Raksamamu - Careeria

Rakennusalan koulutus avittaa maahanmuuttajien kotoutumista

Careeriassa Keravalla syksyllä 2014 käynnistynyt rakennusalan koulutus maahanmuuttajille on kokeilu, jonka avulla maahanmuuttajataustainen opiskelija voi yhdistää kotoutumiskoulutukseen ammatilliset ja suomen kielen opinnot. Samalla avautuu mahdollisuus päästä nopeammin kiinni työelämään.

Maahanmuuttajille järjestetään Suomessa noin vuoden kestävää kotoutumiskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea kotoutumista siten, että maahanmuuttaja selviytyy jokapäiväisessä elämässä, kykenee toimimaan työelämässä ja hakeutumaan jatko-opintoihin.

-Koulutuksen aikana opiskellaan suomen kieltä, työelämä- ja yhteiskuntataitoja, tutustutaan suomalaiseen työelämään ja/tai ammatilliseen koulutukseen. Keravalla käynnistynyt koulutuspilotti antaa maahanmuuttajalle mahdollisuuden yhdistää kotouttamiskoulutukseen ammatilliset ja suomen kielen opinnot sekä päästä nopeammin kiinni työelämään, Careerian maahanmuuttajatiimin tiimipäällikkö Sirkku Salonen kertoo.

Motivaatio kohdallaan

Koulutukseen on voinut hakea kotoutumisjakson aikana tai sen jälkeen, mikäli henkilö on kiinnostunut rakennusalasta tai hänellä on jo entuudestaan koulutusta tai työkokemusta alalta.

-Koulutuskokonaisuus käynnistyi viiden päivän kartoitusjaksolla, johon valittiin 30 osallistujaa. Kartoituksessa varmistettiin osallistujan kielitaito ja tarkasteltiin soveltuvuutta sekä terveyttä rakennusalan työtehtäviin. Kartoitusjakson perusteella valittiin mukaan 24 opiskelijaa, kouluttaja Mikko Myller kertoo. Koulutukseen valituilla opiskelijoilla on Myllerin mukaan jonkin verran kokemusta rakennusalalta tai saman tyyppiseltä alalta, motivaatio tehdä fyysistä työtä ja päästä töihin.

Kouluttaja Kari Malinen onkin pannut merkille, että opiskelijoilla on todella kova into päällä ja halu oppia uutta.

-Opiskelijoiden keskuudessa on hyvä henki ja ryhmädynamiikka. Ja kun kaikki ovat motivoituneita, tekee se opetustyöstäkin antoisaa. Kulttuuriset erot ja taustat tuovat mukavasti väriä ja vivahdetta opetustilanteisiin. Suomessa on tiukat rakennusmääräykset, joten olemme käyneet hyvinkin mielenkiintoisia keskusteluja eri maiden työtavoista rakennustyömailla. Se toki avartaa itse kunkin näkökulmia, Malinen naurahtaa.

Käytännön ja teorian yhdistelmä

Ryhmässä on opiskelijoita Virosta, Venäjältä, Turkista, Iranista ja Thaimaasta. Virolainen Gertlin Saluhhini on iloinen siitä, että on saanut mahdollisuuden yhdistää oman alan ja suomen kielen opinnot sekä käytännön työssä oppimisen.

-Olen tehnyt erilaisia rakennusalan töitä noin vuoden verran, mutta minulla ei ole alalle varsinaista koulutusta. Nyt opin samalla suomen kieltä ja opin alan perusteet Careerian korkealuokkaisessa opetuksessa ja opetusympäristössä.

Gertlin kiitteleekin koulun opetusympäristöä, jossa laitteet ja varusteet ovat huippuluokkaa.

Koulutuksen aikana opiskelijoille tehdään myös henkilökohtainen ammatillinen jatkopolku. Jatkosuunnitelmana voi olla vaikkapa ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen, työharjoittelu taikka kieliopinnot. Gertlinin haaveissa on takkamuurarin ja kivitöiden erikoisosaaminen. Niinpä Gertlinin opintoja voidaan jo tämän koulutusjakson aikana painottaa tähän suuntaan.

Koulutus onkin Malisen mukaan hyvin käytännönläheistä.

-Koulutukseen sisältyy toki teoriaa, mutta pääosin opitaan tekemällä. Sen lisäksi on kaksi työssäoppimisjaksoa, joiden aikana opiskelijat työskentelevät suomalaisissa rakennusalan yrityksissä, hän kertoo. Osalla opiskelijoista on työssäoppimisjakson työnantaja jo valmiina. Muutoin koulutusorganisaatio auttaa sen hankkimisessa. Gertlin on yksi niistä onnekkaista, joilla työnantaja on jo tiedossa.

-Mieheni on työskennellyt  suomalaisessa rakennusalan yrityksessä viisi vuotta, joten sain mahdollisuuden suorittaa työssäoppimisen samassa yrityksessä, Gertlin iloitsee.

Suomen kieli karttuu

Suomen kielen opetus on toki ydinasioita ja sitä opiskellaan koko ajan.

-Suomen kielen perusteiden lisäksi opiskelijat oppivat samalla myös rakennusalan työkieltä. Careerian koulutuksen vahvuus on myös se, että ammatillisen koulutuksen yhteydessä kehitetään suomen kielen perustaitoja, mutta kartutetaan myös ammattialalla tarvittavaa kielitaitoa. Rakennusalallahan on paljon erikois- ja ammattisanastoa. Tarvittaessa olen opiskelijan mukana vaikka työpaikalla varmistamassa, ettei väärinymmärryksiä synny ja asiat sujuvat, suomen kielen opettaja Tiia Soininen kertoo.  

Gertlin ei koe, että kielimuuri olisi opiskelijoiden keskuudessa haaste.

-Kaikki auttavat toisiaan todella mielellään ja kömmähdyksiähän sattuu kaikille. Pääasia on mielestäni se, että meillä on hyvä henki. Sellaisessa ilmapiirissä oppii huomattavasti helpommin.

Tarve on olemassa

Kaiken kaikkiaan koulutuskokonaisuus on koettu hyvin tervetulleena vaihtoehtona.

-Se tarjoaa maahanmuuttajille keinon oppia suomalaista työkulttuuria, paremman jalansijan yrityksiin ja arvokkaita kontakteja. Koulutukseen haki liki 80 henkilöä, mikä kertoo siitä, että tämän tyyppiselle kokonaisuudelle on tarvetta, Myller toteaa.  

Teksti: Mia Heiskanen