Riikka Matikainen - Careeria

Lähiesimiestyössä oltava osaamista ja oikeaa asennetta

Riikka Matikainen suoritti lähiesimiestyön ammattitutkinnon Careeriassa. Tutkinnon suorittaminen ja siihen liittyvä koulutus vastaavat vahvasti työelämän tarpeisiin antaen laajasti osaamista lähiesimiestyöhön alasta riippumatta. Riikan esimies suositteli koulutusta hänelle, koska oli itse opiskellut johtamisen erikoisammattitutkinnon (nyk. johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoCareeriassa ja ollut erittäin tyytyväinen koulutukseen ja saamaansa ohjaukseen.

Riikka työskentelee Norlandia Päiväkodeille lasten varhaiskasvatuksessa. – Meillä on kannustava ilmapiiri osaamisen kehittämisen suhteen. Pohjakoulutukseltani olen lähihoitaja, mutta toimin nykyään myös varaesimiehenä ja tämän vuoksi esimieskoulutus tuli ajankohtaiseksi. Joitakin esimiestehtäviä kuuluu vakituisesti työnkuvaani, kuten esimerkiksi työvuorosuunnittelua, mutta jos päiväkodinjohtaja on poissa toimin hänen sijaisenaan. Henkilökuntaa meillä on talossa tällä hetkellä kymmenen, kertoo Riikka.

Koulutus antoi paljon arjen työhön jo opintojen aikana

Riikan lähiesimiestyön ammattitutkinnon opinnot näkyivät käytännössä jo opintojen aikana. - Moni työtehtäväni oli sovellettavissa opintoihin tai osui hyvin opintojen suorittamiseen. Lähipäiviä oli kerran kuukaudessa. Careerian kouluttajat ovat olleet todella ammattimaisia ja osanneet tuoda asiat kiinnostavasti esille. Käytännönläheisyys ja arjen esimerkit tekivät asioista helposti lähestyttäviä ja mielenkiintoisia. Olen aina lähtenyt innoissani lähipäiviltä soveltamaan asioita käytäntöön. Yksi konkreettinen esimerkki löytyy opintojen ratkaisukeskeinen työyhteisö osuudesta, jossa opittuja asioita pystyin hyödyntämään käytännön työkaluina palaverikäytännöissämme. Lisäksi vuorovaikutus muiden opiskelijoiden kanssa oli antoisaa! Meitä oli ryhmässä viisitoista ja kaikki eri aloilta, mikä osoittautui erityisen suureksi rikkaudeksi – saimme paljon opiskelukavereiden kanssa käydyistä ajatustenvaihdoista, iloitsee Riikka.

Omaa tekemistä ja osaamista näkyväksi

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti työelämäntilanteissa. - Näytöt sujuivat yllättävän kivuttomasti. Aluksi kuvittelin, että tutkintosuoritusten pitäisi olla maata mullistavan hienoja, mutta pian oivalsin, että nehän suoritetaan ihan tästä meidän arjen työstä, samoista tehtävistä joita teemme muutenkin ja sain hyvää palautetta tehtävistä. Tavallaan näytöissä ja tehtävissä tehdään vaan näkyväksi se mitä muutenkin teemme, Riikka jatkaa.

Konkreettista hyötyä koko työyhteisölle

Riikan esimies päiväkodin johtaja Suvi Lukkarinen on toiminut Riikan työpaikka-arvioijana. - Meillä on kannustava ilmapiiri osaamisen kehittämisen suhteen. Riikan opinnot ovat hyödyttäneet koko työyhteisöämme. Esimerkkinä siitä toimme vastikään uudistettuun liiketoimintasuunnitelmaamme aihioita Riikan opinnoissaan tuottamasta asiakastyytyväisyyskyselyn analyysistä. Myös perehdytysprosessin päivittäminen sujui Riikalta opintoihin liittyen mallikkaasti. Lisäksi meillä aloitti uusi
työntekijä Riikan opintojen aikana ja Riikka pääsi sopivasti myös tekemään lähiesimiehen työhön ja opintoihin olennaisena osana kuuluvaa perehdyttämistä, kertoo Suvi.

Lähiesimiestyön osaamista alalle kuin alalle!

Myös Careeriassa Riikan vastuukouluttajana toiminut Veera Wejberg kiittelee uutta lähiesimiestyön ammattitutkintoa sen monipuolisuudesta ja soveltuvuudesta eri aloille - Tutkinnon ammattitaitovaatimukset on helposti sovellettavissa niin sosiaali- ja terveysalan kuin vaikkapa kaupan tai hallinnon henkilöstön työtehtäviin. On ollut antoisaa huomata, miten eri aloilla toimivat tutkinnon suorittajat ovat ensi hämmennyksen jälkeen innostuneet, löytäneet yhteyden omien työtehtäviensä ja tutkinnon vaatimusten väliltä. Tutkinnon suorittaminen on toiminut eräänlaisena osaamisen sanoittajana. Tutkinnon suorittajat ovat myös iloinneet saamastaan arvioinnista - milloin muulloin sinulla on mahdollisuus saada näin paljon palautetta työstäsi!