällikkö Minna Perokorpi-Sulin.
– Muistan äidin, joka tuli ensimmäiseltä oppitunnilta aapinen kainalossaan ja loisti onnesta. Tai toisen, joka 20 vuotta Suomessa oltuaan sai ensimmäisen ammattitutkintopaikkansa ja pääsi vihdoinkin opiskelemaan, sai tutkintotodistuksen ja sitä kautta työpaikan. Olemme iloinneet paljon yhdessä, jatkaa Careerian opettaja Maija Tanneraho.
– Hanke on vastannut monen opettajan ja vanhemman tarpeeseen. Opettaja on saanut luokkaan lisäkäsiä auttamaan ja vanhemmat ovat tutustuneet suomalaiseen koulujärjestelmään ja pystyneet tukemaan lapsensa oppimista, kiittää Mikkolan koulun rehtori Ville Ylianunti.
– Tämä on vaatinut rohkeita ratkaisuja. Hyvä, että lähdimme mukaan. Olen kiitollinen, että minua pyydettiin tähän toimintaan, jatkaa Rajakylän koulu opettaja Pauliina Kemppainen.
– Minulla on ihana opettaja. Poikani on samassa koulussa, mutta eri luokassa ja esittelee minua ylpeänä. Opin kieltä ja uusia asioita. Nyt opiskelen Careeriassa koulunkäyntiavustajaksi, olen työkokeilussa ja pärjään hyvin, kertoo hankkeessa mukana ollut äiti Nisrine Chehabi.

Loppukierroksella esille nostettiin vielä hankkeen paras anti: oppimisen ilo, äitien kiitollisuus ja uskallus, oman työn merkityksellisyys, aidot kohtaamiset ja läsnäolo. Hankkeessa on ollut pelkästään voittajia.

Vantaan kaupungin terveiset tilaisuuteen toi opetustoimen asiantuntija Pia Hakkari.
– Tämä on yksi mieleenpainuvimmista hankkeista. Se on arjessa kiinni ja vaikutukset näkyvät nopeasti. Yhteistyö kotien kanssa parani merkittävästi ja vaikutus opettajiin oli positiivinen. Minna Perokorpi-Sulin tiesi, mitä teki. Hyvin johdettu hanke, hän kiitteli.

”Pääsen elämässä eteenpäin”

Maahanmuuttajaopiskelijan kokemuksia.

Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeessa mukana ollut Insaf Sumrein opiskelee tällä hetkellä Careeriassa kasvatus-ja ohjausalan ammattitutkintoa ja valmistuu koulunkäynninohjaajaksi.
– Opin suomen kieltä. Lisäksi opin sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja tutustuin muihin maahanmuuttajiin eri kulttuureista. Yksinäisyys on kadonnut ja pääsen elämässä eteenpäin. Mieheni on tyytyväinen ja iloinen puolestani, Insaf Sumerin iloitsee.

Yhteiskunnallisesti merkittävä hanke

Opetusneuvos Leena Nissilä Opetushallituksesta avasi hankkeen merkitystä yhteiskunnallisesti.
– Hanke on osa isompaa kokonaisuutta liittyen turvapaikanhakijoihin. Tällä kiinnitetään huomiota myös yhteiskunnan vastaanottavuuteen. Kotoutuminen on kaksisuuntaista. Me muokkaamme omaa järjestelmäämme niin, että ihmiset monine taustoineen voivat aidosti olla osa yhteiskuntaamme. Tämä on yhteiskunnan jatkuvaa oppimista monikulttuurisuudesta kulttuurien moninaisuuteen, Leena Nissilä maalasi.

Projektiasiantuntija Laura Ruuskanen Uudenmaan ELY-keskuksesta piti tärkeänä hankkeiden eri keinoja tukea siinä mukana olevia henkilöitä kohti työelämää.
– Äidit mukana -hankkeessa on ollut mukana juuri pitkään työttömänä tai työelämän ulkopuolella olleita naisia. Olen kiitollinen, että olen saanut tutustua tähän malliin. Se on oikeasti uusi idea, jossa yhdistetään uutta toimintaa olemassa oleviin rakenteisiin, kuten tässä tapauksessa peruskouluun. Syntyy hyvän kehä, jossa kaikki voittavat: äidit, lapset, koulu, opettajat ja työmarkkinat. Hanke on erittäin tuloksellinen. Vantaan kaupungin rooli on ollut onnistumisessa merkittävä. On ymmärretty koulun rooli normaalia laajempana. Ja erityinen menestystekijä on tietysti ollut Minna Perokorpi-Sulin idearikkaudellaan ja tarmokkuudellaan, Laura Ruuskanen hehkutti.

