Isännöintialan moniosaajaksi Edupolissa - Careeria
Isännöintialan moniosaajaksi Careeriassa

Isännöintialan moniosaajaksi Careeriassa

Jari vaihtoi it-alalta isännöintialalle. Kiinnostus isännöintiä kohtaan heräsi vapaa-ajan kautta. Hän oli ollut pitkään asuntoyhtiöiden hallituksissa ja tehtävät olivat kiinnostavia.

- Suoritin Careeriassa ensin isännöinnin ammattitutkinnon ja tällä hetkellä työn ohessa isännöinnin erikoisammattitutkintoa. Työnantajani on Isännöitsijätoimisto Vuori. Palvelemme sekä kiinteistöjä että asunto-osakeyhtiöitä.

- Isännöinnin ammattitutkinnon opinnoissa vahvistui hyvin käsitys alan töistä ja käytännön harjoittelun kautta osaaminen kasvoi hyvää vauhtia. Samalla vahvistui myös käsitys siitä, että nyt on löytynyt oma ala. Valmistuin noin puolessatoista vuodessa ja olin opintovapaalla tuolloin edellisestä työpaikasta.

Uusi tutkinto tervetullut alalle

- Nälkä kasvaa syödessä ja aloitin pian isännöinnin ammattitutkinnon jälkeen isännöinnin erikoisammattitutkinnon opinnot, joka on uusi tutkinto. Hienoa, että opiskelumahdollisuuksia on kasvatettu - alalle kaivataan koulutusta ja osaajia. Valtaosalle ihmisistä asunto on se suurin omaisuus ja on tärkeää, että se on hyvissä käsissä.

Monipuolinen ala

- Asiakaspalvelu on tärkeässä roolissa. Kontakteja hoidetaan sähköisesti, kasvotusten ja puhelimitse. Erilaiset projektit – esimerkiksi saneeraukset tai vuotuiset tilinpäätöskuviot ovat olennaisia tehtäviä. Isännöinti on työnä miellyttävän monipuolista ja pidän siitä, että saa olla tekemisissä kaiken ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa. Lisäksi saa tehdä ja kokeilla ja olla mukana vähän kaikessa. Asiakaspalvelutyössä tietysti ajoittain haasteita tuo suunniteltujen aikataulujen muuttuminen.

Tutkinto suoritetaan käytännön tehtävissä

- Opintojen yhdistäminen työhön ja perhe-elämään on sujunut hyvin. Loppujen lopuksi tutkinnon osat ja vaatimukset tulevat vastaan ihan käytännön työssä. Arvostan näissä työn ohessa tehtävissä opinnoissa erityisesti sitä, että hyödyn saa heti käytäntöön, joka edesauttaa huomattavasti oppimista.

Isännöintiala kehittyy vauhdilla

- Taustani tähden seuraan mielenkiinnolla sitä, miten digitalisoituminen saadaan tuotua kunnolla isännöintialalle. Tehtävää on sillä saralla vielä paljon, mutta nämä ovat suuria asiakokonaisuuksia ja vievät aikaa. Tulevaisuudelta odotan sitä, että pääsen taas viemään meneillään olevan erikoisammattitutkinnon opintoja käytäntöön ja hallitusten apuna johtamaan asiakokonaisuuksia.