Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto - Careeria

Hyppy turvalliseen tuntemattomaan

Turvallisuusalalle tarvitaan lisää naisosaajia. Mutta mikä sai henkilöstöpalvelualan naisyrittäjän ja markkinointiviestinnän konkarin hyppäämään tuiki tuntemattomaan eli kouluttautumaan turvallisuusalalle?

Kaarina Ekmanilla on takana pitkä ja monivivahteinen ura, jossa kietoutuvat yhteen rekrytointi, markkinointi, viestintä, rekrytointitehtävät ja jopa rakennusmestarin koulutus. Tällä hetkellä Kaarina toimii yrittäjänä.

- Hain uutta potkua yrittäjyyteen ja aloin tutkia, mikä on sellainen toimiala, jossa on nostetta ja tulevaisuuden potentiaalia. Lopputuloksena päädyin turvallisuusalaan, jonne kaivataan lisää naisosaajia. Mikä sen parempaa, tuumin ja lähdin tutkimaan eri koulutusvaihtoehtoja. Kiinnostuin Careerian turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnosta, jonne hain ja onnekseni myös pääsin, Kaarina kertoo.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (TVEAT) on pääsääntöisesti suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät vartioimis- tai turvallisuusalalla esimiestehtävissä tai yrityksen turvallisuudesta vastaavana henkilönä, asiantuntijana, turvallisuuspäällikkönä tai ovat aikeissa hakeutua kyseisiin tehtäviin.

- Olin ryhmän ainut, jolla ei ollut aiempaa kokemusta alalta, Kaarina kertoo.

Turvallisuudella on laaja tarttumapinta

- Käsitykseni turvallisuusalasta muuttui, ja arvostukseni alalla työskenteleviä kohtaan kasvoi. Ymmärsin miten laaja tarttumapinta turvallisuudella on yrityksen sisällä työtehtävistä tai -rooleista riippumatta. Olen itsekin toiminut markkinointipäällikön tehtävissä ja järjestänyt paljon tapahtumia ilman, että olisin pysähtynyt miettimään riittävästi tapahtumien turvallisuusnäkökulmia: minkä verran ihmisiä saa lain mukaan olla samassa tilassa, mitä lupia, ilmoituksia tai velvoitteita tapahtuman järjestäminen edellyttää tai milloin paikalla on oltava järjestyksenvalvojia.

- Nyt kun olen kertonut oppimistani asioista markkinointi- tai henkilöstötehtävissä toimiville ystävilleni, hekin ovat kokeneet ahaa-elämyksiä ja miettineet, että tuosta koulutuksesta olisi heillekin hyötyä. Koska turvallisuusasioilla on niin laaja tarttumapinta, tulisi sitä tarkastella omana kokonaisuutena.

- Olen koulutuksen läpikäyneenä sitä mieltä, että pienistä ja keskisuurista yrityksistä tulisi myös löytyä henkilö, joka tarkastelee, suunnittelee ja vastaa yrityksen ja sen henkilökunnan turvallisuudesta kokonaisuutena. Turvallisuusasioiden tärkeys ymmärretään liian usein vasta siinä vaiheessa, kun vahinko on jo tapahtunut ja sillä voi olla kallis hintalappu.

Tutkinto tuo kilpailuetua osaajille ja yrityksille

Koulutus onkin antanut Kaarinalle uusia valmiuksia mm. arvioida yrityksen turvallisuustasoa ja laatia sen pohjalta kokonaisvaltainen turvallisuussuunnitelma tai yhdistää nykyinen työura ja osaaminen TVEAT-tutkinnon kanssa.

- Olen saanut paitsi arvokkaan todistuksen, myös erittäin kattavan läpileikkauksen turvallisuusalasta, lakikirjojen kahlaamisen myötä huiman määrän lisää yleissivistystä ja naisena uudenlaisia mahdollisuuksia ja väyliä itseni työllistämiseen.

Kaarina näkee tutkinnon myös arvokkaana kilpailutekijänä niin tekijän kuin rekrytoivan yrityksenkin näkökulmasta.

- Kun tutkinnon osaa kertoa työhaastattelussaoikein, uskon, että moni työnantaja on sen tuomasta lisäarvosta aidosti kiinnostunut. Ja jos viivalla on kaksi tasavahvaa hakijaa, joista toisella on TVEATtutkinto, antaa se selkeää kilpailuetua kyseiselle hakijalle ja sitä kautta hänet rekrytoivalle yritykselle.