Osaamista HR- ja HRD-työhön - Careeria

Osaamista HR- ja HRD-työhön

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto (nyk. liiketoiminnan erikoisammattitutkinto) on kuin tehty tämän päivän muuttuvan työelämän tarpeisiin. Koulutuksesta saa eväitä vaativampaankin henkilöstötyön toimenkuvaan.

Koulutuksessa keskitytään monipuolisesti HR- ja HRD- työn osaamisen kehittämiseen mm. työ- ja palvelusuhdeasioissa sekä vuorovaikutustaidoissa. Mirjo Anttola-Hakala aloitti opinnot ensimmäisen ryhmän mukana ja on jo nyt vakuuttunut koulutuksen tuomista hyödyistä omassa työssään teknisten palveluiden suunnittelijana Helenillä.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen arvossa

Mirjo on työskennellyt Helenillä yli pari kymmentä vuotta. Helenin liiketoiminta koostuu pääasiassa sähkön, kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotannosta sekä energian jakelusta ja myynnistä. Mirjo aloitti uran Helenillä siivoustyön johtajana ja on kasvattanut osaamistaan työn ohessa jatkuvasti. Viimeksi hän suoritti Careeriassa näyttöinä liiketoiminnan perustutkinnon yrityksen organisaatiomuutoksen yhteydessä. Mirjo halusi näin osoittaa vuosien varrella muuttuneen tehtävänkuvan mukaisen osaamisensa. Talous- ja henkilöstöhallinnon opinnot tukevat hänen nykyistä työtehtäväänsä Teknisten palveluiden osaamisen kehittämistiimissä. – Olen vahvasti sitä mieltä, että osaamistaan pitää kehittää, jotta ei jää paikalleen, toteaa Mirjo.

Työkaluja rekrytointiin

Mirjon nykyisessä työssä avainasemaan nousee henkilöstön kokonaisvaltainen osaamisen kehittäminen sekä rekrytoiminen. – Helenillä tuetaan vahvasti opiskelua ja työn vaihtuvuutta halutaan tukea. Olen itse ollut kenttätyössä ja uskon, että se antaa oikeanlaista ymmärrystä ja perspektiiviä rekrytointeihin. Kesätyöntekijöiden rekrytoiminen on vuositasolla mittava projekti ja on hienoa päästä kasvattamaan rekrytointityön osaamista koulutuksen tuomien työkalujen kautta. Työelämän muutoksessa on pysyttävä mukana ja oman osaamisen kehittäminen on vahva viesti myös työnantajalle, Mirjo pohtii.

Opintojen lähipäivät antoisia

- Careerian kouluttajat ovat hyvin ammattitaitoisia ja sitoutuneita. Odotan innolla seuraavia lähipäiviä, joissa myös verkostoituminen on hyvin tärkeää. On avartavaa päästä peilaamaan omia kokemuksiaan muiden samoissa tehtävissä toimivien kanssa. Ryhmästä saa paljon eväitä ja ideoita omaan työhön, joten konkreettisia hyötyjä koulutuksesta on jo nähtävissä. Myös itsensä johtamisen taidot karttuvat, Mirjo kertoo kokemuksistaan. - Odotan innolla, että pääsen suorittamaan myös työhyvinvointikortin, joka kuuluu koulutukseen.

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto odotettu lisä Careerian koulutustarjontaan

Katri Närhi kouluttaa HR- ja HRD osaamista Careeriassa. - Oli mahtavaa päästä luomaan ja toteuttamaan jotain ihan uutta, jossa pystyn hyödyntämään sekä omaa että kollegoideni vahvaa alaan liittyvää työkokemusta yritysmaailmasta. Saimme ensimmäiseen pilot-ryhmäämme todella motivoituneita HR/HRD alalla toimivia henkilöitä, joilla on selkeä tavoite syventää ja laajentaa omaa osaamistaan. Aktiivinen vuoropuhelu ryhmän kanssa ja kerätty palaute ovat antaneet meille vahvistusta siitä, että koulutuksemme vastaa työelämän haasteisiin ja tukee jokaisen henkilökohtaista kehittymistä, kertoo Katri.