Yksilöllinen opiskelupolku on erityinen - Careeria

Yksilöllinen opiskelupolku on erityinen

10.04.2019


Eeva-Kaisa Pakkala.

Careerian erityisen tuen toimijat kokoontuivat tällä viikolla Careerian Hevosenkengänkadun toimipisteessä.  Tietotaito ja osaaminen ovat tässä. Olen tänäänkin erityisen iloinen erityisen asian äärellä.

Yksilöllinen opintopolku on jo itsessään erityinen. Erityisen tuen toteutumiselle ei tarvitse määrittää diagnoosia, vaan tarve voi olla hetkellinen elämäntilanteen muutos, joka johtaa pitempiaikaiseen erityisen tuen tarpeeseen, jolla on pedagoginen peruste.

Saan ilokseni luotsata Careerian campusten erityisestä tuesta vastaavia opettajia, jotka työskentelevät yhdessä erityisopettajien, yto-opettajien ja vastuuopettajien kanssa. Edessämme ei ole muuta kuin mahdollisuuksia luoda ja rakentaa toimintamalleja, joilla erityisen tuen pedagogiset ratkaisut jalkautetaan kaikkien käyttöön. Käytäntöjen jalkauttaminen tarvitsee yhteistyötä ja vuorovaikutusta, jota verkostomaisen työskentelyn käytännöt tukevat. Voisin kirjoituksessani nostaa esille mitä ohjaus ja tuki ovat. Tärkeämpää on luoda ilmapiiri, joka luo yhteistyöverkostoja opiskelijan ympärille. Tällä pedagogisella yhteistyöllä me varmistamme opiskelijan polkua.

Uuden äärellä ihmisten puheissa ovat käytännöt ja linjaukset. Olen erityisen tuen osalta miettinyt, mitä tarkoittaa linjaus. Voiko erityistä tukea linjata? Se kuuluu kaikille heille, jotka sitä tarvitsevat, ja on kiinteä osa niitä pedagogisia ratkaisuita, joita opettajat arkityössään tekevät päivittäin opiskelijoiden kanssa. Tahtoisinkin nostaa esille, mitä erityisen tuen tietoisuus tarkoittaa. Nostaisin omalta osaltani keskusteluun puheen, jonka kautta päivittäin opiskelijan kohtaamistilanteissa tulemme tietoiseksi niistä keinoista, joilla erityisen tuen tarvetta tunnistetaan ja tunnustetaan. Haluaisin puhua suureen ääneen siitä, että muistamme joka päivä työssämme, ketä tarvitsemme työpariksemme, että juuri tämä erityinen opiskelija pääsee maaliin kohti sitä urasuunnitelmaa, joka on hänen omansa. Kunpa muistaisimme, että tässä kohti, kun kellot alkavat soida, ottaisimme esiin erityisopettajan sähköpostiosoitteen, ja se hetki on juuri silloin, kun pedagoginen konsultaatio on ajankohtainen, emmekä yrittäisi yksin: erityinentuki@careeria.fi 

Yhteistyön ja käytäntöjen luomiseksi linjaukset tarkoittavat sitä työtä, joka toteutuu. Pohdimme yhdessä, miten jalkautamme erityisen tuen klustereihin.

Eeva-Kaisa Pakkala
Koulutuspäällikkö, erityinen tuki ja opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot
Careeria