Auli Liimatainen haluaa kehittyä ja kehittää

Ahlsellissa, LVI-toimialalla tuotepäällikkönä työskentelevä Auli Liimatainen kaipasi uusia välineitä ja ajatuksia omaan työhönsä. Hän syvensi hankintaosaamistaan Careeriassa ostopäällikön koulutusohjelmalla, jonka sai keväällä päätökseen. Auli on koulutuksen myötä saavuttamastaan kehityksestä niin motivoitunut, että halusi saman tien jatkaa opiskelua johtamistaitojen syventämisellä. Auli aloittaakin nyt Careeriassa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.
– Olen kehittänyt itseäni pitkäjänteisesti elinikäisen oppimisen periaatteella. Olen suorittanut aikuisiällä työn ohessa AMK-tutkinnon (ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi) Laureassa ja YAMK-tutkinnon (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi) Haaga-Heliassa. Nyt Careeriassa suorittamastani ostopäällikön koulutusohjelmasta sain niin paljon kehittämisajatuksia omaan työhöni, että innostuin myös johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta. Olen edennyt omalla opiskelu- ja työpolullani aina suoraviivaisesti eteenpäin tavoitteenani sekä kehittyä että kehittää. En uraudu, vaan uudistun ja uudistan, Auli kuvaa omaa itseään.

Ahlsell on 1877 perustettu Pohjoismaiden johtava tekninen tukkukauppa, jolla on toimintaa Pohjoismaiden lisäksi Baltian maissa ja Venäjällä. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 n. 2,98 miljardia euroa. Toimipaikkoja on yli 200 ja ahlsellilaisia yhteensä lähes 5 700. Suomen Ahlsellin liikevaihto oli vuonna 2018 n. 364 M€, henkilöstöä on n. 550 toimipisteissä ympäri Suomea, ja pääkonttori sijaitsee Hyvinkään logistiikkakeskuksen yhteydessä.

Auli Liimatainen työskentelee Ahlsellilla Hyvinkäällä LVI-toimialan tuotepäällikkönä, tuoteryhminä teräkset ja venttiilit. Kuudes vuosi starttasi helmikuussa. Hänellä on alan vankka kokemus yli 20 vuoden ajalta. Aiempi työskentely tukkukaupassa teknisten tuotteiden parissa oli hyvä pohja aloittaa aikanaan Ahlsellilla.

Kimmokkeena opiskeluun halu palvella laadukkaammin

Auli halusi syventää osaamistaan nimenomaan ostohankinnoissa ja etsi alan koulutusta erityisesti ostamiseen, logistiikkaan ja hankintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi konsernimaisessa toimintaympäristössä tuntui, että uudet ajatukset omaan toimintaan olisivat tervetulleita. Careerian ostopäällikön koulutusohjelma tuntui sopivalta tähän tarpeeseen.  
– Vastaan Ahlsellilla tuotteista ja keskusvarastovalikoimasta sekä toimittajayhteistyöstä, sopimuksista ja hinnoittelusta. Olen kiinnostunut enemmästä, kuin vain omasta vastuualueestani. Vaikka en ole mukana operatiivisessa ostotoiminnassa, koen, että minulla pitää kuitenkin olla ymmärrys siitä. Olen aidosti kiinnostunut siitä, mitä logistiikassa tapahtuu ja miten ostajat toimivat, että voin palvella entistäkin laadukkaammin. Ja tämä on niin mielenkiintoinen maailma, Auli hehkuttaa.

Careerian toteuttamassa koulutuksessa oli lähiopetuksen osalta yhdistetty hankinta-alan ammattilaisille suunnattu oston koulutus sekä oston/hankinnan/logistiikan päällikkö- ja esimiestehtävissä toimiville suunnattu ostopäällikön koulutusohjelma.
– Odotin innolla koulutuksen aloitusta. Aluksi minua mietitytti, että ostajat ja ostopäälliköt olivat samassa ryhmässä. Kummallakin oli kuitenkin omat aineistot ja tehtävät, mutta tapasimme koulutuspäivillä. Niiden aikana käytiin hyviä keskusteluja ja katsottiin asioita useasta eri näkökulmasta. Koin nämä tapaamiset hyödyllisinä, sillä olen uudistaja, ja haluan, että asiat tehdään oikein. Nyt osaan kokonaisuuden osalta myös Ahlsellilla huomioida asioita uudella tavalla. Tästä on hyötyä sekä osto- että hankintatoiminnalle. Sisäinen asiakkuus on minulle sydämen asia, Auli kuvaa lähipäivien antia.

Opiskelua oikeaa elämää varten – hyöty suoraan omaan työhön

Auli lähti opiskelemaan ennen kaikkea päivittääkseen tietojaan.
– Opiskelu sujui hyvin ja sain hienoa palautetta, erityisesti kehittämistyöstä. Pidän pitkäkestoisesta opiskelusta, jossa mennään jatkuvasti suunnitelmallisesti eteenpäin. Careeriassa tehtävät ohjattiin soveltamaan omaan työhön. Otinkin joka kerta Ahlsellin esimerkiksi. Linkitin teorian käytäntöön suoraan omaan työhöni ja työympäristööni. Koin positiivisena myös opiskeluun kuuluneet hankinnan oppikirjat, joissa oli viimeisiin tieto. Luennoijat olivat hyviä, vaikka joskus kyllä haastoin heitä. Silloin syntyi hyviä keskusteluja, kertoo Auli.

