Aini Julkunen - Careeria

Käden taitojen Ideapaja reivaa toimintaansa uuteen suuntaan

Careerian johtamisen erikoisammattitutkinto (nyk. johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto) auttoi Ainia reivaamaan Inkun Ideapajan toimintaa uusille vesille. Tulevaisuudessa yhdistys on muutakin kuin kädentaitajien aarreaitta.

Inkun Ideapaja on toiminut jo neljäkymmentä vuotta Vantaan Korsossa askartelijoiden ja kädentaidoista kiinnostuneiden vireänä keskuksena. Yhdistyksen tärkeimpänä tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mielenkiintoista toimintaa  toimintaryhmissä ja kerhoissa. Aini Julkunen on ollut mukana Inkun Ideapajan toiminnassa jo 13 vuotta, josta kuusi viimeistä vuotta yhdistyksen toiminnanjohtajana. - Olin jo pidempään kaivannut työarkeni tueksi teoriatietoa johtajuudesta. Yhdistyksemme toiminnassakin oli käynnissä murrosvaihe, joten kaipasin työkaluja ja ulkopuolisten näkemystä siihen, miten voisin määrätietoisemmin johtaa yhdistyksemme toimintaa, hän taustoittaa.

Ulos laatikosta

Aini bongasi Careerian johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon paikallislehdestä. – Koulutussisältö vastasi tarpeeseen kehittää itseäni johtajana ja organisaatiomme toimintaa. Haasteellisinta työssäni on nimittäin se, että joudun luovimaan arjessa eri roolien välillä. Toisaalta yhdistyksen tarttumapinta ympäröivään yhteiskuntaan on hyvin laaja. Koin helpottavana ajatuksen siitä, että voisin heittäytyä hetkeksi laatikon ulkopuolelle ja sparrata omaa ja yhdistyksemme toimintaa kouluttajien ja johtajakollegojen kanssa.  

Sanotusta haasteille

Heittäytyminen kannatti. 

– Koulutuksen pääteemat piirsivät mielestäni selkeän kokonaiskuvan strategisesta johtamisesta ja johtajana kehittymisestä. Koulutuksen edetessä tuntuikin siltä, että arjen haasteet ja kipukysymykset saivat ikään kuin sanat eli ymmärsin, miksi joku osa-alue ei yhdistyksemme arjessa toiminut. Toisaalta tieto lisää tuskaa, joten koulutus avasi myös silmät selkeää kehitystyötä edellyttäville osa-alueille. Oman työni kannalta arvokasta oli se, että opin delegoimaan tehtäviä työyhteisöni ja  organisaation muille jäsenille. Ymmärsin, että yhdistyksemme taustalta löytyy tahoja, joiden tehtävänä on määritellä suuret linjat, jolloin minun tehtäväni on siirtää ne käytännön toteutukseen. Se oli helpottavaa.  

Uusi suunta kirkastui

Aini sai opintojen aikana hahmoteltua myös kartan Inkun Ideapajan tulevaisuudesta.

– Edessäni oli yhdistyksen toiminnan suunnittelu seuraavaksi neljäksi vuodeksi, joten tein siitä opintojeni kehitysprojektin, joka keskittyi Inkun Ideapajan palvelutarjonnan monipuolistamiseen.

Ainin mielestä kehitysprojekti auttoi häntä kirkastamaan ja kiteyttämään Ideapajan tulevaisuuden suuntaa. - Kohdennamme yhdistyksen toimintaa entistä enemmän terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, sillä pelkkien käden taitojen vahvistaminen ei enää riitä. Se näkyy meillä jo nyt, sillä olemme aivan hiljattain polkaisseet käyntiin kuukausittaiset ulkopuolisten asiantuntijoiden vetämät luennot asiakkaitamme kiinnostavista ajankohtaisista aiheista, kuten vaikkapa masennuksen itsehoidosta. 

Aini haluaakin nähdä Inkun Ideapajan elinvoimaisena, monipuolisena ja helposti lähestyttävänä toimijana, joka elää ajassa ja fokusoi paitsi asiakkaita kiinnostaviin, mutta myös yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin.

Teksti: Commia/Mia Heiskanen