Päivimaria Hokkanen - Careeria

Henkilöstöpäällikkö suoritti Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon Careeriassa

- Suorittamalla tutkinnon halusin kehittää omaa osaamistani ja myös asian-tuntemustani työntekijän kehittämismahdollisuuksista. Minun tehtäväni on kehittää henkilöstön osaamista SCA Hygiene Products Oy:ssa vastamaan liiketoiminnan tarpeita. - Tutkinnot ovat hyvä tapa kehittää henkilöstön osaa-mista. Huolehtimalla omasta ja työntekijöiden osaamisesta huolehdimme samalla yrityksen kyvystä tehdä tulosta, kertoo Päivimaria Hokkanen.

- Kiinnostuin Careerian työkykyjohtamista kehittävästä johtamisen erikoisammattitutkinnosta (nyk. johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto). Minusta koulutuksessa on oivallettu hyvin tämän päivän kilpailutekijä eli henkilöstön työkyvystä huolehtiminen. Työkyky ja työhyvinvointi ovat tämän päivän työelämässä tärkeitä menestystekijöitä. Hyvinvoiva työntekijä ja työyhteisö ovat vahvoja ja vahva työyhteisö kykenee saavuttamaan strategiset tavoitteet, kertoo Hokkanen.

Osaamista työkykyjohtamisen eri osa-alueille

Hokkanen näkee työkyvyn kokonaisvaltaisena osaamisena. Hallitsemalla hyvin omat työtehtävät ja niiden sitominen muuhun liiketoimintaan saavutetaan tila, jossa stressi ei ole jokapäiväinen kaveri. Vielä kun pidetään huolta henkisestä ja fyysisestä kunnosta ollaan jo pitkällä. - Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, sillä vahva työyhteisö syntyy työntekijöiden välisestä yhteistyöstä, Hokkanen huomioi. Tietoa täytyy osata jakaa ja ottaa koppi toisen alustamasta työstä. Vastuu työkyvystä on jokaisella organisaation jäsenellä, eli johdolla, esimiehillä ja työntekijöillä. Careerian koulutusohjelma käsitteli hienosti työkykyjohtamisen eri osa-alueita, kehitti osaamistani ja sain koulutuksessa näkyviä tuloksia aikaiseksi.

Työkykyyn panostaminen tulee korkojen kanssa takaisin

Johtamisessa työkyvyn rakentamiselle ja ylläpitämiselle täytyy antaa tilaa ja aikaa. Työkykyyn panostaminen tulee korkojen kanssa takaisin, mutta se ei tapahdu itsestään, huomioi Hokkanen. - Tein koulutuksen aikana kehittämisprojektin, jonka tavoitteena oli startata SCA:n työhyvinvointiohjelma. Työhyvinvointiohjelman keskiössä toimivat SCA:n esimiespäivät, jotka otettiin hyvin vastaan esimiesten keskuudessa ja jatkoa seuraa.  Esimiespäivillä käsitellään työkykyyn ja johtamiseen liittyviä teemoja. Käynnistin työhyvinvointiohjelman Espoon organisaatiolle ystävänpäivänä teemalla "Kehun ja kiitoksen vuosi", jolloin jokainen kirjoitti toisilleen ystävänpäiväkortteihin kehuja ja kiitoksia, Päivimaria kertoo.

Uusi osaaminen näkyy jo työyhteisössä

- Syksyllä työhyvinvointiohjelman toimenpiteenä järjestin "pidä itsestäsi huolta -viikon". Viikon aikana henkilöstö jakoi kuvia lenkkipoluiltaan, sai kehittää läsnäoloaan Mindfulnessin avulla sekä kokeili uutta online joogapalvelua muutaman aiheen mainitakseni. Nokialla sijaitsevalla organisaatiolle kyseinen viikko oli työturvallisuusviikko. Yhteisöllisyyttä rakennamme pienin tempauksin, mm. ennen joulua pidimme "ruma joulupaita päivän", jonka avulla sain ihmiset hetkeksi pois koneiden ääreltä aulaamme syömään joulupuuroa sekä heittäytymään näillä asuilla pois omalta mukavuusalueelta. Ja voi sitä naurun määrää, mikä toimistossa raikasi, kun kehuimme toistemme asuja. - Eri toimenpiteet näkyvät jo nyt työyhteisössä, jaamme enemmän asioita keskenämme ja vuoropuhelu eri työntekijöiden kanssa on nyt avoimempaa. Se on minusta hieno tulos, summaa Hokkanen.