Uusia polkuja oppimisen erilaisiin tilanteisiin - Careeria

Uusia polkuja oppimisen erilaisiin tilanteisiin

02.05.2019

Olen saanut olla mukana kehittämässä uudenlaisia kouluttautumismalleja eri projekteissa ja siinä huomannut, miten perinteisesti ja helposti me haluamme opettamisen ja opettajuuden nähdä. Ammatillisen koulutuksen reformin tuomat muutokset antavat ison mahdollisuuden toteuttaa koulutusta uudella tavalla ja samalla nähdä myös opettajuus uusin silmin.

Uudessa opettajuudessa opettaja suunnittelee oppimista, ei enää niinkään opetusta. Opettajan on uskaltauduttava mukaan oppimistilanteisiin tasa-arvoisena ohjaajana. Aiemmin on ehkä ajateltu, että opetuksessa teoria tulee aina ennen käytäntöä, mutta uusissa kouluttautumisen malleissa voidaan teorian ja käytännön välissä liikkua vapaammin ja yhdistää niitä joustavasti. Uudessa kouluttautumisen ajatusmallissa kyseessä on ryhmäajattelusta irtipäästäminen.

Jatkossa opettajan työssä korostuvat ohjaajan ja oppimisen tukijan rooli, joka tarvitsee tuekseen joustavat oppimisympäristöt. Perinteinen luokkatila aiheuttaa usein perinteistä toimintaa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on mahdollisuus, missä oppimisen ja opettajan vieminen työpaikoille voi luoda aivan uudenlaisia koulutusmalleja. Hyvänä esimerkkinä Careeriassa onkin toteutettu Hoiva-avustajien ja koulunkäynnin ohjaajien kouluttamista työvaltaisella menetelmällä. Mallissa lähes koko koulutus tapahtuu työpaikalla, missä mukana koko koulutuksen ajan on Careerian opettaja.

Meillä on myös edessä aivan uudenlainen tilanne koulutukseen hakevien opiskelijoiden suhteen. Suomeen suuntautuva maahanmuutto on lisännyt kielelliseltä ja kulttuuriselta taustaltaan olevien opiskelijoiden määrää, mikä tulee huomioida koulutusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Maahanmuuttajien koulutus usein tapahtuu samojen koulutusjärjestelmien sisällä kuin kantaväestönkin koulutusten toteutus. Tämä tuo usein haasteita opintojen etenemisessä. Myös tähän tarvitaan aivan uudenlaisia koulutusmalleja ja toteutuksia. Pelkkä lisätuki suomenkielen oppimiseen ja pidennetty koulutusaika ei riitä. On uskallettava rohkeasti kokeilla ja luoda uusia kouluttautumismalleja. Tämäkin koulutettavien ryhmä on hyötynyt työvaltaisista koulutusmalleista, joissa oppiminen työpaikalla on nopeuttanut kielenoppimista, mutta myös tehnyt opeteltavasta teoriasta konkreettista ja ymmärrettävää sekä nivonut sen osaksi opeteltavaa kokonaisuutta.

Meillä on uuden lain myötä paljonkin liikkumatilaa. Nyt on vain uskallettava astua pois turvallisista ja perinteisistä malleista ja lähdettävä rohkeasti luomaan ja kokeilemaan uusia ideoita sekä toteuttamaan organisaatiomme visiota

Careeria muotoilee oppimisen polkuja erilaisiin elämäntilanteisiin ja ennakoi työelämän tarpeita aktiivisesti.

Keväisin terveisin,
Minna Perokorpi-Sulin
Palvelupäällikkö, Careeria