Anu Niemi - Careeria

Uuden oppiminen aiempaa osaamista hyödyntäen kannatti

42-vuotias Anu Niemi suoritti keväällä sihteerin ammattitutkinnon terveydenhuollon painotuksella (nyk. liiketoiminnan ammattitutkinto). Anu on pohjakoulutukseltaan sairaanhoitaja. Hän työskenteli valmistuttuaan sairaanhoitajana mielenterveysalalla, jonka jälkeen hän teki töitä muilla toimialoilla lähes 15 vuotta. Anu on myös 3-vuotiaan tytön äiti, ja ajatus ammatinvaihdosta alkoi vahvistua hänen jäätyä vanhempainvapaalle pari vuotta sitten.  Anu oli jo aiemmin pohtinut osastonsihteerin ammattia, jossa yhdistyisi uusi ammatti aiempaa työkokemusta ja koulutustaustaa hyödyntäen.

Anun motivaatio ja halu opiskella sai hänet etsimään sopivaa koulutusta usean oppilaitoksen nettisivuilta. Sopiva koulutus löytyi vihdoin Careeriasta, sillä pienen lapsen äitinä monimuoto-opintoina toteutettava sihteerin ammattitutkinto tuntui parhaalta mahdolliselta vaihtoehdolta aloittaa opinnot. Jatkuvan haun periaatteella toimivassa koulutuksessa hän pääsi aloittamaan opinnot heti päivähoitopaikan ja sopivan osastonsihteerin harjoittelupaikan löydyttyä Hyvinkään sairaalasta.

Parasta Anun mielestä koulutuksessa oli käytännönläheisyys ja että pääsi itse vaikuttamaan omiin opintoihinsa. Tarvittaessa sai ohjausta ja tukea, eikä tuntunut, että olisi jäänyt opintojen kanssa yksin. Myös muiden opiskelukavereiden vertaistuki oli tärkeää. Opintojen etenemiseen vaikutti oma selkeä tavoite - toukokuussa valmistuminen ennen kesätöitä.

Koulutuksen myötä Anu sai kesätyöpaikan Hyvinkään sairaalasta ja katsoo luottavaisin mielin jo syksyyn.

Anun vinkki tuleville opiskelijoille: "Kaikki on sinusta itsestäsi kiinni. Kannattaa siis jo alkuvaiheessa asennoitua oikein – varata aikaa tehtäville ja aloittaa aineiston suunnittelu ajoissa.”