Taloushallinnon tutkinto auttoi uralla eteenpäin

Taloushallinnon ammattitutkinto (nyk. liiketoiminnan ammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala) antoi Marlenelle uuden työn taloushallinnon asiantuntijana sekä rutkasti osaamista ja näkemystä työhön.

Kohti uusia mahdollisuuksia

Kun Marlene Grönqvist-Lönnströmin työt muuttuivat ja osa-aikaistuivat edellisessä työpaikassa, alkoi hän miettiä uuden suunnan hakemista työuralleen. Taloushallinnon tehtävät kiinnostivat Marlenea, ja hän halusi syventää taloushallinnon osaamistaan ja pätevöityä alalle. Kun Marlene huomasi taloushallinnon ammattitutkintokoulutuksen mainoksen lehdessä, päätti hän hakea siihen. Työssään Marlene oli tehnyt ostoreskontran hoitoa ja laskutusta, ja aiemmissa merkonomin opinnoissa oli perehdytty kirjanpidon perusteisiin, joten aihepiiri oli hänelle entuudestaan tuttua ja opinnot pääsivät hyvin käyntiin.

Heti käsiksi käytännön työhön

Kun opinnot etenivät, tuli ajankohtaiseksi löytää harjoittelupaikka, jossa olisi mahdollista tehdä tutkinnon vaatimusten mukaisia kirjanpitotehtäviä. Sopiva harjoittelupaikka jäi kuitenkin löytymättä. Sen sijaan löytyi alan työpaikka Porvoon Yrityslaskennasta, joka oli juuri rekrytoimassa kirjanpitäjää. Uusi työ mahdollisti tutkinnon suorittamisen loppuun asti. -Oppisopimuskoulutuksen ansiosta pääsin heti käsiksi käytännön työtehtäviin ja sain heti oman asiakaskunnan hoidettavaksi. Minulla on hyvin erilaisia asiakkaita – osa kirjapidollisesti erikoisia ja vaativia. Olen alusta asti vastannut itsenäisesti asiakasyritysteni kuukausikirjanpidosta ja tilinpäätöksistä mukaan lukien yrityksiin liittyvät veroasiat ja yritysneuvonta. Opintojen kannalta tämä oli kullan arvoista, koska käytännön kokemusta kertyi monipuolisesti ja sain helposti koottua aineistoa tutkinnon suorittamiseksi, Marlene kertoo.

Oppisopimuskoulutus on hyvä keino perehdyttää uusi työntekijä

Marlene aloitti koulutuksen omaehtoisena opiskeluna. Uuden työpaikan myötä tarjoutui kuitenkin mahdollisuus jatkaa opintoja oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opiskelusta tapahtuu työssä oppien työpaikkaohjaajan opastuksella. Oppisopimuskoulutus on sekä työntekijälle että työnantajalle maksutonta, ja työntekijä saa opintojen ajalta normaalisti palkkaa. - Työpaikkaohjaajanani toimi palvelupäällikkö Tuija Lassila. Mutta koko työyhteisö on ollut hienosti hengessä mukana ja olen saanut myös muilta kollegoilta apua ja opastusta aina kun olen tarvinnut, Marlene kiittelee.

Oppisopimuskoulutus on ollut työnantajan näkökulmasta hyvä keino perehdyttää uusi työntekijä.
-Oppisopimus on sujunut kaikin puolin hyvin. Usein pelätään sen aiheuttamaa byrokratiaa, mutta emme koe, että se olisi teettänyt juurikaan ylimääräistä työtä. Työpaikkaohjaajana toimiminenkaan ei kuormittanut liikaa, vaan hoitui oman työn ohessa. Joka tapauksessa olisimme joutuneet perehdyttämään uuden työntekijän tehtäväänsä, Tuija Lassila sanoo.

-Tämä on ollut sekä meille että Marlenelle win-win-tilanne. Marlene pystyi heti soveltamaan koulutuksessa oppimaansa käytäntöön ja me saimme osaavan työntekijän, jonka hoidettavaksi oli hyvä antaa asiakkaat, Tuija iloitsee.

Uusia näkökulmia ja syvempää osaamista

Marlenen opinnot kestivät vajaa kaksi vuotta ja hän valmistui vuoden 2019 loppupuolella. -Oli kiva opiskella ajan kanssa ja perehtyä asioihin syvällisesti. Sain vahvistusta omaan tekemiseen ja opin koko ajan uutta. En kokenut työn ja opiskelun yhdistämistä mitenkään raskaaksi, koska ne kytkeytyivät toisiinsa niin tiiviisti. Aiempaa osaamistanikin pystyin hyödyntämään opinnoissa, mutta paljon tuli myös ihan uutta ja syventävää asiaa. Vapaa-aikaa ei olisi juurikaan tarvinnut opiskeluun käyttää. Halusin kuitenkin paneutua asioihin syvällisemmin, joten tein mielelläni vapaaehtoisia tehtäviä ja luin kirjallisuutta.