Itse koulutuksen lisäksi Auli kiittää koulutuksen järjestäjää myös joustavasta asenteesta opiskelun aikana. 
– Careeriassa joustettiin hyvin työkiireiden keskellä. Esimerkiksi kehittämistyön tekemiseen sain lisäaikaa, kun se tehtiin omalle organisaatiolle. Kehittämistehtäväni aiheena oli Ahlsell Oy osto- ja hankintatoimi, projektihallinta LVI Teräkset. Oli tärkeää, että sain paneutua työhön perusteellisesti. Kehittämistyön tulokset hyödynnetään Ahlsellissa suoraan käytäntöön. Sen pohjalta tehdään kevään aikana yritykseen myynnin manuaali terästen projektihallintaan – asiakkaan tilauksesta, asiakkaan toimitukseen, Auli kertoo.

Auli koki hyvänä myös opintojen aikana saamansa ohjauksen.
– Arvostan sitä, että aikuisopiskelija ei ole yksin, ja ymmärrystä riittää niin vaativaa työelämää kuin yksityiselämän kiireitäkin kohtaan. Pidin koulutuksesta vastanneen Minna Pennasen tavasta toimia. Hän ymmärsi työhaasteeni, mutta myös sen, kun odotin malttamattomana palautettujen tehtävien arviointeja. Sain arvioinnista aina lisäpotkua seuraavaan osioon. Voin suositella tätä koulutusta kenelle vain, jolla on halu oppia ja kehittyä oston, hankinnan ja logistiikan alueella. Mutta kaiken pitää lähteä omasta tahdosta. Silloin myös oppii, Auli summaa.

Myös Careeria kiittää Aulia.
– Auli on erinomainen esimerkki elinikäisestä oppimisesta ja opiskelijasta, jolla on tekemisen paloa, kiittää Careerian koulutuspäällikkö Minna Pennanen.

Lisää haasteita – seuraavaksi johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Vastuualue Aulin Ahlsellin viisivuotisen uran aikana on koko ajan monipuolistunut. Haasteet ja itsensä ylittäminen pitävätkin Aulin tyytyväisenä, ja tiedon jano on kasvanut matkan varrella. Tyytyväisenä ostopäällikön koulutusohjelmaan Auli on juuri aloittanut johtamiskoulutuksen Careeriassa oppisopimuksella.
– Jäin varmaan ostopäällikön koulutusohjelmassa heti ensimmäisenä päivänä Tikkurilassa mieleen, kun kysyin koulutuksesta vastanneelta Minna Pennaselta, mitä opiskelisin sitten tämän koulutuksen jälkeen. Jo silloin Minna suositteli minulle johtamiskoulutusta. Nyt aloitankin sitten johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen. Vähän jännittää tämä uusi alue, mutta koen, että tämä on hyvä jatkumo opintopolulleni. Oma asenne on tärkeä. Minulla on hyvä fiilis töissä – intoa ja paloa, Auli iloitsee.


Hankintapäällikkö Petri Rämö, tuotepäällikkö Auli Liimatainen ja henkilöstöjohtaja Anna Saksi Ahlsellin arvojen äärellä: Vastuunkanto, avoimuus, mutkattomuus.

Työnantaja arvostaa Aulin kehittymistä ja kehittämistä

Aulin esimies, hankintapäällikkö Petri Rämö pitää Aulin kouluttautumista erittäin positiivisena asiana. 
– Opintojen osana tehty kaikki toimialamme kattava kehittämistyö palvelee yritystä laajasti. On erinomainen asia, että opinnot sovelletaan suoraan konkreettiseen työhön, ja työntekijöiden opinnot hyödyttävät toimintaa Ahlsellissa laajemminkin, hankintapäällikkö Petri Rämö kannustaa.

Tarvelähtöisesti koulutukseen

Ahlsell tukee työntekijöidensä tarvelähtöistä koulutusta. Lähiesimies on avainasemassa koulutuspäätöksen tekemisessä. Aulinkin kouluttautumispäätökset arvioitiin tarkkaan yhdessä esimiehen kanssa.
– Uuden strategiamme yksi fokus on osaamisen kehittäminen. On tärkeää, että koulutuksella on korrelaatio työhön. Oppilaitosten kanssa olemme aloittamassa uusia yhteistyömuotoja kumppanuussopimusten muodossa. Oppilaitosyhteistyöllä työelämä saa alan tuoretta tietoa, mutta kannustaisin myös oppilaitosten ammatillisia opettajia nykyistä enemmän työelämäjaksoille, summaa Ahlsellin henkilöstöjohtaja Anna Saksi.