Airpro - Careeria

Esimieskoulutusta Airprolla: "Koulutus otti paljon, mutta antoi enemmän"

Airpron ensimmäisen yrityskohtaisen oppisopimusryhmän opiskelijat ovat valmistuneet. Vuonna 2014 käynnistyneeseen pilottihankkeeseen osallistui 13 esimiestä ja asiantuntijaa. Tarve esimieskoulutukselle havaittiin johtoryhmässä vuosittaisten henkilöstökyselyiden palautteiden perusteella, ja Airpro 2020-strategiaan esimieskoulutus onkin nostettu yrityksen omaksi avainteoksi.

Suurin osa Airprolla työskentelevistä esimiehistä on noussut rooliinsa sisäistä urapolkua pitkin. Careerian ja Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen yhteisellä oppisopimuskoulutuksella toteutettavat tutkinnot antavat joustavasti työn ohella valmiuksia kehittää omaa johtamisosaamista sekä vahvistaa esimiesroolin haltuun ottamista omassa työympäristössä. Opiskelijat suorittivat asemastaan riippuen joko tekniikan erikoisammattitutkinnon (TEAT) (nyk. teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto) tai johtamisen erityistutkinnon (JET) (nyk. johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto).

JET:n suorittanut Turun lentoaseman asemapäällikkö Magnus Påhlsson ja TEAT:n suorittanut turkulainen supervisor Päivä Jalonen ovat tyytyväisiä mahdollisuuteen kouluttautua yhdessä samassa ryhmässä. -Koulutuksen ansiosta olemme onnistuneet jäsentelemään työtämme paremmin ja mm. selkeyttäneet vastuiden jakamista, sekä pystyneet käymään antoisampia keskusteluja opiskeluympäristössä, irti normirooleistamme, kertoo Påhlsson. -On ollut valaisevaa päästä pohtimaan omaa tekemistä objektiivisesti.  -Koulutus otti paljon, mutta antoi enemmän, summaa Jalonen.

Kaksivuotisen oppisopimuskoulutuksen läpikäynti kokopäivätyön ohella ei ole läpihuutojuttu. Helsinki-Vantaan turvatarkastuksen supervisor Janne Hallikainen kertoo yllättyneensä koulutuksen laajuudesta. -Olen saanut oppia paljon enemmän kuin kuvittelin. Meillä on ollut paljon tehtäviä ja ajoittain on ollut haastavaa opiskella, kun omassa työssä on ollut kiire. Suuri kiitos kuuluukin Careerian vastuukouluttaja Heli Weisteelle, jolta olen saanut arvokasta tukea ja apua tutkinnon suorittamiseen. Tällä hetkellä näkyvin ja käytännöllisin hyöty koulutuksesta on viikkopalavereiden pitäminen yhdessä turvatarkastuksen esimiesten ja kouluttajien kanssa. Yhteisten palavereiden ansiosta linjamme yhtenäistyy ja tiedonkulku paranee.

Hallikainen lähti opiskelemaan yksikkönsä esimiehen Laura Haatajan vinkistä. -Itsensä kehittäminen kiinnosta aina, siksi halusin suorittaa JET:n, kertoo Haataja. -Lentoala etenee nopeasti ja kouluttautuminen  on minulle omassa työssä pärjäämisen edellytys. Lopputyönä tehty projekti palveli oikeasti omassa työssä ja oli hyvin palkitsevaa, kun saattoi linkittää oppimansa päivittäiseen työhön. Seuraava projektini on opiskella työn ohessa kauppatieteiden maisteriksi, aiheena johtajuus.

Airpron ja koulutuksen järjestäjien välillä yhteyshenkilönä toiminut ja samalla TEAT:n suorittanut Anni Mäkelä kertoo: -JET- ja TEAT-tutkinnot saatiin sovitettua Airpron työtehtäviin todella hyvin. Lähiopetuspäivien teemat katsottiin läpi yhdessä opetuksesta vastaavan Careerian kanssa ja ne hiottiin juuri meidän esimiestyömme kannalta olennaisiin kokonaisuuksiin. Jokaisen lähiopetuspäivän avasi päivän teeman Airprolla "omistava" asiantuntija. Tutkintojen arviointikriteerit ovat Opetushallituksen määrittelemiä, ja siten hyvin yleisellä tasolla, mutta jokainen tutkinnon suorittaja sai omasta työstään luontevasti kokoon tarvittavat tutkintosuoritukset. Tutkinnot arvioitiin työnantaja- ja työntekijäarvioijalla, ja heidän kommenttinsa toivat paljon lisäarvoa koko opiskeluprosessiin. Myös itsearvioinnit olivat tärkeä osa opiskelua.

Airpron yrityskohtainen oppisopimuskoulutus on saanut jo jatkoa maaliskuussa 2016 aloittaneesta esimieskoulutusryhmästä.

 

Teksti ja kuva: Rosita Diop, Airpro