Verkostoituminen – auttamista ja arvon tuottamista - Careeria

Verkostoituminen – auttamista ja arvon tuottamista

09.09.2020

Kahvikuppi, kuvituskuva verkostoitumiseen.

Usein kuulee sanottavan, että verkostoissa on voimaa. Onko verkostoituminen turhaa patsastelua erilaisissa tapahtumissa tai käyntikortin ja LinkedIn-yhteyden vaihtamista?

Verkostoituminen on tullut jäädäkseen. Verkostoituminen on auttamista ja arvon tuottamista. Se on nykyaikaa ja sen hyödyt myös ammattiin opiskelevalle mm. työelämässä tapahtuvan oppisen osalta ovat merkittävät. Moni Careerian opiskelija löytää tulevan työpaikan työharjoittelun aikana syntyneen verkostoitumisen myötä – ja näistä polutuksista meillä Careeriassa iloitaan usein. Myös kasvava yksinyrittäjien joukko hyötyy verkostoitumisesta runsaasti esimerkiksi löytäen yhteisiä projekteja, joita toteuttaa yhteistyössä toisten yrittäjien kanssa. Uudelle alalle opiskelevien kannattaakin verkostoitua alalle jo opiskellessa.

Careeriassa verkostoidutaan monella tapaa ja yksi merkittävimmistä kohdista on työelämän kanssa verkostoituminen. Teemme jatkuvasti tiivistä yhteistyötä työelämän ja erilaisten organisaatioiden kanssa. Careerian opiskelijat ovat jatkuvasti työelämässä oppimisen jaksoilla Careerian yhteistyöyrityksissä. Lisäksi asiakas- ja kumppanuustyössä haluamme kuulla ja kartoittaa missä kohdissa organisaatioissa tarvitaan osaamisen kehittämistä ja miten voimme olla avuksi. Kuuntelemme, ehdotamme ratkaisuvaihtoehtoja ja yhteisen koulutuksen suunnittelun jälkeen toteutamme sovitun koulutuspalvelun. Kehitämme aktiivisesti työelämältä saadun palautteen avulla koulutuksiamme ja pyrimme jatkamaan yhteistyötä kumppanuutena, jolloin pääsemme hyödyntämään sitä, että olemme jo tuttuja toisillemme. Tarjoamme näin arvoa yhteistyöverkostollemme ja haluamme työelämän kumppanina toteuttaa koulutuspalveluita, jolla organisaation osaaminen, tehokkuus ja voimavarat kasvavat.

Mistä verkostoja löytää?

Verkostoitumisen ei aina tarvitse olla systemaattista tekemistä, eli jokaisella on jonkinlainen verkosto. Ystävät, naapurit, vanhat asiakkaat ja yrittäjällä vaikkapa kirjanpitäjä ovat jo verkostoa. Verkostoja on kaikkialla. Usein suositellaan kuitenkin, että kun aloitat sähköisen verkostosi rakentamisen, teet sen yhden alustan/kanavan parissa, jotta viestiminen ja ylläpitäminen on jatkossa helpompaa. Ammatillisesti monesti paras kanava on LinkedIn, mutta moni kokee esim. Facebookin tai Twitterin enemmän omaksi kanavakseen. Kannattaa tutustua kanavien ominaisuuksiin ja pohtia niiden mahdollisuuksia myös ammatillisessa mielessä.

LinkedInissä merkittävä osa verkostoitumista on yksityisviestit. Niissä erityisen tärkeää on, että on kiinnostunut aidosti toisesta, ja vasta sitten kertoo itsestä ja esim. omista palveluista. Myös LinkedIn on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana runsaasti, ja tapoja tehdä verkostoitumista on useita. Toinen hyvä malli on suosittelu, jolloin verkoston jäsenen ilmaisemaan haasteeseen suositellaan toista verkoston jäsentä. Kun tälläinen ”match” löytyy, suositeltu henkilö varmasti muistaa sinut ja mitä todennäköisemmin suosittelee sinua tulevaisuudessa. Kun tulet suositelluksi, muista aina kiittää joko sanallisesti tai joskus vaikkapa kukkakimpun lähettäminen voi tulla kyseeseen.

Laatu korvaa määrän

Verkoston laajuudella ei sinänsä ole merkitystä, vaan sillä minkä laatuisia yhteydet ovat. Jos samat nimet alkavat toistua usein, voi todeta, että verkosto alkaa olla laaja toimialalla. Mitä laadukkaampi yhteistyöverkosto on, sitä helpompi on myös luoda arvoa asiakkaille. Verkoston laatua voi pohtia esimerkiksi sen kautta, miten usein sinua suositellaan tai kuinka usein pystyt auttamaan jotain verkostosi jäsentä.

Muista kuitenkin, että myös verkostoitumisessa pitää osata sanoa ei ja priorisoida. Suunnittele sopiva aika verkostoitumiselle – verkostoituminen uusien ihmisten kanssa on tärkeää, mutta harvoin tärkeintä.

Työnhakuvaiheessa oleva henkilö tai aloitteleva yrittäjä tarvitsee aktiivista verkostonrakentamista enemmän, mutta muutoin kannattaa etsiä itselle sopiva tahti verkostoitua. Parhaimmillaan verkostoituessa kuitenkin löytää myös elinikäisiä ystäviä ja businesspartnereita, joten jonkin verran sitä kaikkien kannattaisi tänä päivänä tehdä.

Miten verkostoitua?

Pohdi hyvä aihe tapaamiselle, eli henkilön lisäksi yhteinen haaste tai mielenkiinnon kohde, josta keskustellaan ja voitte yhdessä löytää uusia tapoja ratkaista haasteita. Korona toi verkostoitumiseenkin omat ominaispiirteensä ja erilaisia sähköisiä tapaamiskeinoja on aktivoitu käyttöön laajemmin, kuten esim. Teams ja Zoom. Tarve verkostoitua ei tule poistumaan koskaan. Menipä maailma miten suljetuksi tahansa, niin taitavat verkostoitujat tulevat pärjäämään. Verkostoitumalla löytää uusia asiakkaita, saa vertaistukea, löytää potentiaalisia kumppaneita tai tuotteita ja voi parantaa omia toimintatapoja. Verkoston luominen vaatii aikaa, mutta pyyteetön kiinnostus toista ihmistä kohtaan palkitaan aina. Omaa verkostoa pitää sekä ylläpitää että kehittää. Siksikin verkostoitumisen nykyaikaiset sähköiset konstit kannattaa opetella ja ottaa aktiiviseen käyttöön.

Verkostoituminen kannattaa ammatillisesti ja yksityiselämässä – aloita rohkeasti ja etene pienin askelin. Pian huomaat, että se hyvä, jonka laitat kiertoon palaa luoksesi. Harjoittelemalla oppii verkostoitumaankin. Taitavimmat verkostoitujat löytävät näppärästi win-win -tilanteita ja jopa niitä win-win-win -tilanteita, joissa esim. yhteistyökumppaneiden liiketoimintojen lisäksi arvoon nostetaan aktiivisesti myös vastuullisuusasiat.

Katso viisi vinkkiä verkostojen luomiseen:
https://duunitori.fi/tyoelama/verkostojen-laatu-tyonhaussa

Verkostot pienyrittäjän tukena -opas:
https://www.ttl.fi/verkostot-pienyrittajan-tukena/

Pia Hannula
Brändipäällikkö
Careeria