Uudet opiskelijat ovat aloittaneet - Careeria

Uudet opiskelijat ovat aloittaneet

21.08.2019


Koulutuspäällikkö Päivi Virmanen, Careeria

Viime viikolla aloittivat uudet yhteishaun opiskelijat meidänkin oppilaitoksessamme. Olin Porvoossa Perämiehentiellä seuraamassa opiskelijoiden ensimmäistä päivää. Aula täyttyi siellä aamulla uusista  opiskelijoista, ja jokaiselle löytyi infopisteeltä oma ryhmää kuvaava värillinen lappu. Arvelen opiskelijoiden muistavan sen värin vielä vuosienkin jälkeen, niin tiukasti se oli kädessä ensimmäisen tunnin.

Aulassa olevista opiskelijoista huokui innostusta ja jännitystä, sillä edessä oli suuri muutos peruskoulun tai edellisten opintojen jälkeen. Suurin osa opiskelijoista oli tullut peruskoulusta, ja nyt he olivat astumassa askeleen kohti aikuisuutta. Monelle oli iloinen yllätys, että joukosta löytyi myös tuttuja kavereita. Meille henkilökunnallekin aamu oli jännittävä; miten kaikki sujuu ja millaisen ryhmän saamme. Kaikki sujui hyvin, kiitos järjestelyistä henkilöstölle!

Peruskoulun jälkeen ammatilliset opinnot aloittavalle nuorelle oppimisympäristö on uusi ja ihmeellinen. On paljon uusia kavereita, uusi ympäristö ja paljon odotuksia. Välttämättä opiskelijalla ei ole oikein tietoa millaista opiskelu on ja mitä kaikkea seuraavien vuosien aikana opiskellaan.

Meidän aikuisten rooli oppilaitoksessa on iso. Aikuiskoulutustaustan omaavana olen todennut, että moni nuori on vielä lapsi, ja elämän perustaitojen oppiminen on isossa roolissa ammatillisen kasvun rinnalla.

Ammatillisten opintojen aikana tavoitteena on kasvattaminen aikuisuuteen ja ottamaan vastuuta omista asioista. Vielä kolmantena vuonnakaan ei ihan aina siihen ylletä, joten työpaikoilla ja mahdollisilla jatko-opinnoilla on myös iso merkitys kasvatustyössä.

Kotiväellä on huoli nuoren pärjäämisestä, ja tämä huoli jatkuu myös ammatillisten opintojen jälkeenkin. Kyllä minäkin huolehdin vielä armeijaikäisen lapseni pärjäämisestä ammatillisten opintojen päättymisen jälkeen. Varuskunnan kapteenin sanat olivat: kyllä elämä opettaa. Armeija tuli hienosti suoritettua, vaikka asiaa alussa epäilinkin. Näistä epäilyistäni kerroin hänelle vasta jälkikäteen.

Mielestäni luottamus nuoren pärjäämiseen ja aito kiinnostus hänen asioitaan kohtaan sekä kannustus ovat tärkeitä. Me aikuiset emme saisi epäillä opiskelijan kykyjä selviytyä, vaan meidän tulee kannustaa häntä eteenpäin.

Meillä Careeriassa on iso joukko opettajia, opinto-ohjaajia, erityisopettajia ja kuraattoreita, jotka ohjaavat opiskelijaa opintojen aikana. Tämä turvaverkko on meidän taholta turvaamassa opintojen aloituksesta opintojen loppuun asti.

Tsemppiä opintoihin!

Päivi Virmanen
Koulutuspäällikkö, Careeria