Taitajana tulevaisuuden työelämään - Careeria

Taitajana tulevaisuuden työelämään

20.03.2019

Taitaja-kilpailutoiminnasta hyötyvät kaikki, niin opiskelija, kouluttaja/opettaja, yrittäjät, kuin koko yhteiskunta.


Mika Eskola, koulutuspäällikkö, Careeria.

Skills Finland ry https://skillsfinland.fi/ edistää suomalaisen ammattikoulutuksen – ja osaamisen arvostusta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Skills Finland ry:n taustalla ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt. Eniten huomiota kerää kansalliset Taitaja-kilpailut https://www.taitaja2019.fi/.

Ammattiosaamisen suomenmestaruuskilpailussa, Taitajassa, nuoret tulevaisuuden huippuosaajat ja ammattilaiset kilpailevat ammattitaidon SM-mitaleista noin 45 eri ammattialalla yli neljänsadan kilpailijan voimin. Taitajiin voivat osallistua kilpailuvuonna 21 vuotta täyttävät tai sitä nuoremmat ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat.

Taitaja-kilpailun tavoitteena on mm. edistää ammatillista huippuosaamista ja sen arvostusta, parantaa ammatillisen koulutuksen laatua, edistää oppimistuloksia ja niiden laatua, kannustaa nuoria oman ammattiosaamisensa jatkuvaan kehittämiseen ja yrittäjyyteen, lisätä ammatillisen koulutuksen tunnettuutta ja vetovoimaa, toimia ammattikoulutuksen näyteikkunana ja tukea nuorten ammatin – ja uravalintoja, edistää ammattikoulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä ja luoda uudenlaisia verkostoja ammattiosaamisen kehittämiseksi, tuoda nuorten osaamista yritysten ja muun työelämän tietoisuuteen ja lievittää rekrytointiongelmia, nostaa esille ikäluokkansa parhaat nuoret ammattiosaajat ja kannustaa heitä kansainväliseen kilpailutoimintaan.

    

        

Taitaja-kilpailutoiminta mukaan osaksi oppimisen arkea, osaksi omaa ammatillisen kasvun tarinaa

Taitaja-toiminta ei suinkaan ole vain huippuja ja lahjakkaita varten. Ajatuksena on, että kaikki pääsisivät kehittymään sen avulla ja nauttimaan sen tarjoamista tehtävistä. Kilpailuihin päätyvät lahjakkaimmat, mutta harjoitella voivat kaikki, ja kaikki myös hyötyvät siitä.

Skills Finland on koonnut nettisivuilleen (https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AAA_EZV04RzBkqcS70qFg8rda/Taitaja?dl=0&subfolder_nav_tracking=1)  yli kymmen vuoden semifinaalien ja finaalien kilpailutehtävät kaikkien käyttöön.  Tehtäväpankista löytyvät tehtävät yli 50 lajiin, autonasennuksesta yrittäjyyteen. Vanhoja Taitaja-tehtäviä voi hyödyntää, vaikka opiskelijat eivät olisi valmistautumassa kilpailuun. Kilpailutehtävien ammattitaitovaatimukset ovat samoja, työelämässä vaadittavia tietoja ja taitoja, kuin ammatillisten perustutkintojen ammattitaitovaatimukset. Tehtävät ovat laadittu kiitettävän arviointikriteerien mukaisesti, mutta se, miten näitä tehtäviä hyödynnetään käytännön opetuksen suunnittelussa, on osa opettajan pedagogista osaamista. Tehtävien avulla voi yksilöllistää opetusta, kehittää ja antaa opiskelijoille uusia haasteita. Valmennus- ja kilpailutoimintaan osallistuminen on hyvä opettajan ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen toimintamalli.

Careerian Taitaja-toiminta uudistuu

Taitajatoiminnan tarkoitus on ammattitaitovalmennuksen ja kilpailutoiminnan tukeminen ja kehittäminen järjestämällä valmennusosaamisen tapaamisia ja koulutustilaisuuksia toiminnan tueksi, levittää hyviä käytäntöjä ja toteuttaa opintomatkoja ammattitaitokilpailuihin. Yhteistyö elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa on entistä tärkeämmässä roolissa. Haemme yhteistyökumppaneita kilpailutoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Taitaja-yhteistyö voi koostua materiaaleista, tarvikkeista, laitteista, työpanoksesta ja rahasta, jota valmentautumisessa tarvitaan. Yhteistyön avulla opiskelijat voivat tutustua potentiaalisiin työnantajiin ja vastaavasti työnantajilla on hyvä mahdollisuus rekrytoida parhaita osaajia.

Ikää ja osaamista kun karttuu, niin uusia kisahaasteita löytyy Euro- ja World Skills- kilpailuista.

Euro Skills kilpailut https://euroskills2020.at/

* Tarkoitettu alle 25 vuotiaille ammattilaisille 

World Skills kilpailut  https://www.youtube.com/watch?v=pKunvp-clr8  ,  https://worldskills2019.com/en/

* Tarkoitettu alle 23 vuotiaille ammattilaisille

Mika Eskola
Koulutuspäällikkö, Matka ja Ruoka
Careeria