Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto mahdollisti kehittymisen kohdantamisen omaan työhön, myös kriittisyys vahvistui oikealla tavalla - Careeria

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto mahdollisti kehittymisen kohdentamisen omaan työhön, myös kriittisyys vahvistui oikealla tavalla

Vesta Mäki valmistui keväällä 2019 tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon. Kyselimme Vestalta ja hänen mentoriltaan Harri Latva Mäenpäältä heidän ajatuksiaan tutkinnon suorituksesta sekä mentoroinnista.

Kuvassa Vesta Mäki.

Tutkinnon suorittaja Vesta Mäki:

Kerro hieman itsestäsi ja omasta taustastasi.

Olen Vesta Mäki, 29 vuotta. Olen luonteeltani energinen ja iloinen ihminen, joka ei pelkää tarttua uusiin haasteisiin. Harrastan ratsastusta, maastopyöräilyä ja juoksua. Kotoa löytyy koira ja aviomies. Koiran kanssa on ennen harrastettu aktiivisesti palveluskoiralajeja, nykyään vaan lenkkeillään. Miehen kanssa käydään maastopyöräilemässä. Vapaa-aika kuluu pitkälti urheillessa ja toki ruokahifistelyä harrastan jonkun verran. Rakastan järjestää mm. illallisia! Vapaa-aikani on täyttä vastakohtaa hektiselle työlle, ja vapaa-ajallani aivot saa todellakin laittaa narikkaan!

Millainen koulutus sinulla on ja millaista työtä olet tehnyt?

Olen koulutukseltani ravitsemispalveluiden restonomi (AMK). Ennen restonomiopintoja olen käynyt lukion. Olen toiminut ravintola-alalla erilaisissa tehtävissä (matkailukeskuksessa, ravintolan kokkina, tarjoilijana, kahvilatyöntekijänä ja vuoropäällikkönä.) Vuoropäällikön töistä siirryin tuotekehitysassistentiksi Foodwestille. Sanoisin, että minulta löytyy aika hyvä näppituntuma HORECA- ja elintarvikealalta yleisesti.

Mistä sait tiedon koulutuksesta ja miten hakeutuminen sujui?  

Etsin tietoa tuotekehitystyöhön liittyvästä täsmäkoulutuksesta. Suomesta löytyikin muutama oppilaitos, jotka tarjosivat kyseistä tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa. Soittelin koulut läpi ja tsekkasin koulutuksen sisältöä sekä opintojen muodostumista kokonaiskuvana. Tämän jälkeen tein päätöksen, että Careeria on minulle sopiva oppilaitos. Hakeutuminen sujui hyvin. Puhelinhaastattelussa kävi jo ilmi, että olen tervetullut opiskelijaksi. Puhelinhaastattelun jälkeen jäi koulusta jo tosi hyvä, lämmin fiilis sekä tunne, että opettajat ovat ammattitaitoisia ja saan varmasti opiskeluista irti paljon. Hakeutuminen opintoihin oli selkeää ja infoa asioista ja opintojen aloituksesta tuli tarpeeksi.

Mikä oli teidän koulutuksessanne ja omassa opiskeluryhmässäsi parasta?

Itse en päässyt aikataulujen takia lähipäiviin fyysisesti, mutta osan lähipäivistä olin mukana verkon kautta, jolloin pääsin myös ”mukaan”. Minut huomioitiin näinä päivinä oikein hyvin ja koin, että mukana oli helppo olla. Teknisesti ääni ja kuva toimivat hyvin, eikä mitään suurempia katkoksia tai ongelmia ollut. Mikäli en päässyt etänä lähipäiviin mukaan, oli positiivista, että päivät tallennettiin, jolloin sain katsoa ne jälkeenpäin.

Oletko opiskellut paljon verkkoympäristössä? Millaista se on ollut?

Olen opiskellut verkkoympäristössä paljon, mm. restonomiopintojen aikana oli mahdollista suorittaa muiden yhteistyökorkeakoulujen kursseja verkossa. Careerian verkkoalusta on toimiva ja helppo sekä selkeä käyttää.

Miten olet pystynyt hyödyntämään aiempaa osaamistasi koulutuksessa?

Hyvin! Koulutuksessa pystyi hyödyntämään aiempaa osaamista juuri niin paljon kuin halusi. Mielestäni sain hyvin yhdistettyä aiempaa osaamista ja uuden oppimista ja rakennettua tämän kautta syvempää osaamista.

Entäpä miten taas olet työssäsi päässyt hyödyntämään sitä mitä olet oppinut tutkinnon suorittamisen aikana?

Hyvin, koska portfolio kokonaisuudessaan tehtiin oman työn ympärille, on siihen pystynyt valitsemaan osa-alueita, joilla on merkitys omaan työhön ja oman työn suorittamiseen.

Mikä oli opiskelussa mukavinta? Miksi?

