Kielitietoisuus Careeriassa

Careeria, Aikuiskoulutus Taitaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsinki Business College ja Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia ovat yhdessä pilotoineet 1.9.2018–31.12.2020 KIELO-hanketta, jonka tavoitteena oli kehittää valmennusohjelma, jolla lisätään ammatillisten kouluttajien valmiuksia kielitietoiseen ohjaukseen. Yhtenä tuloksena verkostohankkeessa on ohjeistus kielitietoisuuden huomioimisesta jokapäiväisessä toiminnassa periaatteella, että kielitietoisuus kuuluu kaikille.

Ammatilliseen koulutukseen hakeutuu yhä enemmän opiskelijoita, joiden äidinkieli ei ole suomi. Onkin tärkeää, että kielen oppiminen on jatkuvaa ja integroidaan myös osaksi ammatillista koulutusta. Ammatillinen opettaja tukee myös kielitaidon oppimista, siksi hänellä tulee olla valmiudet kielitietoiseen opetukseen. Careeriassa kielitietoisuus halutaan osaksi koko toimintakulttuuria. Tässä työkaluna on hankkeen puitteissa kootut kielitietoisuuden teesit.

Kielitietoisuuden teesit

Kielitietoisuus kuuluu kaikille Careeriassa: kielitietoisuus on meidän yhteinen asia.
- Edistän omalla toiminnallani kielitietoisuuden toteutumista ja kehittymistä.
- Käytän opetuksessani ja materiaaleissani selkeää, ammatillista ja arvostavaa kieltä.

Kielitietoisuus luo sillan opiskelijan, oppilaitoksen ja työelämän välille.
- Tiedostan kielen merkityksen opiskelijoiden urapolun edistämisessä.
- Vien kielitietoiset valmennukset työpaikoille: edistän työpaikkaohjaajien mahdollisuutta kehittää ja kehittyä kielitietoiseksi ohjaajaksi.

Kielitietoinen johtaminen tukee ja tekee tilaa opettajien yhteistyölle.
- Esimiehenä mahdollistan opettajan osallistumisen sisäiseen koulutukseen.
- Esimiehenä resursoin opettajan työn niin, että se mahdollistaa opettajien yhteistyön ja kehittämisen.

Lisää tietoa KIELO-hankkeesta Careerian nettisivuilta täältä.