Careeria kukitti Tuula Schalinin vuoden työpaikkaohjaajana - Careeria

Careeria kukitti Tuula Schalinin vuoden elintarvikealan työpaikkaohjaajana

Tuula Schalin.  Fazer-leipurit, S-market Näsi.

Careeria yllätti huhtikuussa S-market Näsin Fazerin myymäläleipomoliiketoiminnan Fazer Myymäläleipomon esimiehen Tuula Schalinin valitsemalla hänet vuoden 2020 elintarvikealan työpaikkaohjaajaksi. Diplomi ja kukat luovutettiin 22.4.2020 S-market Näsissä.

Ohessa perusteluja Tuula Schalinin palkitsemiselle:

”Tuula Schalin on objektiivinen, joustava, vuorovaikutteinen ja opiskelijalähtöinen työpaikkaohjaaja. Hän on erinomainen ammatillinen esikuva. Tuula Schalin perehtyy tarkasti opiskelijan työelämässä opittaviin tutkinnon osiin ja ohjaa laadukkaasti opiskelijoita tutkintotavoitteisiin. Opiskelijoiden ohjaus kohti työelämää on ollut myös tässä haasteellisessa poikkeustilanteessa hänelle sydämen asia. Tuula Schalinin kanssa on helppo keskustella, ja hän ottaa aina uudet opiskelijat työelämäjaksoille suurella ilolla.”

Kyselimme Tuula Schalinin ajatuksia työpaikkaohjaajana toimimisesta sekä hänen salaisuuttaan siinä onnistumisessa.

Kauanko olet toiminut työpaikkaohjaajana ja montako ohjattavaa opiskelijaa sinulla on keskimäärin vuoden aikana?
– Olen toiminut tässä työnkuvassa ja yhteistyössä oppilaitosten kanssa vuodesta 2009 asti. Ohjattavien opiskelijoiden määrä vaihtelee, mutta mielellään otamme kerrallaan 1–2 opiskelijaa 2–3 kuukauden jaksoille. Maksimissaan määrä vuodenaikana on kolmesta neljään opiskelijaa.

Mitkä ovat mielestäsi niitä asioita, jotka työpaikkaohjaajan tulee huomioida, ja mihin asioihin itse erityisesti kiinnität huomiota ohjatessasi opiskelijoita?
– Ohjaajan tulee huomioida opiskelijan lähtötilanne, se missä vaiheessa opinnot ovat sekä myös työssäoppimisjaksolle asetettu tavoite. Moni opiskelija tulee pienellä työkokemuksella, joten on myös opeteltava, kuinka töissä ollaan. Tärkeää on, että opiskelija on porukassa yksi meistä. On myös hyvä muistaa, että ihmiset oppivat eri tavalla. Ohjaajalta täytyy löytyä sitkeyttä viedä eteenpäin niitä asioita, jotka on asetettu tavoitteeksi oppia. Voisi leikkisästi todeta, että koska meillä on tarkoitus oppia letittämään pitkot neljällä säikeellä ja riivaamaan leipää kahdella kädellä, niin ennen ei lähdetä pois.

Mitä odotat työssäoppijoilta ja millaisilla evästyksillä lähetät opiskelijat eteenpäin työelämässä?
– Odotan työetikkaa ja työelämän perusasioita. Työpaikalla tulee olla ajoissa paikalla ja työvaatteet päällä, kun työaika alkaa. Toivon myös tietynlaista uteliaisuutta eli sitä, että opiskelija ottaa harjoittelun tosissaan. Sanon aina, että työnantaja on käyntikortti opiskelijalle, mutta myös opiskelija on käyntikortti työnantajalle. Toivon, että harjoittelijat oppivat asioita myös työnteon realismista. Ja tietenkin sen, että leipä miehen tai naisen tiellä pitää.

Mitkä ovat olleet kohokohtia ohjaustyössä? Entä mikä on salaisuutesi ohjaustyössä onnistumisessa ja saamassasi kiitoksessa?
– Kohokohta on aina opiskelijan oppimisen ja onnistumisen ilo. Opiskelijan ohjaus on tiimityötä. Lähes kaikki yksikössämme ovatkin käyneet työpaikkaohjaajakoulutuksen. Olemme ylpeitä käsinleivontatekniikan ammattitaidosta ja siitä, että se opitaan. Jos opiskelija saadaan työllistymään kesätyöntekijäksi tai hän hakeutuu meille töihin valmistumisen jälkeen, ollaan maalissa. Ihannehan on, että saa itselleen koulutettua kollegan. Fazer Myymäläleipomoiden urapolku antaa monia mahdollisuuksia. Ennen leipuriksi valmistumista kehitytään opiskelijana ja leipomotyöntekijänä. Leipuriksi valmistumisen jälkeen mahdollisuutena on nousta vastaavaksi leipuriksi, esimieheksi tai siirtyä jopa kokonaan uusiin asiantuntijatehtäviin.

Millaisia haasteita olet kohdannut työpaikkaohjaajana toimimisessa?
– Opiskelijat ovat hyvin erilaisia ja tulevat erilaisista elämäntilanteista. Ohjaajana täytyy pystyä pysymään myös tiukkana, sillä työssäoppijat ovat kuitenkin opettelemassa ammattia ja työn tekemistä. Viime aikoina on myös ollut haasteellisia tilanteita, kun opiskelijan äidinkieli ei ole suomi. Tämä tuottaa vaikeuksia erityisesti asiakaspalvelussa. Mutta vaikka yhteiseksi kieleksi ei löytyisi edes englanti, niin emme luovuta. Tässä työssä on myös ymmärrettävä, että työ on hyvin fyysistä ja aamupainotteista. Työssä seistään paljon ja nostellaan taakkoja toistuvasti. Aamut aloitetaan jo kolmelta, mikä on erityisesti nuorille haasteellista. Lisäksi leipomopiste on auki viikon jokaisena päivänä, joten omat vapaa-ajan menot pitää sovittaa tähän ja työvuorolistasta tuleviin vapaapäiviin, jotka eivät suinkaan aina osu viikonlopulle.

Millaista on hyvä yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa ja mitä odotat Careerialta?
– Tärkeintä on opiskelijan tavoitteisiin pääseminen ja se, että häntä tuetaan yhdessä tutkinnossa eteenpäin ja valmistumaan ammattiin. Oppimisen siirtyminen ammatillisessa koulutuksessa entistä enemmän työpaikoille tuo haasteita myös opiskelijan oppimisvalmiuksien osalta. Työssäoppimispaikat eivät esimerkiksi saa tietoa opiskelijan mahdollisesta lukihäiriöstä tai muista oppimiseen liittyvistä haasteista, ellei opiskelija itse kerro niistä. Tämä vaikuttaa työpaikalla opettamiseen.

Miten näet oman ammattialasi näkymät ja mistä alalla kannattaa olla ylpeä?
– Alan näkymät ovat todella hyvät. Myymäläleipomoliiketoiminta on kasvussa ja artesaanileipureista, jotka taitavat käsin leivonnan on huutava pula. Näen, että alalla on tulevaisuudessakin töitä. Tämä on artesaaniammatti, josta on syytä olla ylpeä. Työ on eritoten käsityötä ja asiakaspalvelua. On hieno tunne, kun saa ojentaa asiakkaalle lämpimän leivän ja sanoa, ”Ole hyvä, sinulle käsin leivottua.”

Taulu leipomossa.