Tuunaa työtäsi opettaja! - Careeria

Tuunaa työtäsi opettaja!

24.03.2020

Blogikuva, Tuunaa työtäsi opettaja.

Miten juuri sinä voisit muokata omasta työstäsi mielekkäämpää, merkityksellisempää ja innostavampaa? Vaikka iso vastuu henkilöstön työhyvinvoinnista kuuluukin työnantajalle, voimme myös jokainen itse vaikuttaa omaan hyvinvointiimme. Työn muokkaamisen tai tuttavallisemmin työn ”tuunaamisen” on tutkimusten mukaan havaittu lisäävän työntekijöiden kokemaa työn imua ja vähentävän työssä leipääntymistä.

Väärinymmärrysten välttämiseksi lähdetään liikkeelle kuitenkin siitä, mitä työn muokkaaminen ei missään nimessä ole. Se ei ole sitä, että jättää työnsä tekemättä tai muuten vain tekee työnsä huonosti. Se ei ole sitä, ettei kanna vastuuta omasta työstään ja kaataa omat hommansa muiden niskaan. Se ei myöskään ole sitä, että valitsee vain mukavat hommat ja jättää ne ikävät muiden hoidettavaksi.

Työn muokkaamisella tarkoitetaan työntekijöiden proaktiivista oman työnsä muokkaamista vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan, kykyjään ja toiveitaan. Tämä tapahtuu muuttamalla omien työtehtäviensä laajuutta tai sisältöjä esimerkiksi pyytämällä lisää uusia haastavia työtehtäviä, aloittamalla uusia projekteja tai pohtimalla yhdessä esihenkilön ja kollegoiden kanssa työn määrän vähentämistä kuormituksen vähentämiseksi. Ja aina voi myös priorisoida, mikä on tärkeää ja mikä on vähemmän tärkeää. Mitä pitää tehdä todella hyvin, missä riittää vähempikin ja onko jopa jotain, minkä voisi jättää kokonaan tekemättä.

Omaa työtään ja työssä viihtymistään voi muokata myös muuttamalla suhdettaan muihin ihmisiin kuten työkavereihin, opiskelijoihin ja asiakkaisiin. Vuorovaikutussuhteita voi joko lisätä tai vähentää ja yksi hyvä keino on lisätä kanssakäymistä niiden kanssa, joita itse pitää inspiroivina tai niiden, joilta voi oppia jotain uutta. Joskus voi olla myös hyvä hetki vetäytyä omaan rauhaan ja tehdä keskittymistä vaativat työt etätyönä. Meitä on moneksi, eri keinot sopivat eri ihmisille, tärkeää on muokata työtä juuri omista toiveista ja tarpeista käsin.

Työtään voi myös muokata muuttamalla suhtatumistaan omaan työhönsä positiivisempaan suuntaan. Hyvä ja paljon käytetty esimerkki tästä on siistijän työ sairaalassa. Onko siistijän työ ”vain” paikkojen putsaamista vai onko työ osa potilaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtimista. Entä sitten me opettajat? Opettajina meillä on mahdollisuus omalta osaltamme tukea ihmisten ammatillisen osaamisen kehittymistä ja auttaa ihmisiä löytämään oman potentiaalinsa. Ja mikä parasta, oppia myös samalla itse! Vaikka myyntityö ei ehkä koskaan ole ollutkaan ”minun juttuni”, meillä on aika mielettömän upea tuote ”myytävänä” vai mitä?

Lotta Allemand 
Opettaja, Johtaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys
Careeria