Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opiskelija Senja Moilanen teki LinkedIn-oppaan nuorille - Careeria

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opiskelija Senja Moilanen teki LinkedIn-oppaan nuorille

Senja Moilasen verkostoitumisopas.

Senja Moilanen on opiskellut media-alaa ja kuvallista ilmaisua Careeriassa kaksi vuotta. Hän oli työssäoppimisjaksolla WeAre Solutions Oy:ssä keväällä 2020, jossa sai projektikseen laatia LinkedIn-oppaan nuorille. Senja suorittaa Careeriassa kaksoistutkintoa tavoitteenaan ammatillinen tutkintotodistus ja ylioppilastodistus ensi keväänä.
– Olen luova persoona ja minua kiinnosti erityisesti graafinen suunnittelu. Mietin peruskoulun viimeisellä luokalla, menenkö lukioon vai suorittaisinko kaksoistutkinnon. Meille käytiin peruskoulussa opon tunnilla esittelemässä opiskelumahdollisuuksia media-alalla. Kiinnostuin asiasta ja päädyin lopulta kaksoistutkinnon suorittamiseen. Hain sekä ammatilliseen oppilaitokseen että lukioon. Halusin haastaa itseäni opiskelemalla samalla ammatin ja suorittamalla ylioppilastutkinnon, Senja kertoo.

Careeriassa opiskelusta Senjalla on vain hyvää sanottavaa, ja Perämiehentien keittiö saa erityiskiitokset.
– Kouluruoka on todella hyvää ja keittiöhenkilökunta on ystävällistä. Tulee heti aamulla kahvia hakiessa hyvä mieli, kun vastassa on iloinen ihminen, Senja kiittää Perämiehentien keittiön henkilökuntaa.
– Opiskeluilmapiiri Careeriassa on hyvä. Olen saanut kavereita ja meillä on hieno yhteishenki. Opiskelun olen kokenut mukavana. Pidän itsenäisestä työskentelystä, ja siihen on Careeriassa ollut mahdollisuus, Senja jatkaa.

Senjan työssäoppimisjakso WeAreSolutions Oy:ssä ajoittui pääosin korona-aikaan.
– Olin työssäoppimassa WeAre Solutions Oy:ssä yhteensä kolme kuukautta. Ehdin olla fyysisesti yrityksessä paikan päällä muutaman viikon, ennen kuin korona ajoi ihmiset etätyöhön. Sain kuitenkin selkeät tavoitteet työskentelylleni, ja pidimme säännöllisin väliajoin etäpalavereja, jossa seurattiin työn etenemistä ja annettiin lisäohjeita, Senja kuvaa etätyöskentelyään.

Senjan projekti WeAre Solutions Oy:ssä oli laatia LinkedIn-opas nuorten näkökulmasta.
– Sain vapaat kädet oppaan tekemiseen. Ensisijainen ohje oli laatia työ nuorten näkökulmasta. Vaikka fokus oli nuorissa, annoin kyllä vastauksia oppaassa ihan kaiken ikäisille. Projektin toteuttaminen onnistui hyvin etänäkin, ja sain mielestäni riittävästi tukea ja ohjeita viedä työtä eteenpäin etänäkin. Projekti oli erittäin opettavainen. Sain hyvän tuntuman siihen, millaista on projektityöskentely. Minulla oli raamit ja deadline työlleni, mutta myös vapaus suunnitella toteutus haluamallani tavalla. Arvostan saamaani luottamusta, Senja kuvaa työssäoppimisjaksoaan.

Senja hoiti kevään aikana etänä sekä työssäoppimisen että lukion. Myös yhteydenpito Careeriaan etäopiskelun aikana saa Senjalta kiitosta.
– Minulla oli Careerian opettajan kanssa etäpalavereja. Sain niissä hyviä ohjeita näyttöä varten, ja kommunikointi sujui hyvin etänäkin, Senja kertoo.

Jatkosuunnitelmissa valmistumisen jälkeen ovat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, ehkä insinööriopinnot.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoa Senja suosittelee luoville ja avoimille ihmisille, joita kiinnostaa graafinen suunnittelu ja mainosten tekeminen. Careerialle hän antaa jo opintojensa tässä vaiheessa kiitosta.
– Minulla on Careeriasta vain positiivista sanottavaa. Henkilökunta on ystävällistä ja ruoka hyvää. Jatkakaa samalla lailla, Senja summaa lopuksi.

Näin Senjan matkaa someen kuvataan hänen työssäoppimispaikkansa, WeAre Solutions Oy:n nettisivuilla: https://www.weare.fi/senjan-matka-someen/. Jutun lopusta löytyy myös linkki Senjan tekemään LinkedIn-oppaaseen.

Tiivistä työelämäyhteistyötä WeAre Solutions Oy:n kanssa

Senjan lisäksi myös Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon keväällä 2020 valmistuneet Jere ja Teppo tekivät opintojensa aikana WeAre Solutions Oy:n kanssa tiivistä yritysyhteistyötä, joka oli merkittävä osa heidän opintojaan. Tästä voi lukea lisää täältä.

Careerian ja WeAre Solutions Oy:n yhteistyöllä on jo useamman vuoden perinteet, ja yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia. Opiskelijat oppivat it-alan uusimpia koodausmenetelmiä, WeAre Solutions Oy voi hyödyntää opiskelijoiden sosiaalisen median osaamista ja Careeria saa alan uusimmat trendit ja sovellukset osaksi koulutusta. Yhteistyöstä lisää täällä.