Opiskelussa mukavinta oli tietysti varsinainen tekemisen meininki ja hyvä fiilis tekemiseen, joka opettajista välittyi. Opettajat olivat kannustavia, mutta kuitenkin osasivat tarvittaessa tuoda myös näkemyksiään esiin, jolloin opiskelujen eteenpäin vieminen oli kehittävämpää.

Mikä oli haasteellisinta? Miksi?

Minulle haasteellisinta oli kiireisen työn ja opintojen yhdistäminen, mutta hyvällä aikatauluttamisella tästäkin selvittiin!

Mitä opiskelu antoi sinulle?

Opiskelu antoi uutta näkemystä omaan työhön, etenkin projektinhallintaan ja riskien arviointiin. Parasta antia oli uudet näkökulmat asian tarkasteluun ja varmuus siitä, että omaa sekä organisaation toimintaa voi jatkuvasti kehittää paremmaksi. Koen, että vaikka opinnot antoivat minulle henkilökohtaisesti paljon, ne antoivat myös yhtä paljon koko organisaatiolle.

Miten koulutukseen osallistuminen ja tutkinnon suorittaminen ovat muuttaneet omaa suhtautumistasi työhön ja omaan urasuunnitteluusi?

Ei varsinaisesti mitään suurempia suhtautumismuutoksia työhön ja urasuunnitteluun. Koen, että olen omalla alallani/omassa työssäni, ja koulutus sekä tutkinnon suorittaminen vahvistivat tätä edelleen.

Aiotko jatko-opiskella vielä? Mitä?

Aion tulevaisuudessa opiskella ravitsemustieteitä ja terveystiedon maisterin opinnot kiinnostavat kovasti. Haluan jatkuvasti oppia uutta, joten uskon, että tulen opiskelemaan koko työurani aikana. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämän työn suola ja edellytys on se, että on valmis jatkuvasti kehittämään itseään ja saamaan uusia näkemyksiä sekä taitoa asioiden kehittämiseen. Työ itsessään opettaa ja kehittää ammatillista osaamista, mutta koen, että siihen tarvitaan boostia myös ulkopuolelta.

Millaisia odotuksia, toiveita ja suunnitelmia sinulla on tulevaisuudelle?

Tulevaisuudelta odotan mielenkiintoisia projekteja työssäni sekä tietysti myös etenemistä urallani. Toivon että olen 20 vuoden päästä yhtä peloton innovaattori kuin tälläkin hetkellä ja pystyn tuomaan sitä ilmi niin työssäni konkreettisesti kuin myös organisaatiossa.  

 

Arvioija/mentori Harri Latva-Mäenpää:

Kerro hieman itsestäsi ja omasta taustastasi.

Olen Harri Latva-Mäenpää ja koulutukseltani olen filosofian tohtori kemian alalta. Olen toiminut Foodwestin organisaatiossa kehityspäällikkönä reilut kaksi vuotta, ja työpäiväni koostuvat pääosin asiakkaiden tuotekehitysprojekteista sekä myös Foodwestin oman toiminnan kehittämisestä. Työkokemusta minulla on myös sekä akateemisesta tutkimuksesta että uusien tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämisestä niin kotimaassa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.

Mikä oli parasta opiskelijan tutkinnon suorittamisen prosessissa? Miten hänen osaamisensa kehittyi työnantajan näkökulmasta?

Tutkintoa suorittaessa Vestan tuli pohtia tuotekehitykseen liittyviä asioita erilaisista näkökulmista ja huomioida asioita myös laajempina kokonaisuuksina. Koulutus antoi varmasti uusia näkökulmia ja työkaluja asioiden laajempaan tarkasteluun. Tutkinnon erilaiset osa-alueet antoivat myös mahdollisuuden ja rohkaisivat tarkastelemaan kriittisestikin oman organisaation toimintaa.

Miten hän on päässyt hyödyntämään työssään sitä mitä oppi tutkinnon suorittamisen aikana? Miten se näkyy työnantajan näkökulmasta? Miten työprosessit kehittyivät?

Tutkinto antoi Vestalle lisää eväitä tuotekehitysprosessin hallintaan ideatasolta tuotteen viimeistelyyn saakka huomioiden myös kaupallistamiseen liittyvät asiat. Työnantajan näkökulmasta on erittäin tärkeää hallita kokonaisuuksia ja huomioida asiakas- ja kaupallistamistarpeet hyvin laaja-alaisesti. Vahva prosessimainen ajattelu tehokkaassa asiakasprojektien hallinnassa on yksi aihealueista, joita tullaan miettimään lisää tulevaisuudessa entistä enemmän.

Tuliko koulutuksen aikana / jälkeen mietteitä siitä mitä muita koulutustarpeita teillä voisi olla?

Tulevaisuudessa on erittäin tärkeää panostaa henkilöstön osaamiseen, sen ylläpitoon ja myös jatkuvaan edelleen kehittämiseen.