Jonna Aalto - Careeria

Alanvaihtajan täytyy uskaltaa heittäytyä

Jonna Aalto suoritti virastomestarin ammattitutkinnon (nyk. liiketoiminnan ammattitutkinto) Careeriassa tammikuussa 2016 oppisopimuksella. Perheenäiti saavutti aikuisopiskelijana oman työn ohella haaveensa alanvaihdosta. Restonomin tutkinto Jonnalla oli takataskussa jo aiemmasta koulutuksesta ja uuden tutkinnon hän sai suoritettua vanhassa työpaikassaan.

Valmistumisen jälkeen astui kuvioihin uusi työpaikka Evac Oy -nimisessä yrityksessä. Evac Oy toi mukanaan uusia tuulia työelämään, aulapalvelutyötä kansainvälisessä yrityksessä, joka vieläpä sijaitsi omalla asuinpaikkakunnalla Espoossa.

- Evac Oy:n toimenkuvaan kuuluu suunnitella, valmistaa ja markkinoida ympäristöystävällisiä kuiva- ja märkäjätteiden keräily- ja käsittelyjärjestelmiä laivateollisuudelle ympäri maailman. Teollisuuden ala onkin tuonut paljon uusia haasteita omaan työhön, Jonna kertoo

Virastomestarin ammattitutkinto Careeriassa

Jonnan mielestä Careerian tarjonta Virastomestarin koulutukselle oli juuri hänelle sopivaa. "Jatkuvassa haussa" oleva koulutus mahdollisti opintojen aloittamisen joustavasti oman aikataulun mukaan. Jonna tuumasi, että aulapalveluhenkilönä työskenteleminen oli mennyt niin pitkälle, että hän halusi kiteyttää jo osaamansa ja uudet asiat kokonaisuudeksi.

- Alan monimuotoisuus oli houkuttelevaa. Samalla kurssilla olevat opiskelijatkin ovat kokeneet erilaisia asioita. Toinen saa lakattua kynnet tiskin takana ja toinen kuljettaa ruumiita sairaalan käytävillä. Tehtävät ovat siis todella laajoja, Jonna kertoo.

Jonnan mielestä Careeriassa oli lähipäivätarjontaa runsaasti ja se oli laadukasta. Mieleenpainuvin oli esitystekniikan lähipäivä Metropoliassa.
- Oli todella rakentavaa nähdä alan ammattilaiset suoraan omassa työssään. Careerian toimipisteessä olevat lähipäivät taas olivat usein yhteisiä muiden alojen opiskelijoiden kanssa, joissa sai tutustua koulun toisiin opiskelijoihin ja koulutuksiin. Vaihtoehtopäiviä sai valita työpäivien mukaan sopiviksi.

Koulutuksessa haastavinta oli henkilökohtainen suunnitelma eli "heksu", joka tuotti alussa kysymysmerkkejä.
- Heksun sen kokoaminen pitkin vuotta tuottaa tulosta, eikä sitten tule koulutuksen lopussa kiire, Jonna ohjeistaa.

Rohkeutta ja avointa mieltä

Jonna on kokonaisuuteen erittäin tyytyväinen. Hän kehuu omaa vastuukouluttajaansa, joka on jaksanut häntä kantaa monissa asioissa eteenpäin.
- Ilman Niinaa en olisi tässä, tuumaa Jonna. Myös kouluttaja Katjan avulla olen saanut paljon tietoa. Haluan kiittää molempia.

- Uusille opiskelijoille antaisin vinkiksi, että kyselkää vastuukouluttajalta paljon. Menkää rohkeasti ja avoimin mielin kokemaan uusia kokemuksia, mitä koulutus tarjoaa. Nyt tiedän, että aikuisenakin kouluttautuminen todella kannattaa, vaikka työn ohessa. Toivon työnantajien huomaavan, kuinka oppisopimuskoulutus on kannattavaa ja kuinka molemmin puolinen joustavuus antaa työmotivaatiota. Uranvaihto ajatuksissa voi uskaltaa heittäytyä, vaikka tyhjän päältäkin.