Careerian toiminnan periaatteet

Missiomme on uudistaa työelämää yhteistyössä.

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti kehitämme ennakoiden yhteistä ammatillista osaamista, elinvoimaa ja yrittäjyyttä muotoilemalla yksilöllisiä oppimisen polkuja eri elämäntilanteisiin.

Arvomme

Arvostan, kuuntelen ja kunnioitan opiskelijaa, asiakasta ja työkaveria
Luotan yhteiseen osaamiseen ja onnistun muiden kanssa
Uudistun ja uudistan rohkeasti ja vastuullisesti​

Keinot ja asiakaslupaukset

Hyvä opiskelijakokemus innostavissa oppimisympäristöissä
Vuorovaikutteinen ja proaktiivinen työelämäkumppanuus
Ratkaisuhakuiset palvelut ja aktiivinen viestintä
Työntekijäkokemuksen arvostaminen asiakaskokemuksen tuottajana

Visiomme on: Careerialainen osaa parhaiten. Careeria näyttää rohkeasti suunnan osaamiseen työelämässä. 

Toteutamme toimintaamme ministeriön laatustrategian mukaisesti: Ammatillinen koulutus on arvostettua, vaikuttavaa ja uudistumiskykyistä. Se vastaa työelämän ja yksilöiden muuttuviin osaamistarpeisiin joustavasti, vaikuttavasti ja tehokkaasti. Laadunhallinta on kokonaisvaltaista ja systemaattista kaikilla ammatillisen koulutuksen toimijatasoilla, palveluverkostoissa ja kumppanuusyhteistyössä.

Yhteiskunnallinen vastuu kuuluu Careerian perustehtävään. Toteutamme ja kehitämme toimintaamme ja palveluitamme asiakaslähtöisesti tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Sitoudumme noudattamaan ammatillisen koulutuksen ja toimintaympäristöömme liittyvää lainsäädäntöä, säädöksiä, määräyksiä ja ohjeistuksia.  

Careerian johto on sitoutunut johtamaan ja kehittämään toimintaa toiminta-ajatuksen mukaisesti sekä varmistamaan tarvittavat resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategisen suunnitteluprosessin avulla varmistamme toiminnan jatkuvan kehittämisen asettamalla toiminnalle tavoitteet, toimintasuunnitelmat ja seurannan menettelyt.

Careerian laadukasta johtamista ylläpidetään ja kehitetään hyödyntämällä laatu-, ympäristö- ja työkykyjohtamisen vaatimuksia noudattaen ja menetelmiä hyödyntäen. Riskienhallinta on tärkeä osa Careerian johtamista ja se on integroituna osaksi sekä strategista että operatiivista johtamista.

Luomme ja ylläpidämme turvallisia, terveellisiä ja tarkoituksenmukaisia työskentelyolosuhteita opiskelijoille, henkilöstölle, ja kaikille organisaation tiloja käyttäville. Careeria työnantajana edistää henkilöstön työhyvinvointia ja antaa mahdollisuuksia ja resursseja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Toimimme Green Careeria -periaatteen mukaisesti, jonka myötä hyödynnämme toimintaamme positiivisten ympäristövaikutusten kasvattamiseksi ja ympäristökuormituksemme pienentämiseksi. Ympäristövastuullisuus velvoittaa meitä toimimaan esimerkillisesti sekä yksilöinä että organisaationa. Lisäämme opiskelijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien tietoisuutta ympäristöasioista. Arkityön teemme huomioiden toimintamme ympäristövaikutukset.

Laadukkaalla johtamisjärjestelmän toteutuksella osallistamme ihmisiä lisäämään Careerian toiminnan periaatteiden mukaisten tavoitteiden täyttymistä jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti.