Careerian ja Sentraalin kumppanuudella hyvä valtakunnallinen startti henkilöstön kehittämisessä - Careeria

Careerian ja Sentraalin kumppanuudella hyvä valtakunnallinen startti henkilöstön kehittämisessä

Careerian ja Sentraalin kumppanuus.

Careeria ja Sentraali (Oy Eniro Finland Ab) aloittivat syksyllä 2019 yhteistyön, jossa Sentraali tarjosi rekrytointivaiheessa uudelle työntekijälle mahdollisuuden Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella. Kevään 2020 aikana yhteistyötä jatkettiin aloittamalla kokonaan verkossa toteutettava perehdytys-, ohjaustehtävissä toimiville tiimivalmentajille suunnattu ”Perehdyttäjän ohjaustaidot -koulutus.

Sentraali antaa täyden kiitoksen jo tähän mennessä tehdystä yhteistyöstä Careerialle.
– Yhteistyö Careerian kanssa on joustavaa ja asiakaslähtöistä. Careerian asiakaspalvelu on ollut esimerkillistä. Asiakkaan kyselyihin on reagoitu nopeasti, kärsivällisesti ja asiantuntevasti. Yhteistyö on saanut kiitosta Sentraalin ylintä johtoa myöten, kertoo Sentraalin rekrytointiasiantuntija Päivi Suutarinen.

Myös Careerian puolelta ollaan yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä.
– Vuoden 2019 puolella alkanut kumppanuus toimi hyvänä kasvualustana Sentraalin ja Careerian koulutusyhteistyön käynnistämisessä. Pääsimme tutustumaan toisiimme sekä henkilöinä että organisaatioina, ja syntyneen yhteisen tekemisen myötä olemme löytäneet luontevan tavan tuottaa työelämälähtöistä koulutusta kumppanimme tarpeeseen. Olemme päässeet oppimaan Sentraalin toimialasta paljon uutta, ja tämän avulla osaamme kehittää omaa toimintaamme entistäkin paremmaksi. Sentraalin johto on sitoutunut oman henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen ja haluaa tarjota henkilökunnalleen mahdollisuuden kouluttautua tasapuolisesti riippumatta työntekijän maantieteellisestä sijainnista. Me Careeriassa pystyimme vastaamaan haasteeseen kehittämällä palvelumme verkossa toteutettavaksi, osatutkintotavoitteiseksi koulutukseksi. Koulutukseen lähti mukaan yli 20 henkilöä ympäri Suomea. Yhteistyö on ollut palkitsevaa ja innostavaa. Tämä luo erinomaisen pohjan pitkäaikaiselle yhteiselle tekemiselle Sentraalin ammattilaisten kanssa, kiittää Careerian asiakaspäällikkö Marko Sinkkonen yhteistyökumppania.

Marko Sinkkosen kiitoksiin Sentraalista yhteistyökumppanina yhtyvät myös Careerian opettajat Satu Tenhovirta ja Niina Hakkola sekä asiakasvastaava Jaana Tuomisto-Rissanen.