Yhteisiä opintoja Careerian ja Kisakeskuksen opiskelijoille – pilottihankkeella laajempaa koulutustarjontaa - Careeria

Yhteisillä opinnoilla Careerian ja Kisakeskuksen opiskelijoille laajempaa koulutustarjontaa

09.05.2019

Urheiluopisto Kisakeskus ja Careeria ovat jatkaneet jo aiemmin aloitettua koulutusyhteistyötä opiskelijoille yhteisesti tarjottavista koulutuksista. Suunnitteluyhteistyössä ovat olleet mukana Urheiluopisto Kisakeskuksesta Nina Eränpalo ja Careeriasta Eija Lenkkeri ja Riitta Laukkanen.

Tavoitteena on tarjota Careerian ja Kisakeskuksen opiskelijoille valinnaisia tutkinnon osia. Kisakeskuksen Careerian opiskelijoille tarjoama valinnainen tutkinnon osa pilotoidaan Hieronnan ammattitutkinnon ja matkailualan opiskelijoiden kanssa. Jatkossa tarjontaa on tarkoitus laajentaa myös muiden alojen opiskelijoille. Vastaavasti Kisakeskuksen opiskelijoille tarjotaan tutkinnon osia Careerian tarjonnasta.

Lisäksi on myös aloitettu ammatillisten täydennyskoulutusten suunnittelu, jossa hyödynnetään sekä Urheiluopisto Kisakeskuksen, että Careerian osaamista ja oppimisympäristöjä. Ensimmäinen tällainen koulutuspaketti liittyy ikääntyneiden liikuntaan ja kehonhuoltoon.