Careeria Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kumppanina – osaamisperusteista koulutusta moneen tarpeeseen - Careeria

Careeria Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kumppanina – osaamisperusteista koulutusta moneen tarpeeseen

Kaikki alkoi muutama vuosi sitten siitä, kun Careerian edeltäjän Edupolin Valmennuksen ja ohjauksen palvelun asiakkaista ja maahanmuuttajien koto-koulutusten opiskelijoista useat löysivät tiensä työharjoitteluun Kierrätyskeskuksen eri tehtäviin. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy oli jo aiemmin hankkinut Careerialta työelämän passi- ja korttikoulutuksia, yrityksessä oli yksittäisiä perustutkintoja suorittavia koulutus- ja oppisopimusopiskelijoita ja asiakaspäällikkö Marko Sinkkosta alkoi kiinnostaa, mitä kaikkea jo tehdään yhdessä, ja mihin kaikkeen olisi vielä mahdollisuuksia. Yhdessä Kierrätyskeskuksen HR-osaston ja Careerian kouluttajien kanssa lähdettiin miettimään yhteistyökokonaisuutta ja kaikkia niitä mahdollisuuksia, mitä vielä ei oltu hyödynnetty.

Monipuolista yhteistyötä korttikoulutuksista tuettuun työllistymiseen ja edelleen tutkintokoulutuksiin

Henkilöstön työtehtävien edellyttämiin tarpeisiin päivitettyjen korttikoulutusten lisäksi Kierrätyskeskus tarjosi myös mahdollisuuden työntekijöiden jatkokehitystä tukevaan koulutukseen ja pätevyyksien suorittamiseen. Moni hankkikin esimerkiksi trukkikortin, mikä mahdollistaa oman toimenkuvan laajentamisen ja työssä etenemisen osaamisen karttuessa.

Yhteistyö Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa laajeni edelleen Amis osaa -hankkeen myötä. Hankkeessa kehitetään työyhteisöjä tukevia valmennuspalveluita. Kevään 2019 aikana käynnistettiin ”Valmentava ohjaaja” koulutuspilotti. Kierrätyskeskus halusi panostaa voimakkaasti yhteistyöhön, ja siitä tuli hankkeen suurin kumppani. Parhaillaan on käynnissä koulutuspilotti 2, ja nyt Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen esimerkin ja tuotekehitystyön innostamana mukaan on saatu myös muita välityömarkkinoiden toimijoita, kuten työpajaohjaajia jotka ovat myös tärkeänä linkkinä tukityöllistymisen ja avoimien työmarkkinoiden välillä. Seuraavaan helmikuussa 2020 järjestettävään Valmentava ohjaaja –oppisopimuskoulutukseen on jo haku avoinna. Välityömarkkinoilla toimivat esimiehet ja perehdyttäjät tarvitsevat tehtävässään päivitettyä, monipuolista ja erityistä osaamista. Hankkeen myötä käynnistyikin koulutusyhteistyö esimieskoulutuksien osalta. Osaamisperusteisen koulutuksen kokemukset ja mahdollisuudet halutiin hyödyntää ja koulutusyhteistyötä laajennettiin hankkeen ulkopuolelle. Nyt Kierrätyskeskuksen henkilöstöä opiskelee Careeriassa esimerkiksi johtamisen ja esimiestyön tutkinnoissa, sekä suorittaa osatutkintoja Liiketoiminnan ammattitutkinnosta. Seuraavaksi koulutukseksi on jo sovittu Työvalmennuksen ammattilaisille suunnattu Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintokoulutus.  

Careerian ja Kierrätyskeskuksen yhteistyö on jo kumppanuutta, jossa projektien ja hankkeiden toteuttamista suunnitellaan jo alusta lähtien yhteistyössä. Careeria on aidosti monialainen yhteistyökumppani, joka tarjoaa koulutusta yksittäisistä koulutuspäivistä kokonaisiin tutkintoihin Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n tarpeiden mukaan.

Careeria ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy jakavat yhteisen arvomaailman, joka luo erinomaisen perustan yhteistyölle. Tarvepohjainen kouluttautuminen ulottuu kaikille organisaatiotasoille. Myös yrityksen johto kehittää ja päivittää osaamistaan mm. Careerian Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintokoulutuksessa.

Careerian asiakaspäällikkö Marko Sinkkosen mukaan Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy on sitoutunut esimerkillisesti henkilöstönsä kehittämiseen, katsoo rohkeasti tulevaisuuteen ja investoi omaan toimintaansa kouluttamalla henkilöstöä jatkuvasti. Yrityksen kokonaistyöntekijämäärä (v. 2016) on 424, joista työsuhteessa on 292 ja muissa palvelusuhteissa 195 (mm. harjoittelu-, työkokeilu-, oppi- ja koulutussopimus- ja tuntityöntekijät). Marko Sinkkonen kiittää Kierrätyskeskuksen kehittämispäällikkö Sanna Fagerlundia ja esimieskaartia erinomaisesta yhteistyökumppanuudesta ja ennakkoluulottomasta työelämälähtöisestä, kehittävästä ja kehittyvästä yhteistyöstä. Liikevaihdoltaan

n. 7,4 miljoonan euron suuruinen Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy toimii myös itse kouluttajana. Kierrätyskeskuksen ympäristökoulutus tavoittaa vuodessa noin 40 000 asiakasta, kouluttaen sekä aikuisia, lapsia, oppilasryhmiä, kasvattajia että yritysryhmiä. Ympäristökoulutuksen muodostavat Ympäristökoulu Polku ja Koulutuspalvelu Tuuma.

Kierrätyskeskuksen tarina: https://youtu.be/FaKXlaKOtUE