Green Careeria

Green Careeria -logo.

Vastuullinen ja ympäristön huomioiva tapa toimia on osa jokapäiväistä työtämme Green Careeriassa.  

Ympäristöasioita edistetään koko organisaatiossa. Ympäristön huomioon ottava toimintamme näkyy Green Careeriassa esimerkiksi energiakäytön tehostumisena, ruokahävikin vähentymisenä, kierrätyksen edistymisenä ja opiskelijoiden ympäristötietoisuuden lisääntymisenä. 

Ympäristöjohtamisen perustana on ympäristöjohtamisstandardit, lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset. Ympäristöjohtaminen on toiminnan hallintaa niin, että ympäristönsuojelulliset tavoitteet otetaan huomioon toiminnassa ja päätöksenteossa. Ympäristöjohtaminen edistää toiminnan ekotehokkuutta ja vähentää ympäristöhaittoja. Ympäristöjohtamisjärjestelmämme Green Careeriassa on sertifioitu maailman tunnetuimman ympäristöjärjestelmämallin ISO 14001 mukaisesti.  

Ympäristöpolitiikka Green Careeriassa 

Toimimme Green Careeria -periaatteen mukaisesti. Huomioimme toiminnassamme positiivisten ympäristövaikutusten kasvattamisen ja ympäristökuormituksen pienentämisen. Ympäristövastuullisuus velvoittaa meitä toimimaan esimerkillisesti sekä yksilöinä että organisaationa. Lisäämme opiskelijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien tietoisuutta ympäristöasioista. Huomioimme arkityössä toimintamme ympäristövaikutukset.  

Ympäristön hyväksi toimiminen jokaisen työtä 

Käytännön ympäristövastuu on oman toiminnan negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämistä ympäristöohjelman toimenpiteiden kautta. Siksi ympäristön hyväksi toimiminen on osa jokaisen careerialaisen työtä. Ympäristöohjelmamme päätavoitteet ovat ympäristötietoisuuden lisääminen ja energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen.  

Hybridi- ja sähköautojen latauspisteitä 

Joukkoliikennettä kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan. Pääkaupunkiseudun toimipisteemme ovat hyvin saavutettavissa joukkoliikenneyhteyksillä ja kaupunkipyörillä. Careerian työkäytössä on polttoainetta säästeliäästi kuluttava ja vähän päästöjä tuottava hybridiauto. Sähköautojen latauspisteitä löytyy myös muutamista toimipisteistämme, ja lisää latauspisteitä on suunnitteilla.  

Tuotamme ja käytämme uusiutuvaa energiaa 

Aurinkopaneelit tuottavat käyttöömme uusiutuvaa energiaa Porvoossa Ammattitien, Perämiehentien, Hevosenkengänkadun sekä Vantaan ja Askolan toimipisteiden katoilla. Askolan ulkoalueella on lisäksi pienimuotoinen tuulivoimala.  

Työskentelemme ja opetamme monessa toimipisteessä, joten energian järkevä käyttö ja energiansäästö ovat tärkeitä ympäristötekoja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Myös me kiinteistöjen käyttäjät vaikutamme siihen, kuinka paljon energiaa kuluu. Jos et tarvitse valoja sammuta ne. Sulje ja sammuta myös laitteet, joita ei käytetä. Esimerkiksi turha kännykän laturi pistokkeessa on energiasyöppö ja kannattaa myös jo turvallisuussyistä irrottaa. 

Otamme mielellämme vastaan ympäristöasioihin liittyvää palautetta: Johanna Krabbe, johanna.krabbe@careeria.fi

Careerian aurinkopaneelien sähköntuotto: