Tänä keväänä rakennamme yhdessä yhteistä Careeriaa - Careeria

Tänä keväänä rakennamme yhdessä yhteistä Careeriaa

26.03.2019


Päivi Koponen, palvelupäällikkö, Careeria.

Yksi sloganimme on Careeria – huomisen tekijöille, näinä tekijöinä olemme nyt itse. Huomisen tekijöinä luomme tänä keväänä uutta, aktiivista toimintakulttuuria, etsimme hyvää, analysoimme aiempia toimintatapojamme ja tarkennamme prosessejamme. Tiedostamme, että lähtökohtamme ovat aiempien valintojemme tulosta. Alati muuttuvassa toimintaympäristössä hallittu ja johdettu, silti innostunut ja uudistava, yhteistä määränpäätä kohti suunnattu toiminta on elinehto. Ohjaamme toimintaamme määrätietoisesti kohti tavoitteita, vaikka emme voi olla varmoja tulevaisuudesta. Kehitämme tiedolla johtamisen elementtejä. Toiminto toiminnolta, pala palalta, uusi Careeria rakentuu, toimintamallit jäsentyvät, palvelut täsmentyvät. Menestyksemme on ennen kaikkea kiinni siitä, osaammeko tehdä suunnitelluista toimistamme, prosesseistamme ja palveluistamme totta.

Tavoitteemme on palvella opiskelijoitamme, asiakkaitamme, kumppaneitamme, ympäröivää työelämää sekä henkilöstöämme asiantuntemuksella, tehokkaasti ennakoiden ja uudistuen. Tiedämme, että muutos on yhä nopeutuva voima globaalissa ympäristössä. Siksi kehitämme opiskelijoidemme ja henkilöstömme kykyä toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa, kuunnellen ja ymmärtäen erilaisista taustoista tulevia kollegoja, opiskelijoita ja työelämän kumppaneita. Tuemme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Muistamme, että jokaisesta kohtaamisesta jää jälki. Mahdollistamme opiskelijoidemme aitoa henkilökohtaistamista, huomioimme yksilön taustat ja lähtökohdat, potentiaalin ja urasuunnitelmat. Tuemme yksilöllisiä oppimisen polkuja yhdenvertaisesti monenlaisille opiskelijoillemme hakeutumisesta valmistumiseen ja jatkosuunnitelmiin asti. Autamme opiskelijoitamme saamaan keinoja muuttuvassa työelämässä toimimiseen ja osaamisen kehittämiseen jatkossakin.  Tämän mahdollistamme luomalla uusia, tehokkaita toimintamalleja ja muotoilemalla tarjottavia palveluita.

Vastuualueeni painopisteenä on viime vuonna ollut opintohallintojärjestelmien yhtenäistäminen. Nyt kehittämisen painopiste on siirtynyt järjestelmien käytettävyyden parantamiseen, palveluiden uudelleen muotoiluun ja tiedolla johtamisen elementtien kehittämiseen. Muovaamme tietojärjestelmistä yhä käytettävämpiä eri käyttäjäryhmille. Parannamme järjestelmäosaamista, jotta saamme niistä luonnollisia työvälineitä eri prosessien vaiheisiin. Siten pystymme hyödyntämään niissä olevan tiedon johtamisen ja päätöksenteon reaaliaikaisena tukena. 

Vaihe vaiheelta uusi Careeria rakentuu ja mahdollistaa uudenlaisen toiminnan. Onnistumisestamme tulee kertomaan ennen kaikkea opiskelijoidemme tyytyväisyys ja heidän tavoitteidensa saavuttaminen. Oivallamme, että uudistuminen on jatkuvaa, ja tiedämme, että teemme oikeita asioita oikeaan aikaan.

Päivi Koponen
Palvelupäällikkö, opintohallinto ja pedagoginen ict
Careeria