Kansanedustaja Hussein al-Taee: ”Tämä on win-win-win”

Hussein al-Taee.

Kansanedustaja Hussein al-Taee kävi opettajan kutsusta paikan päällä koululla tutustumassa Äidit mukana -hankkeeseen ja vaikuttui näkemästään.
– Tapasin kokonaisen luokan maahanmuuttajaäitejä eri kulttuureista. He kaikki halusivat integroitua Suomeen ja yli 80 % oli työllistynyt. Tämä on win-win-win -tilanne. Ensiksikin mielestäni paras integraatio yhteiskuntaan on työ. Kun jo pienellä sanavarastolla pääsee työn syrjään kiinni, niin kielitaito tulee perässä, ja aletaan ankkuroitua Suomeen veronmaksajan asenteella. Toiseksi, kun äidit integroidaan aikaisessa vaiheessa yhteiskuntaan ja vanhemmat näkevät, että suomalaisessa yhteiskunnassa on saatavilla paljon, niin isät ja äidit rohkaisevat myös lapsiaan osallistumaan yhteiskunnan toimintaan. Kolmanneksi, kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille! Vaatii valtavasti rohkeutta avata koulun ovet ihmisille, jotka ovat olleen Suomessa vain hetken. Toivon tätä rohkeutta kaikille ympäri Suomea. Vantaan tulokset osoittavat, että tuloksia syntyy, kansanedustaja Hussein al-Taee rohkaisi.

Tuloksekas malli jälleen Cygnaeus-palkinnon finalistien joukossa

Careerian opettaja Niina Meriläinen esitteli hankkeen tuloksia. Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeiden hyvät tulokset ovat herättäneet kiinnostusta niin Suomessa kuin sen rajojen ulkopuolella. Hankkeita on käyty esittelemässä mm. Saksassa, Virossa, Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM), ELY-keskuksessa ja erilaisissa maahanmuuttajatilaisuuksissa. Hanketta on myös benchmarkattu mm. Lappeenrantaan, Kouvolaan, Vaasaan, Ouluun, Keravalle, Helsinkiin, Järvenpäähän ja Turkuun. Näissä kaikissa ollaan jo aloittelemassa vastaavanlaista toimintaa. Aihe kiinnostaa myös opinnäytetyönä ja gradun aiheena. Siihen on viitattu väitöskirjassa ja siitä ollaan kiinnostuneita tekemään tutkimustyötä. Malli oli syksyllä 2019 kuuden Cygnaeus-palkinnon finalistin joukossa – ja on sitä jälleen tänäkin vuonna!

Jatkona Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hanke

Hienoille tuloksille saadaan jatkoksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hanke ajalle 12.6.2020–31.5.2022. Careerian palvelupäällikkö Minna Perokorpi-Sulin ja Vantaan osaamiskeskuksen projektikoordinaattori Tuuli Ritola esittelivät kesäkuussa alkanutta toimintaa. Uusi hanke on kolmivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kehitetään kielen oppimisen mallia, toisessa vaiheessa osallistujat polutetaan koulutukseen tai työelämään ja kolmannessa vaiheessa kehitetään moniosaajakoulutuksen mallia, jonka tavoitteena on hankkia ammatillista osaamista ja työllistyä. Osallistujat aloittavat työkokeilulla ja siirtyvät sitten osaamiskeskukseen, jossa selvitetään jatkopolku. Careeriassa heille suunnitellaan moniosaajamallissa työelämän kysynnän mukaan sellainen koulutusyhdistelmä, jolla on työllistävä vaikutus. Win-win-win tämäkin.

Lisätietoa hankkeista:

Careerian nettisivut:
Äidit mukana
Vanhemmat mukaan kouluun
Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään

Hankkeiden sivut:
Äidit mukana
Vanhemmat mukaan kouluun