-Mukavaa opiskelussa oli myös se, että pääsi oppimaan opiskelukavereiden kokemuksista. Lähipäivissä käytiin läpi aitoja tapauksia, jolloin konkretisoitui se, miten asiat menevät käytännössä. Se auttoi asioiden ymmärtämistä, Marlene pohtii. 

Haastavinta opinnoissa oli Marlenen mielestä näyttöaineiston kokoaminen ja kirjoittaminen. -Minulle oli kertynyt paljon aineistoa ja oli hankalaa rajata se niin, ettei siitä tule liian laajaa, mutta kaikki oleellinen on kuitenkin mukana. Lisäksi ajan löytäminen kirjoittamiseen oli myös hiukan haasteellista. Mutta sekin järjestyi ja kirjoitin raporttia pienissä pätkissä.

Käytännön tekeminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen painopisteenä

Taloushallinnon opinnoissa painottuvat käytännön tekeminen ja harjoituksia tehdään lähipäivien aikana, sillä vain tekemällä oppii ja sisäistää oppimansa. Asioiden ymmärtäminen laajasta näkökulmasta ja kokonaisuuksien hahmottaminen on tärkeää. Koska tutkinto on laaja ja sisältää paljon asiaa, on oleellista tietää, mistä hakea tietoa silloin, kun sitä tarvitsee. Oma-aloitteinen tiedonhaku netistä verottajan sivustolta, kirjanpitolaista ja kirjanpitolautakunnan suosituksista on oleellinen taito taloushallinnon asiantuntijan työssä.

Opiskelijalle koulutus on hyvä keino syventää taloushallinnon osaamista ja ymmärrystä sekä reflektoida omaa työtään. Samalla voi osoittaa aktiivisuutensa oman osaamisensa kehittämisessä ja pätevöityä alan työtehtäviin.

Taloushallinnon osaajia tarvitaan tulevaisuudessakin

Paljon puhutaan, että taloushallinnon työpaikat olisivat vähenemässä digitalisaation myötä. Näin ei kuitenkaan ole käytännössä tapahtunut. -Itse asiassa alan työtehtävät ovat jopa lisääntyneet. Työtehtävät saattavat muuttua ja jotkut tehtävänimikkeet jäädä historiaan, mutta asiantuntijoita alalla tarvitaan jatkossakin, Tuija peilaa tulevaa. -Taloushallinnon asiantuntijat tekevät esimerkiksi paljon yritysneuvontaa, kun he opastavat asiakkaita monipuolisesti yrityksen taloushallintoon ja verotukseen liittyvissä asioissa.

Marlene ja Tuija voivat lämpimästi suositella koulutusta siitä kiinnostuneille. -Voimme suositella koulutusta sekä työnantajille että taloushallinnon tehtävissä jo toimiville henkilöille, joilta pätevyys vielä puuttuu tai henkilöille, joiden työtehtäviin sisältyy taloushallintoon liittyviä tehtäviä, kuten osto- tai myyntireskontran hoitajille, ja jotka haluavat syventää osaamistaan.

-Koulutus sopii mielestämme hyvin myös yrittäjille, sillä se antaa yrittäjälle kokonaisvaltaisen tietämyksen yrityksen taloushallinnosta, kirjapidosta ja verotuksesta, teki yrittäjä itse kirjapitonsa tai oli se ulkoistettu tilitoimistolle, Tuija ja Marlene jatkavat.

-Kannustan myös muita työnantajia kehittämään henkilöstönsä osaamista. Se lisää työn mielekkyyttä ja on hyvä keino sitouttaa henkilö. Työntekijän osaamisen lisääntymisestä hyötyy myös koko työpaikka uusien näkökulmien ja uusimman tiedon myötä. Mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen voi olla työnantajalle valtti ja toimia houkuttimena rekrytoitaessa uutta työntekijää. Oppisopimuskoulutus on myös työnantajalle edullinen tapa henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Se mahdollisuus kannattaa ehdottomasti hyödyntää, Tuija kehottaa.

Marlene ja Tuija kiittävät Careeriaa hyvästä yhteistyöstä. -Sain koulutuksesta vastaavalta Maria Kantolalta apua ja kannustusta opintojen aikana. Hän hoiti ja koordinoi asiat hyvin ja piti koko ryhmästä erinomaista huolta, Marlene kiittelee.