Alexander Nieminen fortsatte sina studier till Yrkeshögskolan Novia - Careeria

Alexander Nieminen fortsatte sina studier vid Yrkeshögskolan Novia

Alexander Nieminen

 • Utexaminerades från det svenskspråkiga utbildningsprogrammet för merkonomer vid Point College våren 2014 (Point College fr.o.m. 1.1.2019 Careeria)
 • Fortsatte sina studier vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo efter avlagd militärtjänstgöring, utexaminerades hösten 2018.
 • Fördelar vid Point College:
  • Inlärning i arbetet
  • Projekt
  • Internationell studiemiljö
  • Lärarnas uppmuntrande inställning
  • Undervisningen i adb, marknadsföring, visuellt säljarbete och språk
  • Samarbetet med arbetslivet
  • Möjligheten till fortsatta studier

Alexander Nieminen avlade sina perioder för inlärning i arbetet på Hotell Sheraton i Stockholm. Till en början jobbade Alexander som bell captain och servitör. Småningom fick han börja jobba inom försäljningen. Allt det han lärt sig på Sheraton har varit till stöd och nytta för kunnandet inom marknadsföring och försäljning.

Bell captain är den person som ger gästerna ett första intryck av hotellet och är kundservice i allra högsta grad och inom försäljningen fick Alexander vara i kontakt med företagskunder, delta vid kundtillfällen och försäljningsförhandlingar. Alexander tycker att det var fint att man kunde avlägga arbetslivsperioder utomlands.

– Erfarenheterna från Sheraton har varit till stor nytta för mig, säger Alexander.

– Jag har fått sommarjobb på Sheraton tre år i rad. Jag har haft stor nytta av kurserna i engelska och ryska vid Point College. Till Sheraton kommer gäster från alla världens hörn och jag kunde t o m betjäna ryska kunder på deras modersmål berättar Alexander.

Under merkonomstudier deltog Alexander i Nordplus-projekt och besökte Ålesund i Norge och Riga i Lettland. Under resorna jobbade de studerande med projekt i internationella team och arbetsspråket var engelska.

Alexander fortsatte studera vid yrkeshögskolan Novia i Åbo med inriktning på marknadsföring. Han har positiva minnen av sina studier och lärare vid Point College (fr.o.m. 1.1.2019 Careeria).

– Nu märker man hur stor nytta man har av t ex adb-undervisningen i sina studier vid yrkeshögskolan Novia. Och lärarna orkade uppmuntra oss genom hela studietiden. Också samarbetet med arbetslivet och praktiska projekt har varit värdefulla erfarenheter, berömmer Alexander.

– Om business och marknadsföring intresserar så är Careeria ett utmärkt språngbräde framåt, säger Alexander och uppmuntrar samtidigt andra ungdomar att ansöka om studieplats vid Careeria.

Var är Alexander nu?

– Jag har nu gjort klart mina studier på Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Studiernas längd var sammanlagt 3,5 år och under studietiden har jag haft tid med oerhört mycket både i Åbo och internationellt. Under studierna i Åbo åkte jag på utbyte till Regensburg i Tyskland för en termin och gjorde en praktik fokuserad på försäljning i Prag i fyra månaders tid. Jag har också jobbat två somrar i Stockholm då vi haft ledigt från studierna. Genom dessa erfarenheter har jag lärt mig mycket nytt och lärt mig känna personer runt om i världen. Att åka på utbyte är något jag rekommenderar varmt för alla som studerar. Nu när mina studier i Åbo är slutförda är det dock dags för nästa steg. Jag börjar nu ansöka om studieplats för magisterstudier till ett antal skolor för kommande höst 2019. Under tiden jobbar jag som 'sales coordinator' på DB Schenker, berättar Alexander.