Mari Tala - Careeria
Käytännönläheisyys toimii työvaltaisessa koulutusmuodossa

Käytännönläheisyys toimii työvaltaisessa koulutusmuodossa

Työvaltainen koulunkäynnin ohjaajan koulutusmuoto osui käytännönläheiselle Marille kuin nenä päähän - ja lisäsi intoa jatkaa opintoja.

Mari Tala on haastatteluhetkellä viittä vaille valmistumassa koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnosta, joka toteutetaan työvaltaisena koulutusmuotona työpaikalla. Se tarkoittaa, että ammattitutkinnon opiskelijat työskentelevät opettajan työparina luokissa ja tekevät koulunkäyntiavustajan työtä Länsimäen koulun ala- ja yläkoululaisten kanssa. Koulupäivän päätteeksi opiskelijoilla on koulutustuokiot Careerian kouluttajan Markus Suntilan kanssa. Silloin käydään läpi teoriaopintoja ja keskustellaan päivän aikana esiinnousseista asioista. Tutkinnon lisäksi opiskelijat saavat vuoden verran työkokemusta, mikä parantaa heidän asemaansa työmarkkinoilla.

Mari kertoo, että hän ei koulutukseen hakeutuessaan edes ajatellut, että koulutus toteutetaan työvaltaisesti, saati tiennyt mitä se tarkoittaa. – Kun kuvio valkeni, koin sen erittäin toimivaksi tavaksi suorittaa koulutus. Olen tekeväinen ja käytännönläheinen tyyppi, joten pelkkä teoriaopiskelu ei välttämättä edes sopisi minulle.  

Työparina opettajan kanssa

Mari kertoo, että opiskelijat toimivat koko koulutuksen ajan Länsimäen yhtenäiskoulun luokissa yhdessä opettajan kanssa. – Meidän tehtävämme on opetella ja tehdä ohjaajan töitä käytännössä. Opettaja hoitaa opetuksen ja minä toimin opetustilanteessa avustajana nuorten parissa eli autan ja kannustan oppilaita yksilöllisesti ja tarkistan esimerkiksi läksyjä.  

Marin mukaan työparityöskentely opettajan kanssa on toiminut hienosti. – Koulun opettajat ovat todella avoimia ja yhteistyöhaluisia. Ja vaikka olemmekin opiskelijoita, meihin on suhtauduttu kuin kollegoihin ja työpanostamme on selvästi arvostettu.

Jokaisella opiskelijalla on myös nimetty ohjaava opettaja, jolla on työnohjaajan rooli. – Meillä on muutama yhteinen tunti viikossa, muutoin kierrän eri luokissa. Istumme myös ohjaavan opettajan kanssa ennen tutkintoviikkoa alas ja arvioimme, olenko valmis osallistumaan tutkintoviikolle. Ohjaava opettaja toimii myös mentorina ja tukihenkilönä, mikäli joku asia mietityttää tai kaipaan kehitysehdotuksia työhöni.  Yhteistyö on toiminut mielestäni erinomaisesti, sillä olemme molemmat suorapuheisia ja uskallamme ottaa asioita reilusti puheeksi.

Avarakatseisuutta ja tilannetajua

Koulutus on lisännyt Marin mielestä ennen kaikkea avarakatseisuutta. – Olen aina halunnut työskennellä nuorten parissa. Nyt kun olen oikeasti tehnyt töitä nuorten kanssa, ajatus on vain vahvistunut. Uskon, että ymmärrän nyt myös entistä paremmin nuoria ja heidän ajatusmaailmaansa. Koulutus on myös kehittänyt ohjausosaamistani erityisesti tilannetajun näkökulmasta. Se tarkoittaa, että osaan nyt lukea paremmin tilanteita ja ennakoida tulevaa. Tämä taito kehittyy toki myös sen myötä mitä paremmin nuoria, heidän ajatusmaailmaansa ja toimintatapojaan oppii tuntemaan.

Opiskeludraivi päälle

Kesäkuussa päättyvä koulutusjakso on lisännyt Marin pontta jatkaa opintoja. – Pyrin ensi syksynä opiskelemaan lähihoitajaksi ja haluan erikoistua lapsiin ja nuoriin. Nyt on hyvä draivi jatkaa opintoja, joten miksipä ei. Ei ihmisellä ole koskaan liikaa tutkintoja tai pätevyyksiä – etenkään tällaisina aikoina. Parempi turvata tulevaisuus opiskelemalla, Mari tuumii.

 

Teksti: Mia Heiskanen, Commia Oy
Kuva: Sami Perttilä