Minä tein sen!

Aila Korp, 53, opiskeli Careeriassa oppisopimuksella Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon (nyk. ravintola- ja catering-alan perustutkinto), kokin osaamisalan. ”Tämä on minun unelmien täyttymys. Sain vielä tämän ikäisenä ammatin suoritetuksi”, Aila iloitsee.

Polku työhön aukesi kuntouttavasta työtoiminnasta

Aila on ollut pitkäaikaistyön ja käynyt aika ajoin työllistämistyössä päiväkotien ja koulujen keittiöissä tehden erilaisia keittiötöitä. Kun Aila kuuli työvoimaneuvojaltaan, että Yhteinen pöytä etsii tukityöllistettyjä henkilöitä, haki hän paikkaa ja sai sen. Aila oli niin pidetty työntekijä, että nykyinen palveluesimies Laura Tuomi halusi palkata hänet pidemmäksi aikaa ja tarjota mahdollisuuden tutkinnon suorittamiseen. Ailalle solmittiinkin oppisopimus kahdeksi vuodeksi. Nyt opinnot on saatu päätökseen, Aila on valmistunut kokiksi ja työllistynyt Vantaan Tilapalveluiden palvelukseen.  

Romanikulttuuri asettaa omat rajoituksensa Ailan työskentelylle. Kulttuuriin kuuluu, että romanimiesten tai vanhempien henkilöiden ollessa paikalla, tulee naisella olla romanivaatetus päällä. Tästä syystä Aila voi työskennellä keittiötyössä vain kouluissa ja päiväkodeissa.

Kannustusta ja tukea opiskeluun

Opiskelu ei ollut pelkästään ruusuilla tanssimista, joten perheen tuki on ollut Ailalle ensisijaisen tärkeää. ”Kulttuurini ja aikaisemmat koulukokemukseni ovat tuoneet omat haasteensa, ja olenkin kiitollinen, että oma perheeni, mieheni, lapseni ja lapsenlapseni ovat tukeneet minua”.

Aila on saanut myös Careerian kouluttajilta paljon tukea ja kannustusta opintojen aikana. ”Huomasin, että olin heille tärkeä henkilö, ja minut huomioitiin omana itsenäni. Minulla on lukihäiriö, ja se otettiin huomioon kaikessa opiskelussa. Sain todella paljon kannustusta ja rohkaisua. Kiitos siitä kuuluu erityisesti opettajalleni Mirja Martinille ja muille Careerian kouluttajille.” Aila painottaa, että opiskelu on antanut hänelle itsevarmuutta ja ajatus siitä, että ”minusta ei ole mihinkään” on hävinnyt. Aila haluaakin rohkaista muita opiskelujen pariin ja hankkimaan haaveidensa ammatin.  

Työpaikalla oppiminen tapahtui Yhteinen pöytä -toimintamallissa. ”Täällä kaikki auttavat ja tukevat toisiaan. Esimies ja tiimi auttavat monia meistä eteenpäin ja yhdessä keksitään ratkaisuja haasteisiin. Ilman tiimin tukea en olisi nyt kokki”, Aila kiittelee.

Yhteinen pöytä

Vantaan kaupunki ja Vantaan seurakuntayhtymä hallinnoivat ja rahoittavat Yhteistä pöytää, ruoka-avun kehittämisen mallia, jota tehdään yhdessä ruoka-avun verkoston kanssa. Siinä yhteisöllinen ja omaehtoista toimijuutta tukeva ruoka-aputoiminta yhdistyy hävikkiruoan keskitettyyn ja laadukkaaseen jakeluun.

Yhteisen pöydän verkostoon kuuluu noin 35 ruokahävikin lahjoittajaa: kauppoja, elintarviketehtaita ja tukkuja, sekä 65 ruoka-apua jakavaa paikkaa: järjestöjä, kaupungin asukastiloja ja seurakuntia. Ruokahävikin kuljetuksesta vastaa hävikkiterminaali, joka luo työllistymispolkuja logistiikan, varasto- ja keittiöaloille. 

Yhteinen pöytä on saanut Vuoden keittiöteko 2017 -pääpalkinnon ja samana vuonna yhdessä Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakuntayhtymän kanssa Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus2050 -päätunnustuksen.